Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə aylıq vəzifə maaşının 15 faizi məbləğində əlavə haqq nəzərə alınmaqla dövlət qulluqçusu pensiyasının hesablanması 2
Hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə verilən vəzifə maaşına əlavənin nəzərə alınmaqla pensiyanın yenidən hesablanması 1
Hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavənin nəzərə alınması 1
Hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı əmək haqqının 15 faiz miqdarında əlavə 1
Hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə vəzifə maaşının 15 faizi məbləğində ödənilən əlavə haqq və 1 aylıq vəzifə maaşı məbləğində müavinət nəzərə alınmaqla dövlət qulluqçusunun pensiyasının yenidən hesablanması 1
Hakimlər dövlət tibb xidmətilə təmin olunurlar 1
Hakimlər məzuniyyətə çıxarkən onlara verilən 2 aylıq əmək haqqı həcmində müavinət və müalicə pulu 1
Hakimlərə hər il qırx təqvim günü müddətində məzuniyyət verilir 1
Hakimlərə müalicə olunmaları üçün onların iki aylıq əmək haqqı məbləğində pul verilir 1
Hakimlərə məzuniyyətə çıxdığı vaxt iki aylıq vəzifə maaşı məbləğində məzuniyyət haqqı və müalivə olunmaları üçün iki aylıq əmək haqqı məbləğində pul təminatının verilməsi nəzərə alınmaqla hesablanması 1
Hakimlərə pensiya hesablanarkən hər il verilən iki aylıq əmək haqqı məbləğində müalicə pulu və müavinat nəzərə alınmaqla pensiya məbləğinin yenidən hesablanması 1
Hasarlanma və mərzçəkmə işlərinin aparılması 1
Hazırkı iddia AR İPM 35.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş mümkünlük şərtlərinə cavab vermir 2
Hazırkı iddia Azərbaycan Pespublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 35.1-ci madddəsində nəzərdə tutulmuş mümkünlük şərtlərinə cavab vermir 2
hazırki iş üzrə üçüncü şəxslər və cavabdeh əvvəl baxılmış mülki iş üzrə tərəf olmadığından qərarla müəyyən edilmiş hallar hazırki iş üzrə preyudisial əhəmiyyət daşıya bilməz 1
Hesaba qoyulmuş məhdudiyyətin aradan qaldırılması 1
Hesablama zamanı təminat Xərcliyinin 80 faiz çatmasının nəzərə alınması 1
Hesablanma zamanı təminat xərcliyinin 80%-ə çatmasının nəzərə alınması 1
Hesablanmış borcun silinməsi 1
Hesablanmış vergi məbləğinin şəxsi vərəqində azaldılması 1
Huner Group MMC tərəfindən iddiaçıya məxsus əmtəə nişanından istifadə edilməklə Azərbaycan milli futbol yığmasının oyunçusunun iştirakı ilə video reklam çarxı çəkilmiş və sosial şəbəkələrdə yayımlanmışdır 1
Hüquq varisliyi 1
Hüquqi faktın məhkəmə qaydasında müəyyən edilməsi 2
hüquqi maraq 14
hüquqi müəyyənlik prinsipi 1
Hüquqi şəxsin çevrilmə faktının qeydiyyata alınması 1
hüquqi ünvanın qeydiyyatının silinməsi 1
hüquqi yardım 1
Hüquqların daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyatı 1
Hüquqların qeydiyyatından imtina 1