Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması 2
bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və müvafiq çıxarışın verilməsi 1
bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması 1
bağ sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydə alınması ,mümkünlük şərtinin cavabdehə müraciətlə bağlı yoxlanılması 1
Bağ sahəsindən həbsin götürülməsi 1
Bağ sahəsinə çıxarışın verilməsi 1
bağ sahəsinə dair hüquqların daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınaraq reyestrdən çıxarışın verilməsi 1
bağ sahəsinə dair mülkiyyət hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına alınması üçün tələb olunan hüquq müəyyənedici sənədlər 1
bağ sahəsinə dair reyestrdən çıxarışın verilməsi 1
Bağ sahəsinə plan -ölçünün və çıxarışın verilməsi 2
Bağ sahəsinə plan sxemin verilməsi 1
Bağ torpaq sahəsinə dair mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 3
Bağ torpaq sahəsinə hüququn tanınması 1
Bağçılıq məqsədləri üçün verilmişdir 1
Bağçılıq yoldaşlığın qərarı 1
Bağışlayan məcburi köçkünlərə və onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə aylıq müavinatin şamil olunmasl 1
Bakalavr diplomu üzrə ixtisasın tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi 1
Bank hesablarına qoyulmuş sərəncamların icrasının dayandırılması 1
bankın iflis proseduru zamanı borclunun tələbi 1
Bankın ləğvi ilə bağlı kredit müqviləsi üzrə faizlərin dayandırılması 1