Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Hakimiyyət səlahiyyəti verilən dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə aylıq vəzifə maaşının 15 faizi məbləğində əlavə haqq nəzərə alınmaqla dövlət qulluqçusu pensiyasının hesablanması 1
Hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə verilən vəzifə maaşına əlavənin nəzərə alınmaqla pensiyanın yenidən hesablanması 1
Hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavənin nəzərə alınması 1
Hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı əmək haqqının 15 faiz miqdarında əlavə 1
Hakimiyyət səlahiyyətlərinin icrasına görə vəzifə maaşının 15 faizi məbləğində ödənilən əlavə haqq və 1 aylıq vəzifə maaşı məbləğində müavinət nəzərə alınmaqla dövlət qulluqçusunun pensiyasının yenidən hesablanması 1
Hakimlər dövlət tibb xidmətilə təmin olunurlar 1
Hakimlərə hər il qırx təqvim günü müddətində məzuniyyət verilir 1
Hakimlərə müalicə olunmaları üçün onların iki aylıq əmək haqqı məbləğində pul verilir 1
Hakimlərə məzuniyyətə çıxdığı vaxt iki aylıq vəzifə maaşı məbləğində məzuniyyət haqqı və müalivə olunmaları üçün iki aylıq əmək haqqı məbləğində pul təminatının verilməsi nəzərə alınmaqla hesablanması 1
Hasarlanma və mərzçəkmə işlərinin aparılması 1
Hazırkı iddia AR İPM 35.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş mümkünlük şərtlərinə cavab vermir 2
Hazırkı iddia Azərbaycan Pespublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 35.1-ci madddəsində nəzərdə tutulmuş mümkünlük şərtlərinə cavab vermir 2
hazırki iş üzrə üçüncü şəxslər və cavabdeh əvvəl baxılmış mülki iş üzrə tərəf olmadığından qərarla müəyyən edilmiş hallar hazırki iş üzrə preyudisial əhəmiyyət daşıya bilməz 1
Hesaba qoyulmuş məhdudiyyətin aradan qaldırılması 1
Hesablama zamanı təminat Xərcliyinin 80 faiz çatmasının nəzərə alınması 1
Hesablanmış borcun silinməsi 1
Hesablanmış vergi məbləğinin şəxsi vərəqində azaldılması 1
Hüquqi faktın məhkəmə qaydasında müəyyən edilməsi 1
Hüquqi faktın məhkəmə qaydasında müəyyən edilməsi 1
hüquqi maraq 14