Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

7[102]-66/2019

7[102]-400/2018

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

16.10.2018

İşin təyin (təxir) tarixi:

13.02.2019

İş baxılmışdır:

13.02.2019 10:05

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Hafiz Nəsibov

Məhkum:

BAYRAMOV ZAHİR TAHİR

Vəkili:

QULİYEV RAMİZ İDRİS OĞLU

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: