Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
cavabdeh banka dəymiş maddi zərəri ödəməyə razılaşmiş və qismən -19.176,45 manat məbləğində ödəniş də etməklə hüquqa zidd təqsirli hərəkətini etiraf etmişdir 1
Cavabdeh daşınmaz əmlakının dəyərinin ödənilmədiyini bildirdiyi hissəyə dair onun mmülkiyyət hüququnun olmasını təsdiq edən hər hansı sübutu məhkəməyə təqdim etməmişdir 1
cavabdeh iddiaçıya,onun müraciətinə əsasən 27.10.2013-cü ildən güzəştli şərtlərlə əmək pensiyası təyin etməli olduğu halda,hal-hazıradək bunu etməmişdir 1
cavabdeh müqavilə üzrə aldığıməhsulların dəyərini tam olaraq ödəməmişvə onun müqavilə üzrə iddiaçiya ödənilməmiş borcu qalmişdır 1
cavabdeh müqavilə üzrə öhdəliklərini vaxtında icra etməmiçdir 1
Cavabdeh polis orqanının əməkdaşlarının hərəkətlərinin qanunsuz hesab edilməsi 1
cavabdeh qanuni əsaslar olmadan hüquqların qeydiyyatından imtina etmişdir 2
Cavabdeh tərəfindən aparılan yoxlama qanunsuz olduğundan onun hüquqi nəticləri də qanunsuz sayılmalıdır 1
cavabdeh tərəfindən hesablanmış 24.937,40 ABŞ dolları dəbbə və 53.79,94 ABŞ dolları faiz borcunun silinməsini idiaçının cari hesaba mədaxil etdiyi 49.085 ABŞ dolları və 81.000 ABŞ dolları pul məbləğınə 1 ay müddətində sərəncam hüququndan məhrum olması səbəbindən 150.000 ABŞ dolları mənəvi zərərin cavabdehdən onun xeyrinə tutulması 1
cavabdeh tərəfindən icarə müqaviləsinin şərtlərinin pozulduğu barədə ona rəsmi xəbərdarlıqlar edilsə də pozuntular aradan qaldırılmamış müqavilə şərtlərinin pozulması isə müqavilə münasibətlərinə xitam verilməsi üşün müstəqil əsasdır 1
cavabdeh tərəfindən əsassız hesablanmiş məbləğin abonentin şəxsi hesabına bərpa edilməsi 1
cavabdehin 25.04.2019-cu il tarixə dövlət büdcəsinə ödənilməmiş 145.029.36 manat məbləğində borcun ödənilməsini təmin etmək məqsədilə cavabdehə məxsus 270.000 manat məbləğındə siyahıya alınmış əmlakın ixtisaslaşdırılmış açıq hərracda satılması 1
Cavabdehin imtinası qanuni olmaqla iddiaçının hüquqlarını pozmamışdır 1
Cavabdehin işdəki borcun tələb edilməsi ilə bağlı məktubları isə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarında vurğulanmış hüquqi mövqe nəzərə alınmaqla qoymətləndirilməmişdir 1
cavabdehin nümayəndəsinə hesablanmış borc üzrə sayğacın göstəricilərinə əsasən hesabin təqdim edilməsi təklif olunsa da tələb edilən borc üzrə hesablar məhkəməyə təqdim edilməmişdir 1
cavabdehin öhdəliklərə əməl etməməsi 1
Cavabdehin qanunsuz hərəkəti 2
cavabdehin şikayətində borcun ödənilməsi üçün tədbir görüldüyünü götürülmüş malların dəyəri olaraq iddiaçıya məhsul təklif edildiyini lakin iddiaçı təqdim olunan məhsulları toxum qiymətinə deyil adi məhsul qiymətinə qəbul etdiyindən ödənişlərin həyata keçməmişdir 1
Cavabdehin əsl cavabdelə əvəz edilməsi mübahisələndirilə bilməyən qərardad 1
cavabdehlərdən 155.912.610 manat pul vəsaitinin və 150.000 manat mənəvi ziyanın tutularaq iddiaçıyav ödənilməsi 1
Cavabdehə ilkin müraciət edilməməsi 1
Çernobıl AR Prezidentinin təqaüdünün verilməsi 1
Çernobıl əlilinə əmək pensiyasının məbləğinin yenidən hesablanması və yaranmış fərqin birdəfəlik ödənilməsi 1
Civə üsulu ilə xlor və kaustik soda istehsalatında təmirçi çilingər 1
Çıxarışda düzəlişin edilməsi 2
Çıxarışın etibarsızlığı 1
Çıxarışın etibarsızlığı, iddia sübuta yetirilmədiyindən təmin edilməmişdir 1
Çıxarışın verilməsi 11
Çıxarışın verilməsi tələbinin mümkünlüyü 1
Çıxarışın və texniki pasportun qaytarılması 1