Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2[102]-917/2020

2[102]-9104/2019

İşin daxil olduğu tarix:

18.12.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

10.02.2020

İşin baxılma tarixi:

10.02.2020 11:30

Sədrlik edən hakim:

Mehparə Əhmədova

Maraqlı şəxs [-]: "VAMA-İNŞAAT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Nümayəndə [-]: MƏMMƏDLİ ƏNNAĞI ƏBDÜL OĞLU
Nümayəndə [-]: İSMAYILOV YUSİF YAŞAR OĞLU
İddiaçı [-]: AĞAYEV ELÇİN BƏHRUZ OĞLU [mənzildən çıxarılma ]
Cavabdeh [-]: AĞAYEVA VƏFA BALADAYİ QIZI

Aktın nəticəsi:

Qətnamə qismən ləğv edildi və yeni qərar qəbul edilərək iddia qismən təmin edildi