Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2-1[102]-1090/2020

İşin daxil olduğu tarix:

10.03.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

16.09.2020 14.07.2020

İşin baxılma tarixi:

15:00

Sədrlik edən hakim:

Xəqani Məmmədov

Cavabdeh [+]: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN XÜSUSİ ŞƏRTLƏRLƏ TƏYİNAT İDARƏSİ [öhdəliyin qoyulması ]
İddiaçı [-]: SƏFƏROV RAMİTDİN AĞAMİROVİÇ
Vəkil [-]: QURBANOVA DİLARƏ FUAD QIZI

Aktın nəticəsi: