Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

7[102]-75/2021

7[102]-229/2020

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

18.12.2020

İşin təyin (təxir) tarixi:

07.04.2021 07.04.2021

İş baxılmışdır:

07.04.2021 12:15

İşin daxil olma əsası

Sədrlik edən hakim:

Tahir Kazımov

Məhkum:

HÜSEYNLİ KAMRAN QALİB

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: