Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

7[102]-13/2020

7[102]-462/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

03.10.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

30.01.2020

İş baxılmışdır:

30.01.2020 11:25

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Əziz Seyidov

Məhkum:

MƏMMƏDLİ İLHAM RAHİM

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: