Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
qaçqın statusu 2
qaçqın statusunun verilməsi 25
qaçqın statusunun verilməsindən imtina 4
Qanuni qüvvəyə minmiş qətnamənin icra edilməməsinə görə kompensasiya 1
qanuni əsaslarla tərxis olunma 3
Qanunsuz saxlanılma 1
Qanunun analogiyasından istifadə edilməli olan hallar 1
Qanunvercilikdə sosial müavinətin ən çoxu müraciət edilməzdən əvvəlki 3 il müddətinə ödənilməsi imperativ kimi müəyyən edilmişdir 1
Qanunverici yalnız üzvlük kitabçasını deyil kollektiv bağçılıq- yoldaşlıq təsərrüfatı üzvlərinin siyahısına müvafiq olaraq verilmiş üzvlük kitabçasını daşınmaz əmlak üzərində hüquqların əmələ gəlməsinin . başqasına keçməsinin məhdudlaşdırılmasının və xitam verilməsinin dövlət qeydiyyatı üçün əsas hesab etmişdir 1
Qanunvericilik dövlət ehtiyacları üçün alınan daşınmaz əmlakın yaşayış 2
Qanunvericilik müəyyən edilən məhkəməyə qədər pretensiya qaydası 1
qanunvericilikdə sosial müavinətin ən çoxu müraciət edilməzdən əvvəlki üç il müddətinə ödənilməsi imperativ kimi müəyyən edilmişdir 1
qanunvericilikdə sosial müavinətin ən çoxu müraciət edilməzdən əvvəlki üç il müddətinə ödənilməsi müəyyən edilmişdir 1
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bir aylıq prosessual müddət hər hansı üzrlü səbəb olmadan ötürülmüşdür 1
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bir günlük prosessual müddət hər hansı üzrlü səbəb olmadan ötürülmüşdür 1
Qanunvericiliklə uşağa baba adının soyad kimi verilməsi nəzərdə tutulmamışdır 1
Qanunvericiliklə əsl olmayan cavabdehin əsl cavadeh ilə əvəz edilməsi barədə qərardaddan şikayət verilməsi nəzərdə tutulmamışdır 1
qanunvericiliyin TƏLƏBLƏRİ pozulmaqla dövlət qulluğuna qəbul 1
Qaradağ rayonu 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin yurisdiksiyasına aiddir 1
qarşılıqlı yoxlama 4
qarşılıqlı yoxlama,məcburi dövlət sosial sığorta haqları ödənilməyən fəaliyyət dövrünün sosial sığorta stajına daxil edilməsi 1
qaz sərfiyyatı üzrə borcun silinməsi və ziyanın ödənilməsi 1
qazanılmış hüquq 15
qazdan istifadə qaydalarına dair mübahisə 1
qazdan istifadə qaydalarının pozulması 1
Qeydiyyat vəsiqəsinin ləğv edilməsi 1
Qeydiyyatda olduğu yerdə faktiki yaşama 1
Qeydiyyatdan çıxarılma 1
Qeydə alınmış bağ sahəsinə dair hüququn vərəsənin adına rəsmiləşdirilməsi qaydası 1
Qeydə alınmış deputatlığa namizədə dair məlumatların verilməsi 1