Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-1[102]-2589/2019 11.09.2019 16:45 Vergi mübahisələri ilə bağlı ərazi aidiyyəti [PDF]
2 2-1[102]-2472/2019 18.09.2019 11:20 Vergi mübahisələri ilə bağlı ərazi aidiyyəti [PDF]
3 2-1[102]-2232/2019 10.09.2019 10:05 Hərracın nəticələrinin mübahisələndirilməsi və işə bərpa tələbi ilə əlaqədar məhkəmə aidiyyəti [PDF]
4 2-1[102]-2848/2019 03.10.2019 10:05 Fəxri adını verilməsinə dair təqdimatın icra edilməsi üçün aidiyyəti hərəkətlərin edilməsi [PDF]
5 2-2[102]-526/2019 04.12.2019 11:15 Aidiyyət qaydalarının pozulması [PDF]
6 2-1[102]-3435/2019 12.12.2019 17:20 ərazi aidiyyəti məsələsinin həlli [PDF]
7 2-1[102]-2793/2019 10.12.2019 10:50 iddianın mümkünlüyü,inzibati orqanlar arasında aidiyyət və səlahiyyətlərlə bağlı mübahisələr [PDF]
8 2-1[102]-3697/2019 24.12.2019 12:55 aidiyyətlə əlaqədar şərtlərin dəyişməsi,işin aidiyyatı [PDF]
9 2-1[102]-3585/2019 25.12.2019 15:15 məhkəmənin yardım göstərmək vəzifəsi,məhkəmə aidiyyəti [PDF]
10 2-2[102]-102/2020 24.02.2020 Mübahisənin kommersiya məhkəməsinə aidiyyəti
11 2-1[102]-2725/2019 04.12.2019 15:05 İddianın ərazi aidiyyət [PDF]
12 2-1[102]-3784/2019 2-1[102]-354/2020 04.02.2020 12:10 Daşınmaz əmlakla bağlı mübahisənin ərazi aidiyyəti
13 2-2[102]-137/2020 06.03.2020 Aidiyyət
14 2-2[102]-97/2020 19.02.2020 Aidiyyət
15 2-1[102]-3817/2019 2-1[102]-386/2020 04.02.2020 10:20 aidiyyətlə əlaqədar şərtlərin dəyişməsi,işin aidiyyatı [PDF]
16 2-2[102]-103/2020 26.02.2020 Məhkəmə aidiyyətinə dair ümumi və kommersiya məhkəmələri arasında fikir ayrılığı bağlı məsələ [PDF]
17 2-2[102]-122/2020 10.03.2020 Məhkəmə aidiyyətinə dair ümumi və kommersiya məhkəmələri arasında fikir ayrılığı bağlı məsələ [PDF]
18 2-2[102]-146/2020 18.03.2020 Məhkəmə aidiyyətinə dair ümumi və kommersiya məhkəmələri arasında fikir ayrılığı bağlı məsələ [PDF]
19 2-2[102]-152/2020 18.03.2020 Məhkəmə aidiyyətinə dair ümumi və kommersiya məhkəmələri arasında fikir ayrılığı bağlı məsələ [PDF]
20 2-2[102]-190/2020 22.05.2020 Məhkəmə aidiyyətinə dair ümumi və kommersiya məhkəmələri arasında fikir ayrılığı bağlı məsələ [PDF]
21 2-2[102]-178/2020 22.05.2020 Məhkəmə aidiyyətinə dair ümumi və kommersiya məhkəmələri arasında fikir ayrılığı bağlı məsələ
22 2-1[102]-657/2020 25.02.2020 11:00 Kompensasiya tələbinə dair ərazi aidiyyəti
23 2-2[102]-206/2020 05.06.2020 Məhkəmə aidiyyətinə dair ümumi və kommersiya məhkəmələri arasında fikir ayrılığı bağlı məsələ
24 2-2[102]-205/2020 10.06.2020 Məhkəmə aidiyyətinə dair ümumi və kommersiya məhkəmələri arasında fikir ayrılığı bağlı məsələ
25 2-2[102]-198/2020 10.06.2020 Məhkəmə aidiyyətinə dair ümumi və kommersiya məhkəmələri arasında fikir ayrılığı bağlı məsələ
26 2-2[102]-191/2020 01.06.2020 Məhkəmə aidiyyətinə dair ümumi və kommersiya məhkəmələri arasında fikir ayrılığı bağlı məsələ
27 2-2[102]-189/2020 10.06.2020 Məhkəmə aidiyyətinə dair ümumi və kommersiya məhkəmələri arasında fikir ayrılığı bağlı məsələ
28 2-2[102]-187/2020 01.06.2020 aidiyyət
29 2-2[102]-204/2020 08.06.2020 aidiyyət
30 2-2[102]-130/2020 10.06.2020 10:40 aidiyyət
31 2-2[102]-237/2020 12.06.2020 Məhkəmə aidiyyətinə dair ümumi və kommersiya məhkəmələri arasında fikir ayrılığı bağlı məsələ
32 2-2[102]-177/2020 11.06.2020 aidiyyət
33 2-2[102]-196/2020 11.06.2020 aidiyyət
34 2-2[102]-80/2020 09.06.2020 15:50 aidiyyət