Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
cavabdeh banka dəymiş maddi zərəri ödəməyə razılaşmiş və qismən -19.176,45 manat məbləğində ödəniş də etməklə hüquqa zidd təqsirli hərəkətini etiraf etmişdir 1
Cavabdeh daşınmaz əmlakının dəyərinin ödənilmədiyini bildirdiyi hissəyə dair onun mmülkiyyət hüququnun olmasını təsdiq edən hər hansı sübutu məhkəməyə təqdim etməmişdir 1
cavabdeh iddiaçıya,onun müraciətinə əsasən 27.10.2013-cü ildən güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası təyin etməli olduğu halda,hal-hazıradək bunu etməmişdir 1
cavabdeh müqavilə üzrə aldığıməhsulların dəyərini tam olaraq ödəməmişvə onun müqavilə üzrə iddiaçiya ödənilməmiş borcu qalmişdır 1
cavabdeh müqavilə üzrə öhdəliklərini vaxtında icra etməmiçdir 1
cavabdeh qanuni əsaslar olmadan hüquqların qeydiyyatından imtina etmişdir 2
Cavabdeh tərəfindən aparılan yoxlama qanunsuz olduğundan onun hüquqi nəticləri də qanunsuz sayılmalıdır 1
cavabdeh tərəfindən icarə müqaviləsinin şərtlərinin pozulduğu barədə ona rəsmi xəbərdarlıqlar edilsə də pozuntular aradan qaldırılmamış müqavilə şərtlərinin pozulması isə müqavilə münasibətlərinə xitam verilməsi üşün müstəqil əsasdır 1
Cavabdehin imtinası qanuni olmaqla iddiaçının hüquqlarını pozmamışdır 1
Cavabdehin işdəki borcun tələb edilməsi ilə bağlı məktubları isə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında vurğulanmış hüquqi mövqe nəzərə alınmaqla qoymətləndirilməmişdir 1
cavabdehin öhdəliklərə əməl etməməsi 1
Cavabdehin qanunsuz hərəkəti 1
Cavabdehin əsl cavabdelə əvəz edilməsi mübahisələndirilə bilməyən qərardad 1
Çernobıl əlilinə əmək pensiyasının məbləğinin yenidən hesablanması və yaranmış fərqin birdəfəlik ödənilməsi 1
Civə üsulu ilə xlor və kaustik soda istehsalatında təmirçi çilingər 1
Çıxarışda düzəlişin edilməsi 2
Çıxarışın etibarsızlığı 1
Çıxarışın etibarsızlığı, iddia sübuta yetirilmədiyindən təmin edilməmişdir 1
Çıxarışın verilməsi 8
Çıxarışın verilməsi tələbinin mümkünlüyü 1
Çıxarışın və texniki pasportun qaytarılması 1
Çıxarışın və texniki pasportun verilməsi 3
çıxarışların ləğv edilməsi 1
Çox uşaqlı ana kimi əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Çoxmənzilli binada olan mənzilin üzərində mülkiyyət hüququnun qeydə alınmasınan imtina 1
Çoxuşaqlı (3 uşaq ) ana kimi yaşa görə əmək pensiyası 1
Çoxuşaqlı (4 uşaq ) ana kimi yaşa görə əmək pensiyası 2
çoxuşaqlı (4uşaq) ana kimi yaşa görə əmək pensiyası,qazanılmış hüquq 1
Çoxuşaqlı ana kimi yaşa görə pensiyasının təyin edilməsi 1
Çoxuşaqlı anaya güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1