Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

7[102]-427/2019

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

14.08.2019

İşin təyin (təxir) tarixi:

03.12.2019

İş baxılmışdır:

03.12.2019 10:20

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Fərhad Kərimov

Məhkum:

MİRZƏYEV ƏLİ VAHİD

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: