Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2-1[102]-641/2019

2-1[102]-3138/2018

İşin daxil olduğu tarix:

28.12.2018

İşin təyin (təxir) tarixi:

13.02.2019

İşin baxılma tarixi:

13.02.2019 11:15

Sədrlik edən hakim:

Nigar Rəsulbəyova

İddiaçı [-]: "M-İKS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İddiaçı [-]: "M-İKS" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh [+]: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR DEPARTAMENTİ [qərarın ləğv edilməsi ]
Cavabdeh [-]: VERGİLƏR NAZİRLİYİ YANINDA BAKI ŞƏHƏRİ LOKAL GƏLİRLƏR DEPARTAMENTİ [İddiaçı müvəqqəti xarakterli müdafiə barədə ərizə vermişdir]
Nümayəndə [-]: ƏFƏNDİYEV MEHRAC FÜZULİ OĞLU
Vəkil [-]: ƏHMƏD İSMAYIL ƏHMƏD OĞLU
Vəkil [-]: UKALAYEV İLKİN RAMAZAN OĞLU

Aktın nəticəsi:

Kassasiya şikayəti təmin edilmədən, qərar isə dəyişdirilmədən saxlanıldı