Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

7[102]-65/2021

7[102]-219/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

15.12.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

07.04.2021 07.04.2021

İş baxılmışdır:

07.04.2021 12:05

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum:

SEYİDOV ELÇİN VAQİF OĞLU

Vəkili:

MƏMMƏDLİ SAMİRƏ MƏHƏMMƏD QIZI

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: