Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

7[102]-67/2021

7[102]-221/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

17.12.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

06.04.2021 06.04.2021

İş baxılmışdır:

06.04.2021 14:50

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Ələsgər Novruzov

Məhkum:

ƏZİZOV ELÇİN YUSİF

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: