Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2[102]-4097/2020

İşin daxil olduğu tarix:

10.06.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

20.08.2020

İşin baxılma tarixi:

12:00

Sədrlik edən hakim:

Abiddin Hüseynov

İddiaçı [-]: "MALİBO" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ [mənzildən çıxarılma ]
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs [-]: NƏSİMİ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Cavabdeh [-]: ƏLİYEV NATİQ MİRZƏAĞA
Cavabdeh [-]: PAŞAYEVA RUQİYYƏ MUSA
Cavabdeh [-]: NAĞIYEVA BÖYÜKXANIM YUSİF
Vəkil [-]: HƏSƏNOV FƏRİD İRAFƏT

Aktın nəticəsi: