Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
İcarə haqı üzrə hesablanmış vergi borcunun mübahisələndirilməsi bazar qiymətinin müəyyən edilmıəsi 1
icarə haqqının artırılması 1
icarə hüququna xitam verilməsi və torpaq icarə müqaviləsinin ləğv edilməsi 1
İcarə hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması 1
icarə hüququnun qeydə alınması 1
İcarə münasibətlərinə xitam verilməsi ilə bağlı kompensasiya tələbi 1
İcarə müqaviləsi bağlanması mülki xarakterli mübahisədir 1
icarə müqaviləsi bağlanmasına dair inzibati aktın qəbul edilməsi 1
icarə müqaviləsi və maliyyə aktlarının etibarsız hesab olunması 1
icarə müqaviləsinin bağlanması 1
icarə müqaviləsinin etibarsızlığı 1
İcarədə olan qeyri- yaşayış sahəsinin özəlləşdirilməsi 1
icarədə olan torpaq sahəsindən qaz boru xəttinin keçməsi ilə bağlı nar ağacları və suvarma sisteminə dəyən ziyan tələbi 1
icarəyə verilmiş avadanlıqların geri qaytarılmamasına görə kompensasiya tələbi 1
icarəyə verilmiş torpaq sahəsinin təyinatı üzrə istifadə etməsi 1
icarəyə verilmiş əmlaka vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
icarəyə verilmiş əmlakın geri qaytarılması,borcun tutulması 1
icbari sığorta üzrə pulun cavabdeh tərəfindən ödənilməsi 1
icra edilən peşə ilə siyahıdakı peşənin eyniliyinin müəyyən edilməsi 1
icra hakimiyyəti tərəfindən dövlətə məxsus olan daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə,icarəsinə,istifadəsinə,ipoteka qoyulmasına dair qəbul olunmuş aktlar daşınmaz əmlak üzərində hüquqların əmələ gəlməsinin dövlət qeydiyyatı üçün əsasdır 1
İcra hakimiyyəti tərəfindən növbəllik pozulmaqla yaşayış sahələrinin verilməsi sübuta yetirilmədiyindən iddia əsassızdır 1
İcra Hakimiyyətində yaradılmış komissiyanın qərarın etibarsız sayılması 1
icra hakimiyyətinin qanunsuz hərəkətləri nəticəsində zərərin ödənilməsi 1
İcra haqqı üzrə borcun silinməsi 1
İcra icraatına xitam verilməsi 1
İcra icraatının dayandırılması əsasları 1
icra mümkün olmadığı üçün öhdəliyinə xitam verilməsi 1
İcra müqaviləsinin ləğv edilməsi 1
İcra müqaviləsinin ləğvi,icarə haqqının tutulması 1
icra müqaviləsinə dəyişiklik ediməsi 1