Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar sözə görə axtar
İlk simvola görə axtar
A B C D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Açar söz İşlərin sayı
Təyin edilmiş yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 6
Təyin edilmiş güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 2
təqvim ili ərzində bir neçə dəfə vergi hüquq pozuntusuna yol verilməsi 1
torpaq sahəsinin planı və ölçüsü sənədinin ləğvi 1
tutmanın birgə nigah dövründə əldə olunmuş və ipoteka qoyulmuş əmlaka yönəldilməsi 1
torpaq ayırma sənədi 1
tutmanın ipoteka qoyulmuş nəqliyyat vasitələrinə yönəldilməsi 1
torpağın kateqoriyası 1
təbii qazdan istifadəyə görə borcun tutulması 1
Torpaq sahəsinə və üzərindəki tikililərə mülkiyyət hüququnun qeydə alınması 1
Torpaq sahəsinə görə əlavə 10% tələb 1
tutmanın ipoteka ilə yüklü edilmiş əmlaka yönəldilməsi 1
torpaq sahəsinin planı və ölçüsünün ləğvi 1
Təhsil dövrünün sosial sığorta stajına daxil edilməsi 1
Təhsil dövrü 5 il 1
Təhsil dövrü 4 il 1
Təyin edilmiş pensiyanın yenidən hesablanması 1
Təyin edilmiş pensiya növünün dəyişdiriıməsi və pensiyasıyanın yenidən hesablanması 1
Təkrarənhəqiqi hərbi xidmətə çağırılmış hərbi qulluqçuya əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının onun barəsindən tərtib edilmiş yeni məlumat vərəqəsi əsasında yenidən hesablanması 1
Təkrarən həqiqi hərbi xidmətə çağırılmış hərbi qulluqçuya əvvəllər təyin edilmiş əmək pensiyasının onun barəsindən tərtib edilmiş yeni məlumat vərəqəsi əsasında yenidən hesablanması 1