Kassasiya instansiya məhkəməsində icraat:

İşin (materialın) №-si

7[102]-87/2019

7[102]-421/2018

Təqdimat,protest və ya şikayətin daxil olduğu tarix:

29.10.2018

İşin təyin (təxir) tarixi:

12.02.2019

İş baxılmışdır:

12.02.2019 09:40

İşin daxil olma əsası

Şikayət

Sədrlik edən hakim:

Fərhad Kərimov

Məhkum:

MƏMMƏDOV BƏXTİYAR OQTAY OĞLU

Vəkili:

Hüquq məsləhətxanası:

Kassasiya qaydasında işə baxılmasının nəticəsi: