Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2-1[102]-32/2020

2-1[102]-3163/2019

İşin daxil olduğu tarix:

30.09.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

12.02.2020

İşin baxılma tarixi:

12:40

Sədrlik edən hakim:

Kəmaləddin Bədəlov

İnzibati məhkəmə icraatına cəlb olunmuş üçüncü şəxs [-]: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ
Cavabdeh [+]: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ XİDMƏTİ [yeni məlumat vərəqəsinin verilməsi]
İddiaçı [-]: PƏNAHOV İLQAR ƏLİ OĞLU
Vəkil [-]: MÖVLAYEV ƏDALƏT İBRAHİM OĞLU

Aktın nəticəsi: