Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2[102]-2614/2021

İşin daxil olduğu tarix:

15.02.2021

İşin təyin (təxir) tarixi:

05.04.2021 05.04.2021

İşin baxılma tarixi:

05.04.2021 11:20

Sədrlik edən hakim:

Əhməd Nurməmmədov

Cavabdeh [-]: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA HƏRRACLARIN TƏŞKİLİ ÜZRƏ AUKSİON MƏRKƏZİ
Cavabdeh [-]: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT ƏMLAK KOMİTƏSİ
Cavabdeh [-]: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Cavabdeh [+]: RAMAZANOV BÖYÜK AĞA SƏFƏR OĞLU
Nümayəndə [-]: HÜSİYEV ARAZ OKTAY OĞLU
Vəkil [-]: HÜSEYNLİ ƏLƏSKƏR MAQBET
Vəkil [-]: MƏMMƏDOV SƏRXAN MOYLUT OĞLU
Vəkil [-]: HÜSEYNLİ ƏLƏSKƏR MAQBET OĞLU
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs [-]: LƏTİFOV RASİM MAHMUD OĞLU
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs [-]: MUSAXANOV RÜFƏT AĞAMURAD OĞLU
İddiaçı [-]: HÜSEYNOVA ÇİÇƏK ŞAHMALI QIZI
İddiaçı [-]: MİRZƏLİYEV XAQANİ MİRZƏLİ OĞLU
İddiaçı [-]: MİRZƏLİYEVA DİLBƏR AYDIN QIZI
İddiaçı [-]: QULİYEV FƏRİD ARİF OĞLU
İddiaçı [-]: QULİYEVA ELVİRA İSFƏNDİYAR QIZI
İddiaçı [-]: NEYMATOVA ZAREMA ƏJDƏROVNA
İddiaçı [-]: DƏMİROVA ELMİRA PAŞAYEVNA
İddiaçı [-]: ABDULLAYEV TOFİQ SADIX OĞLU
İddiaçı [-]: ADİLOV EMİN İBRAHİMXƏLİL OĞLU

Aktın nəticəsi:

Qətnamə ləğv edilərək iş üzrə icraata xitam verildi işə məhkəmədə baxılmalı deyilsə