Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2-1[102]-2794/2019

İşin daxil olduğu tarix:

09.08.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

09.10.2019

İşin baxılma tarixi:

09.10.2019 11:25

Sədrlik edən hakim:

Nigar Rəsulbəyova

Cavabdeh [+]: "AZƏRBAYCAN AKKREDİTASİYA MƏRKƏZİ" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS [qərarların ləğv edilməsi]
İddiaçı [-]: "AZƏRBAYCAN METROLOGİYA İNSTİTUTU" PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS [ iddiaçı tərəfindən müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbiri barədə ərizə verilmişdir]
Vəkil [-]: HÜMBƏTOV CAMAL ƏLİ OĞLU

Aktın nəticəsi:

Kassasiya şikayətindən imtina və ya geri götürmə barədə ərizə qəbul edilərək kassasiya icraatına xitam verildi