Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
5 il dövlət qulluğu stajının zəruruliyi 1
5 ildən yuxarı qulluğa görə 10% əlavə haqqın və müavinətin ödənilməsi 1
5- ci təsnifat üçün nəzərdə tutulmuş və hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası ilə əlaqədar əlavələrin nəzərə alınması 1
50 yaşdan güzəştli şərtlə əmək pensiyasıhüququnun yaranması 1
50 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 4
50 yaşına çatan zaman kifayət qədər sığorta stajına malik olma və 4 uşaq doğub onları səkkiz yaşınadək tərbiyə etmə ilə əlaqədar yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
52 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının Vətəndaşların pensiya haqqında təminat haqqında AR Qanununa əsasən hesablanması 1
52 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının Vətəndaşların pensiya haqqında AR Qanunnuna əsasən hesablanması 1
52 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 23
52 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi və yaranmış fərqin birdəfəyə ödənilməsi 1
55 (əlli beş) yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası 1
55 yaş 06 aydan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
55 yaşdan Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 4
56 yaşdan güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının təyini 1
57 (55+2) yaşdan güzəştli şərtlə pensiya hüququ 3
57 yaşdan güzəştli şərtlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün onun ümumi iş stajı hesablanarkən təhsil aldığı müddətin nəzərə alınmaması iddianın rədd eedilməsi baərdə səhv nəticəyə gəlməyə səbəb olmuşdur 1
57 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 25
57 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi və fərqin hesablanıb birdəfəyə ödənilməsi 1
57 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi,peşənin üst-üstə düşməsi 1
57 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
57 yaşdan güzəştli şərtlərlə əmək pensiyasının təyin edilməsi 11
57 yaşından güzəştli şərtlərlə yaşa görə təyin edilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanaraq yaranmış fərqin birdəfəyə ödənilməsi 1