Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

7[102]-184/2019

7[102]-519/2018

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

24.12.2018

İşin təyin (təxir) tarixi:

12.03.2019

İş baxılmışdır:

12.03.2019 12:10

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Gülzar Rzayeva

Məhkum:

HƏSƏNOV HABİL YUNİS

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: