Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2[102]-259/2019

2[102]-8841/2018

İşin daxil olduğu tarix:

21.11.2018

İşin təyin (təxir) tarixi:

07.01.2019

İşin baxılma tarixi:

07.01.2019 11:25

Sədrlik edən hakim:

Elşanə Vəliyeva

İddiaçı [-]: QULİYEV CAHANGİR BAXIŞ OĞLU
İddiaçı [-]: Əliyev Təhmasif Qaşay
Müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs [-]:
Cavabdeh [-]: Xankişiyev Rüstəm Hüseyn
Cavabdeh [-]: Osman Mühəmməd Əbdulqədir

Aktın nəticəsi:

Qərardad dəyişdirilmədən saxlanılaraq şikayət təmin edilmədi