Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
"Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında" Qanunun 8-ci maddəsinin tətbiqi 1
"əl ilə elektrik qaynaqçısı" peşəsi üzrə güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 2
"Əmək pensiyaları haqqında" AR Qanununun 32.1.1-ci maddəsinin 1-ci cümləsində nəzərdə tutulan "müraciət edilən tarixdən əvvəlki ən çoxu üç il üçün ödənilməklə" müddəasının tətbiqi 1
"Əmək pensiyaları haqqında" Qanunun 32.1.1-ci maddəsinin pensiya hüququ 2017-ci il 01 iyul tarixinədək yaranmış, lakin əmək pensiyasının yenidən hesablanamsı üçün inzibati orqana həmin tarixdən sonra müraciət etmiş şəxslərə münasibətdə tətbiqi 1
01 aprel 2019-cu il tarixədək müharibə veteranları üçün nəzərdə tutulmuş müavinətin ödənilməsi 13
01 yanvar 2006-ci il tarixə yaranmış hüquq 1
01 yanvar 2006-cı ilədək sığorta olunanları qazanılmış əmək pensiyası hüquqlarının nəzərə alınması üçün ümumi staj əmək kitabçasına əsasən müəyyən edilir 1
01 yanvar 2006-cı ilədək sığorta olunanların qazanılmış əmək pensiyası hüquqlarının nəzərə alınması üçün iş stajı əmək kitabçasına əsasən müəyyən edilir 1
01.01.1992-ci ilədək könüllülər batalyonunda xidmət dövrünün güzəştli qaydada hesablanması 1
01.01.2006-cı il tarixdən sonra təyin edilən əmək pensiyasının hesablanmasına Vətəndaşların pensiya təminat haqqında Azərbaycan Respublikasına Qanununun 17-ci maddəsinin 5-ci bəndinin tətbiqinin yolverilməzliyi 1
01.01.2010-cu ilə qədər qəbul edilmiş inzibati aktın mübahisələndirilməsi 1
01.04.2019-cu il tarixdən sonra müharibə veteranı vəsiqəsi almış şəxslərə təqaüdün ödənilməsi 11
01.04.2019-cu il tarixdən sonra müharibə veteranları üçün nəzərdə tutulmuş müavinətin ödənilməsi 6
01.07.1997-- 01.01.2006-ci illərdə iş stajı əmək kitabçasında qeyd edildiyi üçün həmin müddət onun sığorta stajı kimi nəzərə alınmışdır 1
01.07.2017-ci il tarixdən sonra təyin edilmiş əmək pensiyasının əvvəlki illər üzrə ödənilməsi 1
01.07.2017-ci il tarixə kimi əlilliyə görə yaranmış pensiya hüququ ilə bağlı pensiya kapitalının tələb edilməsi 1
01.07.2017-ci il tarixədək yaranmış əmək pensiyası hüququnun təmin olunması Əmək pensiyaları haqqında Qanunun əmək pensiyasının ödənilməsi şərtlərini müəyyən edən müddəalarının 01.07.2017-ci il tarixədək qüvvədə olmuş redaksiyada tətbiqi 1
01.07.2017-ci il tarixədək əlil olmuş şəxslərə 2 qrup əliliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
01.07.2017-ci il tarixədək əlil sayılmış şəxslərə əlilliyə görə pensiya təyin olunması üçün pensiya kapitalının nəzərə alınmaması 1
01.07.2018-ci il tarixinədək iddiaçının 25 il sığorta stajı olduğundan yaşa görə əmək pensiyası hüququna malikdir 1
01.12.2013-cu il tarixdən güzəştli şərtlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
1 nömrəli Siyahı da Nəzərdə tutulan qazla kəsici qazla kəsici peşəsi 1
1 oktyabr 2009-cu ildən sonra mənzilə dair verilən order əsasında mənzilin özəlləşdirilməsi 2
1 qrup əlilə təyin edilmiş əmək pensiyasının 1 qrup gözdən əlil kimi yenidən hesablanması və ödənilməsi 1
1 saylı siyahı 1
1 saylı siyahı üzrə güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
1 yanvar 2006-cı ildən sonra toplanan iş stajının pensiya təyini zamanı nəzərə alınması 1
1.000.000 ABŞ doları məbləğındə pulun 1
1.000.000 ABŞ doları məbləğındə pulun kredit müqaviləsinin bağlandığı 21 yanvar 2016-cı il tarixdə bankın kassasından məxaric olunduğu məhkəmə araşdırılmaları zamanı sübut edilmişdir 1
10 il xüsusi stajı olduğu halda inzibati orqanın imtinası qanunsuz olmuş Toxucu peşəsi güzəştli pensiya hüququ verən vəzifəsi 1