Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Payçıların adları qeyd edilmədən yeni çıxarışın verilməsi 1
Paylı mülkiyyət hüququ ilə vətəndaşlara məxsus daşınmaz əmlakın bir hissəsinə görə hər kv.m üçün isə 800 manatdan kompensasiyanın təklif edilməsi həm AR Konstitusiyasının 13, 29-cu maddələrinin həm də İnzibati icraat haqında AR qanunun 12-ci maddəsinbin tələblərinə ziddir 1
Penitensiar xidmətin əməkdaşı qulluq illərinə görə əlavənin hesablanması qaydası 1
pensiya kapitalı 11
Pensiya kapitalının hesablanması 2
Pensiya məbləğində yaranmış fərqin ödənilməsi 1
Pensiya məbləğinin yaranmış fərqin ödənilməsi 1
pensiya növünün dəyişdiriıməsi və əvvəlki aylara görə yaranmış fərqin ödənilməsi 1
pensiya qanunvericiliyinin zamana görə tətbiqi 3
Pensiya təminatı hüququ 13
Pensiya təyin edilməsi vəzifəsi həvalə edilməsi barədə məhkəmə qərarına izah verilməsinə dair 1
pensiyanın 55 yaşdan yenidən hesablanması 1
Pensiyanın dövlət qulluqçusu vəzifəsində görə yenidən hesablanması 1
pensiyanın hesablanma QAYDASI 1
Pensiyanın hüquq yaranan vaxt qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən hesablanması 1
pensiyanın nə vaxtdan , hansı əsasla , hansı növdə təyin olunması 1
pensiyanın orta aylıq əmək haqqı əsasında hesablanması 1
pensiyanın verilməsinin bərpa edilməsi 1
Pensiyanın yenidən hesablanması 8
pensiyanın əmək haqqına uyğun hesablanması 1
pensiyanın əmək haqqına əsasən hesablanması 2
pensiyanın əmək haqqına əsasən hesablanması (yenidən hesablanması) 2
pensiyanın əvvəlki dövrlər üzrə ödənilməsi 1
Peşə və iş sahələrinin müəyyən edilməməsi 1
Peşələrin üst-üstə düşməsi 1
Peşələrin uyğunluğu 1
Peşənin üst -üstə düşməsi 2
Plan ölçünün və çıxarışın verilməsi 1
Plan və ölçünün hazırlanması vəzifəsinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
plan və ölçünün ləğvi 1