Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Tam fəaliyyət qabiliyyəti əldə etmiş şəxsin icraata cəlb olunması 1
TAm əmək stajını 1999-cu ildə toplamış kişiyə 51 yaşdan güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 1
Tanınma və müəyyən etmə haqqında iddianın mümkünlük sərtləri 1
telefon kabelinin qırılması ilə əlaqədar vurulmuş zərərin əvəzinin ödənilməsi 1
Texniki pasport 1
Texniki pasport və çıxarışın verilməsindən imtina 3
Texniki pasportun ləğv edilməsi 1
Texniki pasportun tərtib edilməsi və mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
texniki pasportun və çıxarışın verilməsi 1
texniki peşə məktəbində təhsil müddətinin sosial sığorta stajına daxil edilməsi 1
Tibbi təminat 1
Ticarət mərkəzinin eskiz layihəsi qanunvericiliyə uyğun olmadığından cavabdeh tərəfindən tikintiyə icazə verilməməsi qanunvericiliyin tələbinə uyğun olmuşdur 1
Ticarət əlavəsinin hesablanması şərtləri 1
Tikili çəkilən əlavə xərcin və əldən çıxmış faydanın tutulması 1
tikilinin sökülməsinə görə kompensasiya ödənilməsi 1
tikilinin yolun mühafizə zolağına düşməsi 1
Tikiliyə görə kompensasiyanın ödənilməsi tələbinə dair 1
Tikiliyə hüququn qeydiyyata alınaraq reyestrdən çıxarışın verilməsi 1
Tikiliyə hüququn qeydiyyata alınması 1
Tikinti hüququ ilə bağlı mübahisələr 1
Tikinti işlərinə başlanılması üçün əsas olan xüsusi nişanın ləğv edilməsi 1
tikinti obyektinin istismara qəbul aktının və ya tikinti obyektinin istismarına icazə sənədini olmaması ilə əlaqədar daşınmaz əmlaka hüquqa dair çıxarışın verilməsindən imtina 1
tikinti obyektinin istismarına icazə 1
tikinti ustası 1
Tikintidə bənna peşəsinin güzəştli peşə sayılması 1
topraq sahəsinin boşaldılması və sahibinə qaytarılmasə 1
torpa sahəsinin faktiki yerləşdiyi yer müəyyən edilməklə plan-ölçü və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi 1
Torpağa dair çıxarışın verilməsi 1
Torpağa dair inventarlaşdırma işlərinin hüquq sahibinin iradəsinə uyğun aparılması 1
torpağa dair plan və ölçünün ləğvi 1