Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Daixili işlər orqanlarında güzəştli xidmət illərinin hesablanmaqla məlumat vərəqəsinin tərtib olunması 1
Daşınar əmlaka dəymiş maddi ziyan 1
Daşınmaz əmlaka hüququn qeydiyyata alınması 1
Daşınmaz əmlaka hüququnun qeydə alınması 1
Daşinmaz Əmlakı Dövlət reyestri xidməti haqqında qanunun 22.2 -ci maddəsinin tətbiqi 1
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında AR Qanununun 15-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatına alınmasından imtinanın əsasları mövcud olmadığından bağ sahəsinə dair plan və ölçünün tərtib edilməsi və çıxarışın verilməsindən imtina əsassız olmuşdur 1
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında AR Qanununun 22.2-ci madddəsinin tətbiqi 1
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı mübahisələr 3
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində onun icarə hüququ qeydiyyata alına bilər 1
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydə alınması 1
daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi 1
Daşınmaz əmlakın ipoteka yüklülüyündən azad edilməsi 1
deputadlığa namizədliyin ləğvindən imtina,başqa dövlət qarşısında öhdəlik 1
deputadlığa namizədliyin qeydə alınmasından imtina 2
Diaqnostik imtahana buraxılması 1
dinlənilmə hüququ 1
dinlənilmə hüququnun pozulması 2
dinlənilmə hüququnun təmin edilməsi 1
DİO-dan xaric etmə barədə əmrin ləğvi,işə bərpa 1
diplom tanınmasından imtina,müddət 1