Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2-1[102]-593/2019

2-1[102]-3090/2018

İşin daxil olduğu tarix:

22.12.2018

İşin təyin (təxir) tarixi:

13.02.2019

İşin baxılma tarixi:

15:30

Sədrlik edən hakim:

İlqar Hüseynov

İddiaçı [+]: Fərzanlı Nurlan Muradxan [diplomun tanınması və s.barədə]
Cavabdeh [-]: AR Təhsil Nazirliyi
Vəkil [-]: XƏLİLOV HİKMƏT ƏJDƏR OĞLU

Aktın nəticəsi: