Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
Payçıların adları qeyd edilmədən yeni çıxarışın verilməsi 1
Paylı mülkiyyət hüququ ilə vətəndaşlara məxsus daşınmaz əmlakın bir hissəsinə görə hər kv.m üçün isə 800 manatdan kompensasiyanın təklif edilməsi həm AR Konstitusiyasının 13, 29-cu maddələrinin həm də İnzibati icraat haqında AR qanunun 12-ci maddəsinbin tələblərinə ziddir 1
Penitensiar xidmətin əməkdaşı qulluq illərinə görə əlavənin hesablanması qaydası 1
pensiya kapitalı 10
Pensiya kapitalının hesablanması 2
Pensiya məbləğinin yaranmış fərqin ödənilməsi 1
pensiya qanunvericiliyinin zamana görə tətbiqi 3
Pensiya təminatı hüququ 13
pensiyanın 55 yaşdan yenidən hesablanması 1
Pensiyanın dövlət qulluqçusu vəzifəsində görə yenidən hesablanması 1
pensiyanın hesablanma QAYDASI 1
Pensiyanın hüquq yaranan vaxt qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən hesablanması 1
pensiyanın nə vaxtdan , hansı əsasla , hansı növdə təyin olunması 1
pensiyanın orta aylıq əmək haqqı əsasında hesablanması 1
pensiyanın verilməsinin bərpa edilməsi 1
Pensiyanın yenidən hesablanması 7
pensiyanın əmək haqqına uyğun hesablanması 1
pensiyanın əmək haqqına əsasən hesablanması 1
pensiyanın əmək haqqına əsasən hesablanması (yenidən hesablanması) 2
pensiyanın əvvəlki dövrlər üzrə ödənilməsi 1
Peşə və iş sahələrinin müəyyən edilməməsi 1
Peşələrin uyğunluğu 1
Peşənin üst -üstə düşməsi 2
Plan və ölçünün hazırlanması vəzifəsinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
plan və ölçünün ləğvi 1
plan və ölçüsünün etibarsız hesab edilməsi 1
plan-ölçü sənədində soyada düzəliş edilməsi 1
Podrat işi 1
podrat müqavilələri üzrə pul tələbi,iddia tələbinə cavab verməli olan cavabdeh hüquqi şəxs 1
Podrat müqaviləsi 1