Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2-1[102]-349/2020

2-1[102]-3778/2019

İşin daxil olduğu tarix:

10.12.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

29.07.2020 07.04.2020

İşin baxılma tarixi:

29.07.2020 12:30

Sədrlik edən hakim:

Rahib Nəbizadə

Cavabdeh [+]: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU HƏRBİ QULLUQÇULAR VƏ XÜSUSİ RÜTBƏLİ ŞƏXSLƏRLƏ İŞ İDARƏSİ [pensiyanın yenidən hesablanması və fərqin ödənilməsi]
İddiaçı [-]: BƏŞİROV KAMİL SÜCƏDDİN OĞLU
Vəkil [-]: QURBANOVA DİLARƏ FUAD QIZI

Aktın nəticəsi:

Qərar tamamilə ləğv edilərək yeni qərar çıxarıldı rədd edildi