Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
İcarə haqı üzrə hesablanmış vergi borcunun mübahisələndirilməsi bazar qiymətinin müəyyən edilmıəsi 1
icarə haqqının artırılması 1
İcarə hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması 1
İcarə münasibətlərinə xitam verilməsi ilə bağlı kompensasiya tələbi 1
İcarə müqaviləsi bağlanması mülki xarakterli mübahisədir 1
icarə müqaviləsinin etibarsızlığı 1
icarəyə verilmiş avadanlıqların geri qaytarılmamasına görə kompensasiya tələbi 1
icarəyə verilmiş torpaq sahəsinin təyinatı üzrə istifadə etməsi 1
icarəyə verilmiş əmlaka vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
icra hakimiyyəti tərəfindən dövlətə məxsus olan daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə,icarəsinə,istifadəsinə,ipoteka qoyulmasına dair qəbul olunmuş aktlar daşınmaz əmlak üzərində hüquqların əmələ gəlməsinin dövlət qeydiyyatı üçün əsasdır 1
İcra hakimiyyəti tərəfindən növbəllik pozulmaqla yaşayış sahələrinin verilməsi sübuta yetirilmədiyindən iddia əsassızdır 1
icra hakimiyyətinin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində zərərin ödənilməsi 1
İcra icraatına xitam verilməsi 1
İcra icraatının dayandırılması əsasları 1
İcra müqaviləsinin ləğv edilməsi 1
icra müqaviləsinə dəyişiklik ediməsi 1
İcra məmurun Hərəkətinin qanunsuz sayılması 1
İcra məmurunun hərəkəti ilə bağlı 3
İcra Məmurunun hərəkətlərinin mübahisələndirilməsi 1
İcra məmurunun üzərinə icra sənədinin məcburi icrasının təmin olunması öhdəliyinin qoyulması 1
icra sənədi üzrə icraata xitam verilməsi barədə icra məmurunun qərarının ləğvi 1
İcra sənədi üzrə icraatın dayandırılması 1
icra sənədinin icrasının təmin olunması üçün icra məmuru tərəfindən qəbul edilən qərar və hərəkətlərin (hərəkətsizliklərin ) mübahisələndirilməsi 1
İcra Sənədinin icrası 1
İcra sənədinin icrası ilə bağlı indeksasiya və borclunun cərimə olunması 1
icra sənədinin icrasının təmin olunması və tələbkarın bankın kreditorları siyahısına daxil edilməsi 1
İcra sənədinin onu vermiş məhkəməyə geri qaytarılmasına dair qərarın mübahisələndirilməsi 1
İcra sənədinin qaytarılması haqqında qərarın ləğv edilməsi 1
İcraata başlamaq haqqında qərarın ləğv edilməsi 1
İcraata xitam 1