Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2-1[102]-41/2020

2-1[102]-3181/2019

İşin daxil olduğu tarix:

01.10.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

25.02.2020

İşin baxılma tarixi:

15:40

Sədrlik edən hakim:

Nigar Rəsulbəyova

İddiaçı [+]: FƏRƏCZADƏ FƏRƏC ARUZ OĞLU [diplomun tanınması və ekvivalentlik haqqında şəhadətnamənin verilməsi]
Cavabdeh [-]: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
Vəkil [-]: NƏSİRLİ ARZU CAVANŞİR QIZI

Aktın nəticəsi: