Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

# İşin №si: İşin baxılma tarixi: Açar söz İş üzrə qərarın PDF-i:
1 2-1[102]-1693/2019 11.06.2019 15:50 ailə başçısını itirməyə görə pensiyasının təyin edilməsi [PDF]
2 2-1[102]-2703/2019 25.09.2019 11:40 ailə başçısını itirməyə görə pensiyasının təyin edilməsi [PDF]
3 2-1[102]-2944/2019 03.10.2019 10:00 ailə başçısını itirməyə görə pensiyasının təyin edilməsi [PDF]
4 2-1[102]-3911/2019 2-1[102]-479/2020 29.01.2020 11:15 ailə başçısını itirməyə görə pensiyasının təyin edilməsi [PDF]
5 2-1[102]-3536/2019 2-1[102]-164/2020 27.02.2020 15:35 ailə başçısını itirməyə görə pensiyasının təyin edilməsi [PDF]