Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Açar sözlər üzrə axtarış sistemi

Açar söz İşlərin sayı
Yanaşı divarlar 1
Yaralanma şəraitinin müəyyən edilməsi 1
Yaranmış borcun tutulması 1
Yaranmış fərqin hesablanaraq birdəfəyə ödənilməsi 1
yaşa görə pensiyanın təyin edilməsi (qadınlar) 2
Yaşa görə pensiyasının təyin edilməsi 60.5 yaş 1
Yaşa görə əmək pensiyası sosial sığorta stajının arxiv arayışı əsasında müəyyən edilməsi 1
yaşa görə əmək pensiyası,körpə uşağa qulluq müddətinin sosial sığorta stajına daxil edilməsi,qazanılmış hüquq 1
Yaşa görə əmək pensiyasının nominal orta aylıq əmək haqqı və sonrakı illər üzrə artımlar nəzərə alınmaqla yenidən hesablanması 2
Yaşa görə əmək pensiyasının təyin edilməsi 47
yaşa görə əmək pensiyasının yenidən hesablanması 9
Yaşayış evinin texniki pasportunda torpaq sahəsinin ölçüsü göstərilmədiyindən həmçinin 2003 və 2009 -cu illərdə əldə edilmiş digər yaşayış sahələrinə münasibətdə AR Prezidentinin 13 yanvar 2015- ci il tarixli 439 nömrəli fərmanın 2.4-cü bəndinin müddəaları hazırkı mübahisəyə tətbiq edilə bilməz 1
Yaşayış evinə istifadə hüququ olan digər şəxsə bir hissə ödənildiyindən 1
Yaşayış sahəsi hər hansı çoxmənzilli binanın tərkibində olmamaqla yanaşı, ayrıca tikili olan yaşayış evi kimi inşa olunmuş 1
yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə keçirilməsi 1
yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınma 2
yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınma və müvafiq pasportun verilməsi 1
yaşayış yeri üzrə qeydiyyatdan çıxarılma 1
Yeni açılmış hal 3
yeni açılmış halla bağlı ərizə 1
yeni açılmış hallar ilə bağlı ərizənın təmin edilməməsi 1
yeni açılmış hallar üzrə icraat 2
yeni açılmış hallar üzrə icraat,sonradan yeni sübutların və halların aşkar edilməsi 1
Yeni açılmış hallarla bağlı icraat 1
Yeni açılmış hallarla bağlı icraatın təzələnməsi 3
yeni açılmış hallarla bağlı məhkəmə icraatının təzələnməsi 1
yeni açılmış hallarla bağlı ərizə 1
yeni açılmış hallarla əlaqədar 1
yeni tikilmiş evin qeydiyyata alınması 1
Yeni tikilmiş obyektə çıxarışın və texniki pasportun verilməsi 1