Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
i 1
İcarə haqı üzrə hesablanmış vergi borcunun mübahisələndirilməsi bazar qiymətinin müəyyən edilmıəsi 1
icarə haqqının artırılması 1
İcarə hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması 1
icarəyə verilmiş avadanlıqların geri qaytarılmamasına görə kompensasiya tələbi 1
icarəyə verilmiş əmlaka vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
icra hakimiyyəti tərəfindən dövlətə məxsus olan daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə,icarəsinə,istifadəsinə,ipoteka qoyulmasına dair qəbul olunmuş aktlar daşınmaz əmlak üzərində hüquqların əmələ gəlməsinin dövlət qeydiyyatı üçün əsasdır 1
İcra hakimiyyəti tərəfindən növbəllik pozulmaqla yaşayış sahələrinin verilməsi sübuta yetirilmədiyindən iddia əsassızdır 1
icra hakimiyyətinin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində zərərin ödənilməsi 1
İcra icraatına xitam verilməsi 1
İcra müqaviləsinin ləğv edilməsi 1
icra müqaviləsinə dəyişiklik ediməsi 1
İcra məmurun Hərəkətinin qanunsuz sayılması 1
İcra məmurunun hərəkəti ilə bağlı 3
İcra məmurunun üzərinə icra sənədinin məcburi icrasının təmin olunması öhdəliyinin qoyulması 1
icra sənədi üzrə icraata xitam verilməsi barədə icra məmurunun qərarının ləğvi 1
İcra sənədi üzrə icraatın dayandırılması 1
icra sənədinin icrasının təmin olunması üçün icra məmuru tərəfindən qəbul edilən qərar və hərəkətlərin (hərəkətsizliklərin ) mübahisələndirilməsi 1
İcra Sənədinin icrası 1
icra sənədinin icrasının təmin olunması və tələbkarın bankın kreditorları siyahısına daxil edilməsi 1