Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin №-si

2-2[102]-31/2020

2-2[102]-566/2019

İşin daxil olduğu tarix:

05.12.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

14.01.2020 14.01.2020

İşin baxılma tarixi:

16:55

Sədrlik edən hakim:

Azər Hüseynov

Nümayəndə [-]: SƏFƏROV RAMİN XANHÜSEYN OĞLU
Nümayəndə [-]: ƏMİROVA REYHAN HÜSNƏDDİN QIZI
Vəkil [-]: ƏLİYEV SABİR NADİR OĞLU
Vəkil [-]: ƏMİROVA REYHAN NUSRƏDDİN
Vəkil [-]: MUSTAFAYEV ALTAY OKTAY OĞLU
Ərizəçi [-]: "MURPHY SHİPPİNG AND COMMERCİAL SERVİCES AZERBAİJAN" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ [ cavabdeh iş üzrə icraata xitam verilməsi barədə ərizə vermişdir]
İddiaçı [+]: "CASPİAN SURVEY AND VETTİNG SERVİCES LTD" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ [borcun ödənilməsi tələbi barədə]
Cavabdeh [-]: "TOTAL İ ƏND Pİ ABŞERON Bİ.Vİ. ŞİRKƏTİ"NİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI FİLİALI

Aktın nəticəsi: