Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2[102]-1385/2021

2[102]-6870/2020

İşin daxil olduğu tarix:

16.12.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

06.04.2021 06.04.2021

İşin baxılma tarixi:

06.04.2021 10:20

Sədrlik edən hakim:

Əhməd Əhmədov

Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs [-]: BAKI ŞƏHƏRİ 3 SAYLI "ASAN XİDMƏT"MƏRKƏZİNİN NOTARİAT KONTORU
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs [-]: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Vəkil [-]: QULİYEV ELXAN AĞALAR
İddiaçı [-]: LAPİN VİKTOR FELİKSOVİÇ
Cavabdeh [+]: KİTAYEVA VALENTİNA VİKTOROVNA

Aktın nəticəsi:

Qətnamə qismən ləğv edildi və yeni qərar qəbul edilərək iddia rədd edildi