Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

7[102]-51/2018

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

2018-03-13

İşin təyin (təxir) tarixi:

2018-08-24

İş baxılmışdır:

12:05

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

YUSİFOV ZAL ZAKİR

Vəkili:

BAXŞƏLİYEVA FİRDOVSƏ ƏLİ

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI BAŞ PROKURORLUĞU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi:

Məhkum edilmiş və ya bəraət almış şəxs:

BAXŞƏLİYEVA FİRDOVSƏ ƏLİ

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: