Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Pasport qeydiyyatına alınması 1
Payçıların adları qeyd edilmədən yeni çıxarışın verilməsi 1
Paylı mülkiyyət hüququ ilə vətəndaşlara məxsus daşınmaz əmlakın bir hissəsinə görə hər kv.m üçün isə 800 manatdan kompensasiyanın təklif edilməsi həm AR Konstitusiyasının 13, 29-cu maddələrinin həm də İnzibati icraat haqında AR qanunun 12-ci maddəsinbin tələblərinə ziddir 1
Penitensiar xidmət zamanı mülki vəzifədə işlədiyi dövrün güzəştli staja sayılması 1
Penitensiar xidmətin əməkdaşı qulluq illərinə görə əlavənin hesablanması qaydası 2
Pensiya hüququnun reallaşdırılması üçün 01.07.2017-ci il tarixdən sonra edilmiş müraciət 1
Pensiya hüququnun yarandığı vaxt qüvvədə olan normanın tətbiqi 1
Pensiya işinin tələb edilməməsi 1
pensiya kapitalı 1
Pensiya kapitalının hesablanması 16
Pensiya kapitalının yoxlanılmasının zəruriliyi 1
Pensiya məbləğində yaranmış fərqin ödənilməsi 1
pensiya məbləğinin inzibati orqana müraciətdən əvvəlki üç illik müddət üçün ödənilməsi 4
Pensiya məbləğinin orta aylıq əmək haqqından hesablanması 1
Pensiya məbləğinin yaranmış fərqin ödənilməsi 1
pensiya növünün dəyişdiriıməsi və əvvəlki aylara görə yaranmış fərqin ödənilməsi 1
Pensiya ödənişinin davam etdirilməsi 1
pensiya ödənişinin dayandırıılması barədə qərarın ləğv edilərək əvvəlki qaydada əlilliyə görə əmək pensiyasının dayandırıldığı vaxtdan ödənişin davam etdirilməsi 1
Pensiya ödənişinin dayandırılması 1
Pensiya ödənişinin dayandırılması barədə qərarın ləğvi 1
pensiya qanunvericiliyinin zamana görə tətbiqi 3
pensiya tələbi 1
Pensiya təminatı hüququ 13
Pensiya təyin edilməsi vəzifəsi həvalə edilməsi barədə məhkəmə qərarına izah verilməsinə dair 1
Pensiya təyin olunduqdan sonrakı dövr üzrə qazanılan sığorta və yığım hissələri üzrə pensiya kapitallına əsasən əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
pensiyanın 55 yaşdan yenidən hesablanması 2
Pensiyanın birdəfəlik ödənilməsi 1
Pensiyanın büdcədənkənar vəsaitlər hesabına verilən mükafat və əlavələr nəzərə alınmaqla yenidən hesablanması 1
pensiyanın dayandırılması 1
Pensiyanın dövlət qulluqçusu vəzifəsində görə yenidən hesablanması 1