Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2-1[102]-15/2019

2-1[102]-2098/2018

İşin daxil olduğu tarix:

07.09.2018

İşin təyin (təxir) tarixi:

12.02.2019 20.11.2018

İşin baxılma tarixi:

12.02.2019 12:30

Sədrlik edən hakim:

Rahib Nəbizadə

İddiaçı [-]: CƏBRAYILOV FƏXRƏDDİN MÖVSÜM OĞLU [pensiya təyin edilməsi üçün yeni məlumat vərəqəsinin göndərilməsi ]
Cavabdeh [-]: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
Vəkil [-]: ƏFRASİYABOVA DİLARƏ PAŞA QIZI

Aktın nəticəsi:

Qərar tamamilə ləğv edilərək yeni qərar çıxarıldı rədd edildi