Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi 1
Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması 3
Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydə alınması ,mümkünlük şərtinin cavabdehə müraciətlə bağlı yoxlanılması 1
Bağ sahəsi üzərinə mülkiyyət hüquqlarının DƏDRX-də qeydiyyata alınmaqla çıxarışın və plan ölçüsünün verilməsi 2
Bağ sahəsindən həbsin götürülməsi 1
Bağ sahəsinin yerləşmə vəziyyəti ilə sxematik xəritə arasında uyğunsuzluğun aradan qaldırılması və çıxarışın verilməsi 1
Bağ sahəsinə çıxarışın verilməsi 5
Bağ sahəsinə çıxarışın verilməsindən imtina 1
Bağ sahəsinə çıxarışın və plan ölçünün verilməsi 2
Bağ sahəsinə dair hüquqların daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınaraq reyestrdən çıxarışın verilməsi 1
Bağ sahəsinə dair hüquqların dövlət qeydiyyatı barədə çıxarış verilməsi 1
Bağ sahəsinə dair mülkiyyət hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına alınması üçün tələb olunan hüquq müəyyənedici sənədlər 1
Bağ sahəsinə dair reyestrdən çıxarışın verilməsi 1
Bağ sahəsinə kadastr planının verilməsi 1
Bağ sahəsinə plan sxemin verilməsi 1
Bağ sahəsinə plan-ölçünün və çıxarışın verilməsi 2
Bağ torpaq sahəsinə dair mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 3
Bağ torpaq sahəsinə hüququn tanınması 1
Bağçılıq məqsədləri üçün verilmişdir 1
Bağçılıq yoldaşlığın qərarı 1
Bağışlayan məcburi köçkünlərə və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə aylıq müavinatin şamil olunmasl 1
Bakalavr diplomu üzrə ixtisasın tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi 1
BAnk hesabına sərəncamın qoyulması 1
Bank hesablarına qoyulmuş sərəncamların icrasının dayandırılması 1
banka qarşı kreditor tələbi və bankın aktivi 1
Bankın aktivi 1
bankın iflis proseduru zamanı borclunun tələbi 1
Bankın ləğvi ilə bağlı kredit müqviləsi üzrə faizlərin dayandırılması 1
Banklar Haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun məqsədi həmçinin bank əmanətçilərin və kreditorlarının müdafiəsinin gücləndirilməsidir 1