Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
müharibə veteranlarına müavinatin əvvəlki dövrlər üzrə ödənilməsi 9
məhkəmənin xidməti vəzifəsinə görə işin hallarını araşdırmaq borcu 6
Müharibə veteranına sosial müavinətın ödənilməsi 5
Müharibə veteranları üçün nəzərdə tutulmuş müavinət 5
məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə yaranmış borcun tutulması 4
Məhkəmənin yardım etmək və Xidməti vəzifəsinə görə işin hallarını aydınlaşdırmaq vəzifəsi 4
Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı borcunun məhkəmə qaydasında tutulması 3
məhkəmə baxışı zamanı iddiaçının tələbi əsasında konkret qərarın qəbul edilməsi mümkün olmadığına görə işin baxılması üçün yenidən inzibati orqana göndərilməsi 2
müharibə veteranına ödənilməmiş 3 illik müavinatin ödənilməsi 2
məhkəmənin yardım etmək və xidməti vəzifəsinə görə işin hallarını araşdırmaq vəzifəsi 2
məhkəmənin xidməti vəzifəsinə görə işin hallarını araşdırmaq vəzifəsi 2
müharibə veteranı adının və vəsiqəsinin verilməsi 2
Məcburi dövlət sosial sığorta haqları ödənilməyən fəaliyyət dövrünün sosial sığorta stajına daxil edilməsi 2
Müvəqqəti xarakterli müdafiə tədbiri 2
Mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması 2
Miqrasiya məsələləri 2
Mümkünlük 2
Müharibə veteranına müavinətin verilməsi 2
Maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsi 2
maliyyə sanksiyası 1