Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
Gömrük bəyannamələrində qeyd edilən malların üzərinə mübahisə olunan məbləğ həddində həbs qoyulması 1
Gömrük orqanlarında xidmətə xitam verilməsi barədə əmrin ləğvi 1
Gömrük rəsmiləşdirilməsi 1
gömrük rəsmiləşdirilməsi,gömrük ekspertizası 1
görülmüş işlərə görə pul tələbi 2
Görülən işin qəbulu 1
Görülən işə görə pulun ödənilməsi 1
Göstərilən müddət onun sosial sığorta stajına daxil edilə bilməz 1
Gözlənilən pensiya ödənişi müddəti 1
güzəştlı (imtiyazlı) mənzil növbəsinin ilk sıralarına götürülmə 1
Güzəştli şərtlə 57 yaşdan pensiya təyin olunması 2
güzəştli şərtlə pensiyanın 55 yaşdan əmək haqqına uyğun hesablanması 1
güzəştli şərtlə pensiyasının təyin olunması 1
Güzəştli şərtlə yaşa pensiyası 1
Güzəştli şərtlə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə 55 yaşdan yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ 6
Güzəştli şərtlərlə pensiya təyin edilməsi üçün tələb olunan 20 illik minimum stajı 1
Güzəştli şərtlərlə pensiyasının təyin edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə pensiyasının təyin edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə 57 yaşdan əmək pensiyası təyin olunması 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası 20
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası (50.6yaşdan) 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası (55 yaşdan ) 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının orta aylıq əmək haqqına əsasən təyin edilməsi 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 24
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi üçün qanunverciliklə nəzərdə tutulmuş əsaslar mövcud olmuşdur 1
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 5
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının əmək haqqına uyğun (yenidən) hesablanması 7
Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının əmək haqqına əsasən yenidən hesablanması 3