Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

1-1[102]-58/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

17.04.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

12.08.2020

İş baxılmışdır:

10:15

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Əziz Seyidov

Məhkum:

ZEYNALLI ZƏKA ABIŞ OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum:

NURİYEVA XUDAŞÜKÜR MƏCİD

Vəkili:

ƏLƏSGƏROV NADİR ÇƏRKƏZ OĞLU

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: