Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2-1[102]-2820/2019

İşin daxil olduğu tarix:

15.08.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

20.11.2019

İşin baxılma tarixi:

16:30

Sədrlik edən hakim:

İlqar Dadaşov

Cavabdeh [-]: AR QAX RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
İddiaçı [-]: HELSİNKİ VƏTƏNDAŞ ASSAMBLEYASI AZƏRBAYCAN MİLLİ KOMİTƏSİ QƏRB BÖLGƏ NÜMAYƏNDƏLİYİ
İddiaçı [-]: ZAKATALSKİ HACIBƏY İSAK OĞLU
İddiaçı [-]: AGAJANOV ASIPH
İddiaçı [-]: ƏLİYEV ABDULSALAM YUSİF OĞLU
İddiaçı [-]: AĞACANOV YUSİFƏLİ MƏHƏRRƏM OĞLU
İddiaçı [-]: MƏMMƏDOV ABDULƏZİZ MƏMMƏD OĞLU
İddiaçı [-]: AĞACANOVA ARİFƏ ARİF QIZI
İddiaçı [-]: RAZAQOV RASUL RAZAQ OĞLU
İddiaçı [-]: SEYİDOV SEYİDMİRZƏ SEYİDƏLİ OĞLU
İddiaçı [-]: QAZİYEV KƏRİM OSMAN OĞLU
İddiaçı [+]: ƏLİYEV ABDULSALAM YUSİF OĞLU [sərəncamın ləğv edilməsi və müqavilənin etibarsız hesab edilməsi]
İddiaçı [-]: İLYASOV RAMİZ BƏHRAM OĞLU
İddiaçı [-]: ÇOBANZADƏ RAMAZAN ŞABAN OĞLU
İddiaçı [-]: ARTUNOV HACI İSLAM OĞLU
İddiaçı [-]: MİRZƏYEV ORUC NƏZİR OĞLU
İddiaçı [-]: YAQUBOV VİDADİ YAŞAR OĞLU
İddiaçı [-]: MEHDİYEV AYDIN ABDULLA OĞLU
İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs [-]: "AQROİNKİŞAF 2017" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Vəkil [-]: VƏLİYEV ANAR XANKƏRƏM OĞLU
Vəkil [-]: NURİYEV TOFİQ TAPDIQ
Vəkil [-]: YƏHYƏZADƏ ELŞƏN RUFƏT OĞLU
Nümayəndə [-]: ƏMİNOV DƏYANƏT ABDULMƏCİD OĞLU

Aktın nəticəsi: