Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
Texniki pasportun tərtib edilməsi və mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
texniki pasportun və çıxarışın verilməsi 1
Ticarət mərkəzinin eskiz layihəsi qanunvericiliyə uyğun olmadığından cavabdeh tərəfindən tikintiyə icazə verilməməsi qanunvericiliyin tələbinə uyğun olmuşdur 1
Ticarət əlavəsinin hesablanması şərtləri 1
Tikinti hüququ ilə bağlı mübahisələr 1
Tikinti işlərinə başlanılması üçün əsas olan xüsusi nişanın ləğv edilməsi 1
Torpağa dair çıxarışın verilməsi 1
torpağa dair plan və ölçünün ləğvi 1
Torpağa hüququn qeydə alınması 1
Torpağa mülkiyyət hüququna dair dövlət akrı həmin torpaq sahəsinə mülkiyyət hüququnun daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən qeydə alınması və müvafiq çıxarış verilməsi üçün əsasdır 1
torpağa mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
torpağa mülkiyyət hüququnun qeydə alınması,çıxarış verilməsi,torpağa mülkiyyət hüququna dair şəhadətnamə əsasında 1
torpağın ayrılmasına dair bələdiyyə qərarının ləğvi 1
torpağın kateqoriyası 1
torpaq ayırma sənədi 1
Torpaq icarə müqaviləsinin ləğvi pretenziya qaydasına əməl ediləsi 1
Torpaq mülkiyyət hüququna dair dövlət aktı əsasında yeni nümunəli çıxarışın verilməsi 1
Torpaq sahələrinin üst-üstə düşməsi 1
Torpaq sahəsi ayrılmasına dair əvvəlki sərəncamın ləğvi 1
torpaq sahəsi iddiaçının icarəsinə verildiyindən 1
torpaq sahəsi ilə bağlı hər hansı hərəkətin cavabdehə qadağan edilməsi 1
Torpaq sahəsi ilə bağlı ziyan tələbi 1
Torpaq sahəsi olmasını fərqləndirmir 1
Torpaq sahəsi üzərində hüquqa dair bələdiyyə qərarının ləğv edilməsi 1
torpaq sahəsi üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılmasından imtina 1
Torpaq sahəsi üzərində hüququn daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınaraq çıxarışın verilməsi 1
Torpaq sahəsi üzərində hüququn daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınması 1
Torpaq sahəsi üzərində istifadə hüququnun dövlət reyestrində qeydiyyata alınması və çıxarışın verilməsi 1
Torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması 2
Torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnun qeydə alınmasından imtina 3