Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-1[102]-1683/2019 11.06.2019 11:30 sosial sığorta stajının arxiv arayışı əsasında müəyyən edilməsi [PDF]
2 2-1[102]-1698/2019 18.06.2019 11:00 Arxiv arayışı [PDF]
3 2-1[102]-903/2019 11.06.2019 15:00 Arxiv arayışı ilə təsdiq olunan iş illərinin sosial sığorta stajına daxil edilməsi [PDF]
4 2-1[102]-1967/2019 02.07.2019 11:35 Arxiv arayışı [PDF]
5 2-1[102]-1693/2019 11.06.2019 15:50 Arxiv arayışı [PDF]
6 2-1[102]-1918/2019 02.07.2019 11:00 Arxiv arayışı [PDF]
7 2-1[102]-2008/2019 09.07.2019 10:20 Arxiv arayışı [PDF]
8 2-1[102]-1929/2019 02.07.2019 12:10 Arxiv arayışı [PDF]
9 2-1[102]-965/2019 11.06.2019 15:30 Arxiv arayışı [PDF]
10 2-1[102]-1865/2019 02.07.2019 11:45 İş ştajının arxiv arayışına əsasən müəyyən edilməsi [PDF]
11 2-1[102]-2112/2019 23.07.2019 12:05 Əmək kitabçasında və arxiv arayışında qeyd edilən dövrlərin iş stajına daxil edlməsi [PDF]
12 2-1[102]-2175/2019 30.07.2019 12:00 Arxiv arayışı [PDF]
13 2-1[102]-2165/2019 30.07.2019 11:45 Arxiv arayışı [PDF]
14 2-1[102]-2276/2019 07.08.2019 14:35 Arxiv arayışı [PDF]
15 2-1[102]-1912/2019 02.07.2019 10:50 Arxiv arayışı [PDF]
16 2-1[102]-1066/2019 18.06.2019 15:20 Arxiv arayışı [PDF]
17 2-1[102]-1019/2019 18.06.2019 15:05 Arxiv arayışı [PDF]
18 2-1[102]-1916/2019 16.07.2019 15:45 Arxiv arayışı [PDF]
19 2-1[102]-1182/2019 25.06.2019 15:45 Arxiv arayışı [PDF]
20 2-1[102]-2557/2019 29.08.2019 16:50 Arxiv arayışı [PDF]
21 2-1[102]-2481/2019 21.08.2019 11:40 İş ştajının arxiv arayışına əsasən müəyyən edilməsi [PDF]
22 2-1[102]-2514/2019 21.08.2019 14:50 Arxiv arayışı [PDF]
23 2-1[102]-2474/2019 24.09.2019 10:40 Arxiv arayışı [PDF]
24 2-1[102]-2633/2019 02.10.2019 10:45 Arxiv arayışına əsasən əmək stajının təsdiqlənməsi [PDF]
25 2-1[102]-2316/2019 30.10.2019 15:05 Yaşa görə əmək pensiyası sosial sığorta stajının arxiv arayışı əsasında müəyyən edilməsi [PDF]
26 2-1[102]-2616/2019 15.10.2019 12:05 Arxiv arayışı əsasında kolxzozda işlədiyi illərin sığorta stajına aid edilməsi [PDF]
27 2-1[102]-2669/2019 08.10.2019 11:10 Arxiv arayışı [PDF]
28 2-1[102]-2639/2019 15.10.2019 12:15 Arxiv arayışı əsasında kolxzozda işlədiyi illərin sığorta stajına aid edilməsi [PDF]
29 2-1[102]-2726/2019 15.10.2019 10:10 Arxiv arayışı [PDF]
30 2-1[102]-2720/2019 12.11.2019 15:10 Arxiv arayışı [PDF]
31 2-1[102]-2628/2019 05.11.2019 15:05 Arxiv arayışı [PDF]
32 2-1[102]-2914/2019 29.10.2019 10:55 Arxiv arayışı [PDF]
33 2-1[102]-2437/2019 13.11.2019 15:05 sosial sığorta stajının arxiv arayışı əsasında müəyyən edilməsi [PDF]
34 2-1[102]-3126/2019 19.11.2019 10:25 Arxiv arayışı [PDF]
35 2-1[102]-2817/2019 27.11.2019 11:25 Arxiv arayışı [PDF]
36 2-1[102]-3051/2019 03.12.2019 11:45 Arxiv arayışı [PDF]
37 2-1[102]-2808/2019 04.12.2019 15:25 sosial sığorta stajının arxiv arayışı əsasında müəyyən edilməsi [PDF]
38 2-1[102]-2962/2019 03.12.2019 16:15 Arxiv arayışı [PDF]
39 2-1[102]-2719/2019 12.11.2019 15:05 Arxiv arayışı [PDF]
40 2-1[102]-2913/2019 18.12.2019 12:00 Arxiv arayışı [PDF]
41 2-1[102]-3326/2019 24.12.2019 16:35 Arxiv arayışı [PDF]
42 2-1[102]-3081/2019 29.12.2019 11:30 sosial sığorta stajının arxiv arayışı əsasında müəyyən edilməsi [PDF]
43 2-1[102]-3460/2019 17.12.2019 10:50 Arxiv arayışı [PDF]
44 2-1[102]-3764/2019 2-1[102]-336/2020 04.02.2020 12:00 Əmək kitabçasında və arxiv arayışında olan iş illərinin sığorta stajına daxil edilməsi və pensiya təyini [PDF]
45 2-1[102]-3703/2019 2-1[102]-284/2020 04.02.2020 15:40 Arxiv arayışı [PDF]
46 2-1[102]-3783/2019 2-1[102]-353/2020 04.03.2020 16:00 Arxiv arayışı [PDF]
47 2-1[102]-3587/2019 2-1[102]-196/2020 15.01.2020 15:20 Arxiv arayışı [PDF]
48 2-1[102]-851/2020 22.05.2020 10:40 Arxiv arayışına əsasən stajın müəyyən edilməsi və yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi [PDF]
49 2-1[102]-628/2020 03.03.2020 11:15 Arxiv arayışı [PDF]
50 2-1[102]-585/2020 17.06.2020 12:05 İş ştajının arxiv arayışına əsasən müəyyən edilməsi [PDF]
51 2-1[102]-530/2020 17.06.2020 11:50 İş ştajının arxiv arayışına əsasən müəyyən edilməsi [PDF]
52 2-1[102]-781/2020 10.06.2020 15:10 Arxiv arayışı [PDF]
53 2-1[102]-822/2020 02.06.2020 11:00 Arxiv arayışı [PDF]
54 2-1[102]-969/2020 02.06.2020 11:10 Arxiv arayışı [PDF]
55 2-1[102]-751/2020 17.06.2020 14:55 İş ştajının arxiv arayışına əsasən müəyyən edilməsi [PDF]
56 2-1[102]-1484/2020 14.07.2020 11:00 Arxiv arayışı [PDF]
57 2-1[102]-752/2020 29.07.2020 12:45 Arxiv arayışı [PDF]
58 2-1[102]-918/2020 23.06.2020 12:00 Arxiv arayışı [PDF]
59 2-1[102]-1389/2020 22.07.2020 11:40 Arxiv Arayışında göstərilən müddətin iş stajına daxil edilməsi [PDF]
60 2-1[102]-1269/2020 29.07.2020 16:15 Arxiv arayışı [PDF]
61 2-1[102]-1220/2020 03.07.2020 15:25 Arxiv arayışına əsasən keçmiş kolxozçuya yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi [PDF]
62 2-1[102]-1287/2020 01.09.2020 16:30 Arxiv arayışı [PDF]
63 2-1[102]-1098/2020 01.09.2020 11:50 Arxiv arayışı [PDF]
64 2-1[102]-1380/2020 06.08.2020 15:20 61 yaşına çatmış qadına arxiv arayışının məlumatlarına əsasən yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi [PDF]
65 2-1[102]-1270/2020 01.09.2020 12:30 Arxiv arayışı [PDF]
66 2-1[102]-1485/2020 15.09.2020 12:20 arxiv arayışı ilə iş stajına müəyyən edlməsi [PDF]
67 2-1[102]-1782/2020 23.09.2020 16:15 Arxiv arayışı [PDF]
68 2-1[102]-2063/2020 24.11.2020 10:35 Arxiv arayışı [PDF]
69 2-1[102]-1245/2020 01.09.2020 15:15 Arxiv arayışı [PDF]
70 2-1[102]-2197/2020 24.11.2020 15:05 arxiv arayışında qeyd olunan illərin sosial sığorta stajına daxil edilməsi [PDF]
71 2-1[102]-2044/2020 27.10.2020 12:20 İş ştajının arxiv arayışına əsasən müəyyən edilməsi [PDF]
72 2-1[102]-2265/2020 2-1[102]-98/2021 26.01.2021 11:40 Arxiv arayışı [PDF]
73 2-1[102]-2153/2020 2-1[102]-44/2021 27.01.2021 15:20 Sosial sığorta stajına arxiv arayışına əsasən müəyyən edilməsi
74 2-1[102]-2156/2020 2-1[102]-45/2021 28.01.2021 11:15 Arxiv arayışı ilə təsdiq olunan iş illərinin sosial sığorta stajına daxil edilməsi [PDF]
75 2-1[102]-2399/2020 2-1[102]-208/2021 02.02.2021 10:55 Arxiv arayışı [PDF]
76 2-1[102]-2268/2020 2-1[102]-101/2021 10.02.2021 11:35 Arxiv arayışında qeyd edilən stajın nəzərə alınması [PDF]
77 2-1[102]-2306/2020 2-1[102]-130/2021 10.02.2021 11:55 arxiv arayışında qeyd olunan stajın nəzərə alınması [PDF]
78 2-1[102]-408/2021 16.02.2021 10:40 arxiv arayışı [PDF]
79 2-1[102]-522/2021 02.03.2021 10:20 Arxiv arayışı [PDF]
80 2-1[102]-595/2021 30.03.2021 10:55 Arxiv arayışı
81 2-1[102]-441/2021 10.03.2021 11:30 Arxiv arayışının mövcudluğu [PDF]
82 2-1[102]-518/2021 31.03.2021 11:25 Arxiv arayışının mövcudluğu
83 2-1[102]-564/2021 31.03.2021 11:55 Arxiv arayışının mövcudluğu