Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Cavabdeh daşınmaz əmlakının dəyərinin ödənilmədiyini bildirdiyi hissəyə dair onun mmülkiyyət hüququnun olmasını təsdiq edən hər hansı sübutu məhkəməyə təqdim etməmişdir 1
cavabdeh iddiaçıya,onun müraciətinə əsasən 27.10.2013-cü ildən güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası təyin etməli olduğu halda,hal-hazıradək bunu etməmişdir 1
cavabdeh qanuni əsaslar olmadan hüquqların qeydiyyatından imtina etmişdir 2
Cavabdeh tərəfindən aparılan yoxlama qanunsuz olduğundan onun hüquqi nəticləri də qanunsuz sayılmalıdır 1
Cavabdehin imtinası qanuni olmaqla iddiaçının hüquqlarını pozmamışdır 1
Cavabdehin qanunsuz hərəkəti 1
Cavabdehin əsl cavabdelə əvəz edilməsi mübahisələndirilə bilməyən qərardad 1
Çernobıl əlilinə əmək pensiyasının məbləğinin yenidən hesablanması və yaranmış fərqin birdəfəlik ödənilməsi 1
çıxarışa düzəliş edilməsi 1
çıxarışda düzəlişin edilməsi 1
Çıxarışın etibarsızlığı 1
Çıxarışın etibarsızlığı, iddia sübuta yetirilmədiyindən təmin edilməmişdir 1
Çıxarışın verilməsi 8
Çıxarışın və texniki pasportun qaytarılması 1
Çıxarışın və texniki pasportun verilməsi 3
çıxarışların ləğv edilməsi 1
Çox uşaqlı ana kimi əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Çoxmənzilli binada olan mənzilin üzərində mülkiyyət hüququnun qeydə alınmasınan imtina 1
Çoxuşaqlı (3 uşaq ) ana kimi yaşa görə əmək pensiyası 1
Çoxuşaqlı (4 uşaq ) ana kimi yaşa görə əmək pensiyası 1