Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
qaçqın statusu 1
qaçqın statusu verilməsindən imtina 2
qaçqın statusunun verilməsi 1
qaçqın statusunun verilməsi öhdəliyinin cavabdehin üzərinə qoyulması 1
qaçqın statusunun verilməsi 35
qaçqın statusunun verilməsindən imtina 11
Qadınlar üçün 52 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası 1
qanuni qüvvəyə minmiş digər məhkəmə qətnaməsi ilə tutma mübahisələndirilən ipoteka predmetinə yönəldilməklə ipoteka predmetinin ilkin satış qiyməti müəyyən edilmişdir 1
Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarına əsasən təyin edilmiş əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qətnaməsi ilə verilmiş mənzilə gözlənilən mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
Qanuni qüvvəyə minmiş qətnamənin icra edilməməsinə görə kompensasiya 2
Qanuni əsaslarla tərxis olma barədə sübut olmadığına görə 2
qanuni əsaslarla tərxis olunma 12
qanuni əsaslarla təxris olunma 1
Qanunsuz saxlanılma 1
Qanunun analogiyasından istifadə edilməli olan hallar 1
Qanunvercilikdə sosial müavinətin ən çoxu müraciət edilməzdən əvvəlki 3 il müddətinə ödənilməsi imperativ kimi müəyyən edilmişdir 1
Qanunverici yalnız üzvlük kitabçasını deyil kollektiv bağçılıq- yoldaşlıq təsərrüfatı üzvlərinin siyahısına müvafiq olaraq verilmiş üzvlük kitabçasını daşınmaz əmlak üzərində hüquqların əmələ gəlməsinin . başqasına keçməsinin məhdudlaşdırılmasının və xitam verilməsinin dövlət qeydiyyatı üçün əsas hesab etmişdir 1
Qanunverici əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarının pozulmasına dair iddia hüququna tətbiq edilən iddia müddətinin axımının başlanmasını şəxsin hüququnun pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu günlə şərtləndirişdir 1
Qanunvericilik dövlət ehtiyacları üçün alınan daşınmaz əmlakın yaşayış 2
Qanunvericilik müəyyən edilən məhkəməyə qədər pretensiya qaydası 1
qanunvericilikdə sosial müavinətin ən çoxu müraciət edilməzdən əvvəlki üç il müddətinə ödənilməsi imperativ kimi müəyyən edilmişdir 1
qanunvericilikdə sosial müavinətin ən çoxu müraciət edilməzdən əvvəlki üç il müddətinə ödənilməsi müəyyən edilmişdir 1
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bir aylıq prosessual müddət hər hansı üzrlü səbəb olmadan ötürülmüşdür 1
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bir günlük prosessual müddət hər hansı üzrlü səbəb olmadan ötürülmüşdür 1
Qanunvericiliklə uşağa baba adının soyad kimi verilməsi nəzərdə tutulmamışdır 1
Qanunvericiliklə əsl olmayan cavabdehin əsl cavadeh ilə əvəz edilməsi barədə qərardaddan şikayət verilməsi nəzərdə tutulmamışdır 1
qanunvericiliyin TƏLƏBLƏRİ pozulmaqla dövlət qulluğuna qəbul 1
Qara mühasibat sənədləri əsasında verginin hesablanması 1
Qaradağ rayonu 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin yurisdiksiyasına aiddir 1