Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1-1[102]-11/2020

1-1[102]-103/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

19.11.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

30.01.2020

İş baxılmışdır:

30.01.2020 10:40

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Əziz Seyidov

Məhkum:

HƏSƏNOV SADİQ CAHANGİR

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: