Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

7[102]-272/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

06.03.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

11.09.2019

İş baxılmışdır:

11.09.2019 12:10

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum:

KURTANİDZE GİORGİ QELAYEVİÇ

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: