Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Kaassiya şikayətinin qəbulundan imtina edilməsi barədə 1
Kainat "Təchizat Tikinti" MMC təqdim olunmuş elektron vergi hesab-fakturalarını ləğvinin "Sumqayıt Texnologiyalar Parkı" MMC-DƏN xahiş etməsi ilə sübutlara məhkəmə təqdim etmişdir 1
kameral qaydada vergilərin hesablanması barədə qərarın mübahisələndirilməsi 1
Kameral vergi yoxlaması 5
Kameral vergi yoxlamasına dair qərarın ləğvi 4
Kameral vergi yoxlanması müddəti 1
Kameral vergi yoxlanmasının bəyannamə təqdim edildikdən sonra 30 iş günü müddətində aparılması 1
kameral yoxlama qərarının ləğv edilməsi 1
karantin rejimi, müddətin bərpası 1
Kasasiya şikayətinin mümkünlüyü 59
Kasasiya şikayətinin mümkünsüzlüyü 3
kasasiya şikayətinin vəkil tərəfindən tərtib edilib imzalanması 1
Kasasiya şikayətinin vəkil tərəfindən tərtib edilməməsi imzalanmaması 5
kasasiya şikayətinin vəkil tərəfindən tərtib edilməsi 1
kasasiyanın mümkünlüyü 3
Kasasiyanın mümkünsüz 2
kasko sığorta ödənişi 1
kassasiya icraatı mümkünsüz 1
Kassasiya icraatına xiram verilməsi barədə 3
kassasiya icraatına xitam verilməsi 1
kassasiya icraatına xitam verilməsi,şikayətdən imtina edilməsi 1
kassasiya icratına xitam verilməsi 1
kassasiya müddəti 1
kassasiya mümkünlüyü 2
kassasiya mümkünlüyü müddıtin ötürülməsi 1
Kassasiya mümkünsüz 2
kassasiya məhkəməsində işə baxmanın hədləri 1
Kassasiya məhkəməsinin hüquqi mövqeyinin məcburiliyi 1
Kassasiya şikayəti müddət ötürülməklə verildiyinə görə 1
kassasiya şikayəti üzrə buraxılmış müddətin bərpası 1