Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
Kaassiya şikayətinin qəbulundan imtina edilməsi barədə 1
kameral qaydada vergilərin hesablanması barədə qərarın ləğvi 1
kameral qaydada vergilərin hesablanması barədə qərarın mübahisələndirilməsi 1
Kameral vergi yoxlaması 3
Kameral vergi yoxlaması qərarının ləğv EDİLMƏSİ 1
Kameral vergi yoxlamasına dair qərarın ləğvi 1
Kameral vergi yoxlamasına dair vergilərin hesablanması haqqında qərarın ləğv edilməsi 1
Kameral vergi yoxlanması müddəti 1
Kameral yoxlama 1
Kasasiya şikayətinin mümkünlüyü barədə 3
Kasasiya şikayətinin vəkil tərəfindən tərtib edilməməsi imzalanmaması 2
Kasasiya verilməsi üçün meddətin ötürülməsi 1
kassasiya icraatı mümkünsüz 1
kassasiya icraatı mümkünsüz,müddətə görə 3
Kassasiya icraatına xiram verilməsi barədə 2
kassasiya icraatına xitam verilməsi,şikayətdən imtina edilməsi 1
kassasiya müddəti 1
Kassasiya mümkünlüyü 1
kassasiya mümkünlüyü müddıtin ötürülməsi 1
kassasiya mümkünsüz 2
kassasiya mümkünsüz,müddətə görə 2
kassasiya mümkünsüz,vəkil tərəfindən tərtib edilməyib 1
kassasiya mümkünsüzlüyü 1
kassasiya məhkəməsində işə baxmanın hədləri 1
kassasiya şikayəti mümkünsüz,müddətə görə 1
kassasiya şikayəti üzrə buraxılmış müddətin bərpası 1
Kassasiya şikayəti verilməsi mümkün olmayan qərardad 1
Kassasiya şikayəti vermək üçün dövlət hesabına vəkillə təmin edilməsi 2
kassasiya şikayətindən imtina edilməsi 2
Kassasiya şikayətinin geri qaytarılması 3