Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
01 yanvar 2006-ci il tarixə yaranmış hüquq 1
01 yanvar 2006-cı ilədək sığorta olunanları qazanılmış əmək pensiyası hüquqlarının nəzərə alınması üçün ümumi staj əmək kitabçasına əsasən müəyyən edilir 1
01 yanvar 2006-cı ilədək sığorta olunanların qazanılmış əmək pensiyası hüquqlarının nəzərə alınması üçün iş stajı əmək kitabçasına əsasən müəyyən edilir 1
01.01.1992-ci ilədək könüllülər batalyonunda xidmət dövrünün güzəştli qaydada hesablanması 1
01.01.2006-cı il tarixdən sonra təyin edilən əmək pensiyasının hesablanmasına Vətəndaşların pensiya təminat haqqında Azərbaycan Respublikasına Qanununun 17-ci maddəsinin 5-ci bəndinin tətbiqinin yolverilməzliyi 1
01.07.1997-- 01.01.2006-ci illərdə iş stajı əmək kitabçasında qeyd edildiyi üçün həmin müddət onun sığorta stajı kimi nəzərə alınmışdır 1
01.07.2017-ci il tarixədək əlil olmuş şəxslərə 2 qrup əliliyə görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
01.07.2018-ci il tarixinədək iddiaçının 25 il sığorta stajı olduğundan yaşa görə əmək pensiyası hüququna malikdir 1
1.000.000 ABŞ doları məbləğındə pulun 1
1.000.000 ABŞ doları məbləğındə pulun kredit müqaviləsinin bağlandığı 21 yanvar 2016-cı il tarixdə bankın kassasından məxaric olunduğu məhkəmə araşdırılmaları zamanı sübut edilmişdir 1
10 il xüsusi stajı olduğu halda inzibati orqanın imtinası qanunsuz olmuş Toxucu peşəsi güzəştli pensiya hüququ verən vəzifəsi 1
18 yaşına çatanadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlilin ailə başçısını itirməyə görə pensiya hüququ 3
18 yaşına çatanadək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmuş şəxs 3
18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud uşağa ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyin edilməsi 1
1965-ci ildən sonrakı dövr üçün kolxozda iş stajı hesablanarkən iş vaxtı bu dövrdə müəyyən olunmuş minimum əmək iştirakı normasına görə faktiki müddət üzrə nəzərə alınır 1
1983- cü ildən 2004-cü ilədək əmək fəaliyyəti ilə məşğul olunmuşdur 1
1993-cü ilə qədər işləmiş prokurorluq əməkdaşının ailə üzvünə ailə başçısını itirməyə görə təyin edilən pensiya hesablanarkən maddi yardım 1
2 aylıq məzuniyyət və müalicə pulunun nəzərə alınması 1
2 ci dünya müharibəsinin döyüşçüsünün dul arvadına ödənilən birdəfəlik müavinat 1
2 ci qrup müharibə əlili kimi 2017- ci ildən aldığı pensiyanın ondan əvvəlki 3 il üçün hesablanması 1
2 qrup müharibə əlilinə əvvəlki 3 il üçün sosial müavinətin ödənilməsi 1
2 qrup əlilliyə görə pensiya 1
2 qrup əlilliyə görə əmək pensiyası 1
2-ci qrup əlilliyə görə əmək pensiyası təyin edilməsi 1
2-ci qrup əlilliyə görə əmək pensiyası təyin edilməsi üçün zəruri iş stajı və pensiya kapitalı toplanmadığından iddia rədd edilmişdir 1
2001-ci ilin yanvarın 1-dək tərtib olunmuş texniki pasport daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsi təsdiq edən sənəd hesab edilir 1
2001-ci ilə qədər işləmiş prokurorluq işçisinə təyin edilən pensiya 1
2004-cü ildən 55 yaşdan əmək haqqına əsasən güzəştli şərtlə pensiya təyini 1
2006-cı ildən sonra xarici ölkədə əldə edilən stajın sosial stajına daxil ediləsi 1
2006-cı ilədək işlədiyi dövrün sığorta stajına daxil edilməsi 1