Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2[102]-155/2020

2[102]-8325/2019

İşin daxil olduğu tarix:

12.11.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

14.01.2020

İşin baxılma tarixi:

14.01.2020 11:00

Sədrlik edən hakim:

Əhməd Əhmədov

Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs [-]: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh [-]: "ƏMLAK İXTİSASLAŞDIRILMIŞ HƏRRAC MƏRKƏZİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İddiaçı [-]: TƏHMƏZBƏYLİ SEVDA QALİB QIZI

Aktın nəticəsi:

Qətnamə tam ləğv edilərək iş yenidən baxılmaq üçün apellyasiya instansiya məhkəməsinə göndərildi