Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Kaassiya şikayətinin qəbulundan imtina edilməsi barədə 1
kameral qaydada vergilərin hesablanması barədə qərarın ləğvi 1
kameral qaydada vergilərin hesablanması barədə qərarın mübahisələndirilməsi 1
Kameral vergi yoxlaması 4
Kameral vergi yoxlaması qərarının ləğv EDİLMƏSİ 1
Kameral vergi yoxlamasına dair qərarın ləğvi 1
Kameral vergi yoxlamasına dair vergilərin hesablanması haqqında qərarın ləğv edilməsi 1
Kameral vergi yoxlanması müddəti 1
Kameral yoxlama 1
Kasasiya şikayətinin mümkünlüyü barədə 3
Kasasiya şikayətinin vəkil tərəfindən tərtib edilməməsi imzalanmaması 2
Kasasiya verilməsi üçün meddətin ötürülməsi 1
kassasiya icraatı mümkünsüz 1
kassasiya icraatı mümkünsüz,müddətə görə 3
Kassasiya icraatına xiram verilməsi barədə 2
kassasiya icraatına xitam verilməsi,şikayətdən imtina edilməsi 1
kassasiya müddəti 1
Kassasiya mümkünlüyü 1
kassasiya mümkünlüyü müddıtin ötürülməsi 1
kassasiya mümkünsüz 2
kassasiya mümkünsüz,müddətə görə 2
kassasiya mümkünsüz,vəkil tərəfindən tərtib edilməyib 1
kassasiya mümkünsüzlüyü 1
kassasiya məhkəməsində işə baxmanın hədləri 1
kassasiya şikayəti mümkünsüz,müddətə görə 1
kassasiya şikayəti üzrə buraxılmış müddətin bərpası 1
Kassasiya şikayəti verilməsi mümkün olmayan qərardad 1
Kassasiya şikayəti vermək üçün dövlət hesabına vəkillə təmin edilməsi 2
kassasiya şikayətində işin hallarınin sübut olunmamasına məhkəmənin gəldiyi nəticə üçün əhəmiyyətli olan bütün faktiki halların aydınlaşdırılmamasına və yaxud qətnamə və qərardadda ifadə olunan nəticələrin işin faktiki hallarına uyğun olmamasına istinad etməyə yol verilmir 1
kassasiya şikayətindən imtina edilməsi 2