Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
Üçüncü şəxs kimi məhkəmə icraatına cəlb olunma 1
üçünçü şəxs qismində cəlb edilmə 1
üçüncü şəxsin cəlb edilməsi barədə cavabdehin vəsatəti və kassasiya şikayəti barədə 1
üçüncü şəxslər və cavabdeh əvvəl baxılmış mülki iş üzrə tərəf olmadığından həmin qərarla müəyyən edilmiş hallar hazırki iş üzrə preyudisial əhəmiyyət daşıya bilməz 1
Ümidsiz borcun silinməsi 3
ümumi (publik) hüquq sahəsinə aid deyil 1
ümumi iş stajı 1
ümumi iş stajı və güzəştli şərtlə pensiya hüququ verən iş ştajının müəyyən edildiyi dövr 1
Ümumi məhkəmənin qərarının icrası 3
ünvanlı dövlət sosial yardımının bərpa edilməsi 1
ünvanlı sosial yardımın təyin edilməsi 2
Uşağın himayəyə verilməsi barədə sərəncamın ləğvinə mülki qaydada baxılması 1
Uşaqların onun himayəsinə verilməsi və saxlanılması üçün vəsaitin alınması tələbinin mümkünlüyü 1
Uşaqlıqdan əlil olduğuna və bu barədə Tibb Sosial Ekspert Komissiyasının rəyi olduğuna görə ona ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyin edilməlidir 1
usta məharət dərəcəsinə görə məlumat vərəqinin tərtib edilib göndərilməsi 1
üvanlı sosial yardımın dayandırılması 1
Üzləşmə aktı 1
Uzun müddət xidmət etmiş hərbi qulluqçunun dövlət hesabına mənzillə təmin edilməsi üçün müvafiq siyahıya daxil edilməsi 1
Üzvlük kitabçası 1