Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
bağ sahəsi üzərində hüquqlarının ölmüş şəxsin adına qeydə alınması 1
Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması 1
Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi 35
Bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydə alınması ,mümkünlük şərtinin cavabdehə müraciətlə bağlı yoxlanılması 1
Bağ sahəsindən həbsin götürülməsi 1
Bağ sahəsinin miras qoyanın adına qeydə alınması və arayışın verilməsi 1
Bağ sahəsinin yerləşmə vəziyyəti ilə sxematik xəritə arasında uyğunsuzluğun aradan qaldırılması və çıxarışın verilməsi 1
Bağ sahəsinə çıxarışın verilməsindən imtina 1
Bağ sahəsinə çıxaşın və plan ölçünün verilməsi 3
bağ sahəsinə dair çıxarış və plan ölçünün verilməsi 2
Bağ sahəsinə dair çıxarışın verilməsi İşin hallarının araşdırılması prinsipinə dair normaların tələblərinin təmin olunmaması 1
Bağ sahəsinə dair kadarstr məlumatlarının silinməsi 1
Bağ sahəsinə dair mülkiyyət hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına alınması üçün tələb olunan hüquq müəyyənedici sənədlər 1
Bağ sahəsinə dair plan ölçü və çıxarışın ləğv edilməsi 2
Bağ sahəsinə dair plan ölçü və çıxarışın verilməsi 2
Bağ sahəsinə hüquqa dair arayışının verilməsi 1
Bağ sahəsinə hüquqların qeydiyyatına dair reyestrdən çıxarışın ləğvi 1
Bağ sahəsinə kadastr planının verilməsi 1
Bağ sahəsinə plan sxemin verilməsindən imtina 1
Bağ torpaq sahəsinə dair çıxışın verilməsi 1
Bağ torpaq sahəsinə hüququn qeydə alınması 2
Bağ torpaq sahəsinə hüququn tanınması 1
Bağçılıq məqsədləri üçün verilmişdir 1
Bağçılıq yoldaşlığın qərarı 1
Bağışlayan məcburi köçkünlərə və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə aylıq müavinatin şamil olunmasl 1
Bakalavr diplomu üzrə ixtisasın tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi 1
bank hesabına daxi olmuş pul vəsaitinin geri qaytarılması 1
Bank hesabına qoyulmuş sərəncamın götürülməsi və müəssisənin bank hesabına təkrar sərəncamın qoyulmasının qadağa edilməsi barədə müvəqqəti xarakterli müdafiəyə dair ərizənin təmin edilməməsi 1
Bank hesabına qoyulmuş sərəncamın icrasının dayandırılması 1
BAnk hesabına sərəncamın qoyulması 1