Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-1[102]-2148/2019 16.07.2019 11:15 İddianın mümkünlüyü [PDF]
2 2-1[102]-2222/2019 23.07.2019 11:15 İddianın mümkünlüyü [PDF]
3 2-1[102]-2030/2019 09.07.2019 11:20 İddianın mümkünlüyü [PDF]
4 2-1[102]-2123/2019 16.07.2019 11:30 İddianın mümkünlüyü [PDF]
5 2-1[102]-2236/2019 25.09.2019 11:40 İddianın mümkünlüyü [PDF]
6 2-1[102]-2502/2019 13.11.2019 15:20 İddianın mümkünlüyü [PDF]
7 2-1[102]-2415/2019 13.11.2019 15:00 İddianın mümkünlüyü [PDF]
8 2-1[102]-3150/2019 19.11.2019 10:30 İddianın mümkünlüyü [PDF]
9 2-1[102]-2363/2019 30.10.2019 15:00 İddianın mümkünlüyü [PDF]
10 2-1[102]-3099/2019 19.11.2019 10:10 İddianın mümkünlüyü [PDF]
11 2-1[102]-3198/2019 26.11.2019 10:15 İddianın mümkünlüyü [PDF]
12 2-1[102]-2975/2019 03.12.2019 16:25 iddianın mümkünlüyü məsələsi [PDF]
13 2-1[102]-2793/2019 10.12.2019 10:50 iddianın mümkünlüyü,inzibati orqanlar arasında aidiyyət və səlahiyyətlərlə bağlı mübahisələr [PDF]
14 2-1[102]-2491/2019 20.11.2019 11:30 iddianın mümkünlüyü məsələsi məhkəmlər tərəfindən işin hər hansı mərhələsində iddianın əsaslılığına hüquqi qiymət verilmədən yoxlanıla bilər [PDF]
15 2-1[102]-3498/2019 17.12.2019 11:10 iddianın mümkünlüyü,informasiya sorğusu [PDF]
16 2-1[102]-2597/2019 06.11.2019 15:45 İddianın mümkünlüyü [PDF]
17 2-1[102]-3609/2019 2-1[102]-214/2020 21.01.2020 10:15 İddianın mümkünlüyü
18 2-3[102]-35/2020 26.02.2020 15:15 İddianın mümkünlüyü [PDF]
19 2-3[102]-84/2020 03.03.2020 17:20 Seçkilərin nəticələrinin etibarsızlığı ilə bağlı iddianın mümkünlüyü [PDF]
20 2-1[102]-3841/2019 2-1[102]-410/2020 11.02.2020 11:55 İddianın mümkünlüyü
21 2-3[102]-110/2020 12.03.2020 11:00 Seçkilərin nəticələrinin etibarsızlığı ilə bağlı iddianın mümkünlüyü
22 2-1[102]-633/2020 03.03.2020 11:30 torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədinin ləğvi ilə bağlı iddianın mümkünlüyü [PDF]
23 2-1[102]-645/2020 03.03.2020 11:40 Artıq ödəmənin geri qaytarılması ilə bağlı iddianın mümkünlüyü [PDF]
24 2-3[102]-136/2020 19.03.2020 15:15 Seçkilərin nəticələrinin etibarsızlığı ilə bağlı iddianın mümkünlüyü [PDF]
25 2-1[102]-968/2020 17.03.2020 11:05 İddianın mümkünlüyü
26 2-1[102]-837/2020 03.03.2020 11:10 İddianın mümkünlüyü
27 2-1[102]-3510/2019 2-1[102]-152/2020 05.02.2020 12:15 İddianın mümkünlüyü
28 2-1[102]-3173/2019 2-1[102]-38/2020 29.01.2020 15:10 İddianın mümkünlüyü [PDF]
29 2-1[102]-3698/2019 2-1[102]-279/2020 25.02.2020 16:00 İddianın mümkünlüyü
30 2-1[102]-3400/2019 2-1[102]-100/2020 25.02.2020 14:45 İddianın mümkünlüyü
31 2-1[102]-3439/2019 2-1[102]-117/2020 29.01.2020 15:15 İddianın mümkünlüyü
32 2-1[102]-975/2020 14.04.2020 13:00 İddianın mümkünlüyü
33 2-1[102]-1100/2020 14.04.2020 13:20 İddianın mümkünlüyü
34 2-1[102]-1011/2020 14.04.2020 13:05 İddianın mümkünlüyü
35 2-1[102]-3233/2019 2-1[102]-51/2020 03.03.2020 15:35 İddianın mümkünlüyü
36 2-1[102]-3481/2019 2-1[102]-139/2020 10.03.2020 14:50 İddianın mümkünlüyü