Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2-1[102]-642/2021

İşin daxil olduğu tarix:

22.02.2021

İşin təyin (təxir) tarixi:

07.04.2021 07.04.2021

İşin baxılma tarixi:

07.04.2021 12:00

Sədrlik edən hakim:

Rahib Nəbizadə

İddiaçı [-]: FLAMİNGO-2 MMC
İddiaçı [+]: "Flaminqo-2" MMC [qərarın ləğv edilməsi tələbi barədə]
Cavabdeh [-]: 12 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR DEPARTAMENTİ
Cavabdeh [-]: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ 12 SAYLI ƏRAZİ VERGİLƏR BAŞ İDARƏSİ
Vəkil [-]: KƏRİMOV ANAR ƏBDÜLƏLİ OĞLU

Aktın nəticəsi:

Qərar ləğv edildi, iş yenidən baxılması üçün apellyasiya instansiya məhkəməsinə qaytarıldı