Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-1[102]-2951/2019 19.11.2019 12:30 Alqı-satqı müqaviləsi [PDF]
2 2-2[102]-526/2018 2-2[102]-30/2019 29.01.2019 15:35 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə pul tələbi [PDF]
3 2-2[102]-565/2019 2-2[102]-30/2020 21.01.2020 11:10 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə pul tələbi
4 2-2[102]-517/2019 11.12.2019 15:30 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə borcun tutulması [PDF]
5 2-2[102]-61/2020 27.02.2020 12:00 bələdiyyə torpağının alqı-satqı müqaviləsinin ləğvi
6 2-2[102]-90/2020 11.03.2020 11:55 Alqı-satqı müqaviləsi üzrə pul tələbi
7 2-2[102]-585/2019 2-2[102]-45/2020 18.02.2020 11:00 alqı-satqı müqaviləsi üzrə yaranmiş borcun tələb edilməsi
8 2-2[102]-584/2019 2-2[102]-44/2020 12.02.2020 12:35 alqı-satqı müqaviləsi,müqavilə şərtinin pozulması,pul tələbi [PDF]
9 2-2[102]-164/2020 20.05.2020 12:05 alqı-satqı müqaviləsindən irəli gələn borc tələbi
10 2-2[102]-156/2020 20.05.2020 12:15 alqı-satqı müqaviləsi üzrə yaranmış borcun qaytarılması üzləşmə aktı