Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Hakim vəzifəsində işləmiş şəxsə təyin edilmiş yaşa görə əmək pensiyasının sonrakı artımlar nəzərə alınmaqla yenidən hesablanması 1
Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə aylıq vəzifə maaşının 15 faizi məbləğində əlavə haqq nəzərə alınmaqla dövlət qulluqçusu pensiyasının hesablanması 2
Hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə verilən vəzifə maaşına əlavənin nəzərə alınmaqla pensiyanın yenidən hesablanması 2
Hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavənin nəzərə alınması 1
Hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı əmək haqqının 15 faiz miqdarında əlavə 2
Hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə vəzifə maaşının 15 faizi məbləğində ödənilən əlavə haqq və 1 aylıq vəzifə maaşı məbləğində müavinət nəzərə alınmaqla dövlət qulluqçusunun pensiyasının yenidən hesablanması 1
Hakimlər dövlət tibb xidmətilə təmin olunurlar 1
Hakimlər məzuniyyətə çıxarkən onlara verilən 2 aylıq əmək haqqı həcmində müavinət və müalicə pulu 1
Hakimlər məzuniyyətə çıxdıqda sonra 2 aylıq əmək haqqı məbləğində verilən müavinət 2
Hakimlərə hər il qırx təqvim günü müddətində məzuniyyət verilir 1
Hakimlərə müalicə olunmaları üçün onların iki aylıq əmək haqqı məbləğində pul verilir 1
Hakimlərə məzuniyyətə çıxdığı vaxt iki aylıq vəzifə maaşı məbləğində məzuniyyət haqqı və müalivə olunmaları üçün iki aylıq əmək haqqı məbləğində pul təminatının verilməsi nəzərə alınmaqla hesablanması 1
hakimlərə pensiya hesablanarkən hakimlik fəaliyyətinin birinci ilində bir dəfə aylıq vəzifə maaşının iki misli və sonrakı dörd il ərzində aylıq vəzifə maaşı məbləöində birdəfəlik yardım ödənilməsi nəzərə alınmaqla pensiya məbləğinin yenidən hesablanaması 1
Hakimlərə pensiya hesablanarkən hər il verilən iki aylıq əmək haqqı məbləğində müalicə pulu və müavinat nəzərə alınmaqla pensiya məbləğinin yenidən hesablanması 1
Hasarın sökülməsi və yolun açılması 1
Hasarlanma və mərzçəkmə işlərinin aparılmaması 1
Hasarlanma və mərzçəkmə işlərinin aparılması 1
Hava gəmilərinə xidmət üzrə mühəndis- texniki heyət üzvü 1
hazırki halda idiaçının müqavilənin dəyişdirilmsi zərurəti nə cavabdeh tərəfin müqaviləni əhəmiyyətli dərəcədə pozması,nə də müqavilənin icrasından imtina etməsi səbəbindən yaranmamışdır 2
Hazırkı iddia AR İPM 35.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş mümkünlük şərtlərinə cavab vermir 2
Hazırkı iddia Azərbaycan Pespublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 35.1-ci madddəsində nəzərdə tutulmuş mümkünlük şərtlərinə cavab vermir 2
hazırki iş üzrə üçüncü şəxslər və cavabdeh əvvəl baxılmış mülki iş üzrə tərəf olmadığından qərarla müəyyən edilmiş hallar hazırki iş üzrə preyudisial əhəmiyyət daşıya bilməz 1
Hesaba qoyulmuş məhdudiyyətin aradan qaldırılması 1
Hesablama zamanı təminat Xərcliyinin 80 faiz çatmasının nəzərə alınması 1
Hesablanma zamanı təminat xərcliyinin 80%-ə çatmasının nəzərə alınması 1
Hesablanmış borcun silinməsi 1
Hesablanmış vergi məbləğinin şəxsi vərəqində azaldılması 1
Hidroizolyasiya işlərində izolyasiyaçı peşəsi 1
Hündürmərtəbəli binada inşa edilən mənzilin qabaqcadan qeydiyyatı 1
Hündürmərtəbəli binanın tikintisinə icazə barədə qərarın ləğvi 1