Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Mülki kollegiyasında 30.03.2020-03.04.2020-ci il tarixində baxılacaq işlər.

Bazar ertəsi (30.03.2020 tarixində) baxılan işlər

2 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2[102]-1494/2020 16.01.2020 Cavabdeh: Abşeron ray 1 saylı NK
İddiaçı: BAYRAMOV MUXTAR OQTAY
Cavabdeh: NƏHMƏTOV ELÇİN ABDULLA
İddiaçı: BAYRAMOV OKTAY ELDAR
Cavabdeh: NƏHMƏTOVA TAMİLA ƏMRAİL
İddiaçı: ƏLİYEVA EMİLYA ƏLİ
Mehparə Əhmədova Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr - Digər Zal 3 12:15
2 2[102]-1638/2020 24.01.2020 Cavabdeh: ŞİXMƏMMƏDOVA GÜNƏŞ ŞİRİNBALA QIZI
İddiaçı: ŞİXMƏMMƏDOV MƏLİKMƏMMƏD İMAM
Əhməd Nurməmmədov Mənzil mübahisələri - Mənzil münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 3 09:55
3 2[102]-1752/2020 28.01.2020 Vəkil: QULİYEV ŞƏMSƏDDİN İBRAHİM OĞLU
İddiaçı: AĞAYEV SADIQ İSLAM OĞLU
Cavabdeh: QURBANOV AYƏT SULTAN OĞLU
Əhməd Nurməmmədov Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 10:00
4 2[102]-1787/2020 28.01.2020 İddiaçı: BAĞIROV RƏYASƏT MƏMMƏDAĞA OĞLU
Cavabdeh: ƏLİYEVA ƏFSANƏ AĞADDİN
Cavabdeh: ƏLİYEV SƏRRAF ƏLİHEYDƏR
Vəkil: BAYRAMOV BƏHRUZ FRONT OĞLU
Əhməd Nurməmmədov Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququna xitam verilməsi Zal 3 10:05
5 2[102]-1792/2020 28.01.2020 Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: AR ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN BAKI ŞƏHƏR ƏRAZİ İDARƏSİ
İddiaçı: AXUNDOVA MƏNZƏR HƏSƏN QIZI
Cavabdeh: AXUNDOV ASİM YASİN OĞLU
Əhməd Nurməmmədov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Nikahın pozulması Zal 3 10:10
6 2[102]-1802/2020 30.01.2020 İddiaçı: ABBASOV ANAR SÖHBƏT OĞLU
Cavabdeh: ABBASOVA RƏHİLƏ İSMAYIL
Əhməd Nurməmmədov Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 10:15
7 2[102]-1811/2020 30.01.2020 İddiaçı: "UNİBANK KOMMERSİYA BANKI" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: ƏLİYEVA LEYLA CƏMİL
Cavabdeh: ƏLİYEV ASİF KAMİL
Əhməd Nurməmmədov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 10:20
8 2[102]-1819/2020 30.01.2020 Cavabdeh: AĞAYEV RUSLAN MAHİR
İddiaçı: HEYBƏTOV PƏLVAN NƏCƏFQULU
Əhməd Nurməmmədov Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr - Digər Zal 3 10:25
9 2[102]-1837/2020 03.02.2020 Cavabdeh: "PAREKS LİZİNQ AND FAKTORİNQ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Nümayəndə: RÜSTƏM VƏFA FƏRHAD QIZI
İddiaçı: MUSTAFAYEV VAQİF CƏFƏR OĞLU
Vəkil: NƏBİYEV ELNUR TEMRAZ OĞLU
Mehparə Əhmədova Lizinq müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 12:10
10 2[102]-1841/2020 03.02.2020 İddiaçı: "BANK AKTİVLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ AGENTLİYİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: SƏDRƏDDİNOVA TÜRKAN TAHİR QIZI
Əhməd Nurməmmədov İpoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr - İpoteka müqaviləsi ilə bağlı digər mübahisələr Zal 3 10:30
11 2[102]-1843/2020 03.02.2020 Cavabdeh: TAHİROV VÜQAR MƏHƏRRƏM
Cavabdeh: TAHİROVA ARUZƏ MEHDİ
İddiaçı: TAHİROV NAİB MƏHƏRƏM OĞLU
Cavabdeh: TAHİROV MƏHƏRRƏM VÜQAR
Cavabdeh: TAHİROV KƏNAN VÜQAR
Əhməd Nurməmmədov Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququna xitam verilməsi Zal 3 10:35
12 2[102]-1851/2020 03.02.2020 Cavabdeh: AZƏRNEFTYAĞ İSTEHSALAT BİRLİYİNİN HƏMKARLAR İTTİFAQI KOMİTƏSİ
İddiaçı: HƏMİDOV ATABALA ƏMİR OĞLU
Əhməd Nurməmmədov Əmək mübahisələri - Əmək münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 3 10:40
13 2[102]-1856/2020 03.02.2020 Cavabdeh: AMAL-D MMC
İddiaçı: ALLAHVERDİYEV NİZAMİ ƏSƏD OĞLU
İddiaçı: NOVRUZOV MURAD VAQİF
İddiaçı: AĞAQULİYEV AĞAQULU MƏHƏRRƏM OĞLU
Mehparə Əhmədova Əmək mübahisələri - Əmək haqqı tələbi Zal 3 11:00
14 2[102]-1875/2020 03.02.2020 Cavabdeh: RAST MTK
Vəkil: İSMAYILOV KƏNAN ŞƏMŞƏDDİN OĞLU
Cavabdeh: SALEHOV İNQİLAB SOLTAN OĞLU
Cavabdeh: MÜZƏFFƏROV TURAL FƏRRUX OĞLU
Vəkil: ƏLƏKBƏROV AĞAŞİRİN GÜLŞİRİN OĞLU
İddiaçı: MAHMUDOVA AYTƏN ZAUR
Mehparə Əhmədova Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 3 11:05
15 2[102]-1885/2020 03.02.2020 İddiaçı: AccessBank QSC
Cavabdeh: İSAYEV ETİBAR XANLAR
Cavabdeh: QARAYEVA SEVDA SULTAN
Cavabdeh: MƏMMƏDOV MƏHƏMMƏD KAMAL
Mehparə Əhmədova Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:10
16 2[102]-1894/2020 03.02.2020 Maraqlı şəxs: Cəbrayıl ray qeydiyyat şöbəsi
Ərizəçi: AĞAYEVA NURİDƏ ATAKİŞİ
Mehparə Əhmədova Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - Digər hüquqi hallar Zal 3 11:15
17 2[102]-1899/2020 03.02.2020 İddiaçı: KÖÇƏRLİ ƏSMƏR ŞAKİR
Cavabdeh: RZAYEVA YEGANƏ ZEYQƏM
Əhməd Nurməmmədov Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 3 10:50
18 2[102]-1906/2020 03.02.2020 Cavabdeh: MƏMMƏDOVA ŞƏHLA DADAŞ
İddiaçı: İBRAHİMOVA ŞEYDA BİLAL
Mehparə Əhmədova Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Mənəvi zərərin ödənilməsi Zal 3 11:20
19 2[102]-1912/2020 03.02.2020 Cavabdeh: MƏMMƏDOV XANLAR MUXTAR
Cavabdeh: MƏMMƏDOV MUXTAR HEYDƏR
İddiaçı: MƏMMƏDOVA GÜLNAZ SALEH
Cavabdeh: MƏMMƏDOVA GÜLNİSƏ MUXTAR
Əhməd Nurməmmədov Torpaq mübahisələri - Torpaq sahəsinin bölünməsi Zal 3 10:55
20 2[102]-1919/2020 04.02.2020 Cavabdeh: DÖVLƏTOV RƏŞİD RƏHİM
İddiaçı: DÖVLƏTOVA ELNURƏ AĞARZA
Mehparə Əhmədova Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Əmlak tələbi Zal 3 11:25
21 2[102]-1934/2020 04.02.2020 Cavabdeh: NƏSİBOVA MAHİRƏ KƏRƏM
İddiaçı: ABDULLAYEVA GÜLNUR XALİQ
Cavabdeh: HÜSEYNLİ RÖYAL ZAHİD
Mehparə Əhmədova Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 3 11:30
22 2[102]-1937/2020 04.02.2020 İddiaçı: ƏSGƏROV İNTİQAM KAMİL OĞLU
İddiaçı: ƏKBƏROVA NƏRİFƏ SÜLİDİN QIZI
Cavabdeh: ƏSGƏROV KAMİL HƏSƏN OĞLU
Mehparə Əhmədova Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququnun tanınması Zal 3 11:35
23 2[102]-1943/2020 04.02.2020 İddiaçı: Ləğv prosesində olan "Bank of Azerbaijan" ASC
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: HÜSEYNOVA ZEYNƏB ƏLİ QIZI
Cavabdeh: HÜSEYNOV ABBAS İSA OĞLU
Mehparə Əhmədova İpoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr - İpoteka müqaviləsi ilə bağlı digər mübahisələr Zal 3 11:40
24 2[102]-1944/2020 04.02.2020 İddiaçı: "Unibank" KB ASC
Cavabdeh: ƏNSƏROV TELMAN BİLAL
Cavabdeh: ABBASOV AZAD RƏŞİD
Cavabdeh: ABBASOVA ŞƏBNƏM NOVRUZ
Mehparə Əhmədova Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:45
25 2[102]-1954/2020 04.02.2020 Cavabdeh: FƏTƏLİYEV RÖVŞƏN ALCAN
Cavabdeh: SƏFƏROV NİCAT ŞABAN
İddiaçı: ƏŞRƏFOV ELNUR ƏNNAĞI
Mehparə Əhmədova Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:50
26 2[102]-1977/2020 04.02.2020 İddiaçı: ABDULLAYEV YILMAZ NAZİM OĞLU
Vəkil: AZADOV AQİL FİKRƏT OĞLU
Şahid: ABDULLAYEVA LEYLA ADİL QIZI
Cavabdeh: ŞİRİNOVA GÜLNAR ELŞAD QIZI
Mehparə Əhmədova Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 3 11:55
27 2[102]-1985/2020 04.02.2020 Maraqlı şəxs: ÜFÜQ İSTEHSALAT BİRLİYİ
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MÜDAFİƏ SƏNAYESİ NAZİRLİYİ
İddiaçı: BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ MƏNZİL-KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI DEPARTAMENTİ
Maraqlı şəxs: BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ
Maraqlı şəxs: "RADİOQURAŞDIRMA ZAVODU" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Vəkil: SEYİDOV TOFİQ SEYİDQULU OĞLU
Cavabdeh: QURBANOVA AYGÜN BƏXTİYAR QIZI
Mehparə Əhmədova Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 3 12:00
28 2[102]-1987/2020 04.02.2020 Vəkil: ƏLİRZAYEV TAHİR QAFAR OĞLU
Vəkil: ƏFƏNDİYEV SADİQ AKİF OĞLU
Cavabdeh: RÜSTƏMZADƏ CƏFƏRSADİQ RÖVŞƏN OĞLU
Qanuni nümayəndə: RÜSTƏMOVA VENERA ƏHƏD QIZI
İddiaçı: MƏMMƏDOV ARZU ƏLİ OĞLU
Cavabdeh: RÜSTƏMOVA FİDAN RÖVŞƏN QIZI
Mehparə Əhmədova Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 3 12:05

10 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 10[102]-39/2020 29.01.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: HƏSƏNOVA MEHRİBAN ƏHLİMAN
Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: PAVLOVA YELENA VİKTOROVNA
Əhməd Nurməmmədov Zal 3 10:45

Çərşənbə axşamı (31.03.2020 tarixində) baxılan işlər

2 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2[102]-1286/2020 08.01.2020 Cavabdeh: ALLAHVERDİYEVA TAMARA HİDAYƏT
İddiaçı: İSMAYILOVA GÜLNARƏ İSRAYIL
Cavabdeh: ALLAHVERDİYEVA CƏMİLƏ MƏHƏRRƏM
Cavabdeh: ALLAHVERDİYEV MƏHƏRRƏM FƏRMAN
Əhməd Əhmədov Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Əmlak tələbi Zal 3 10:50
2 2[102]-1321/2020 13.01.2020 İddiaçı: ƏLƏKBƏROVA XANIM ƏKBƏR
Cavabdeh: QULUYEV TALEH RAMİZ
İlqar Dəmirov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Nikahın pozulması Zal 3 14:50
3 2[102]-1371/2020 14.01.2020 İddiaçı: HƏSƏNOV FAZİL MƏMMƏDTAĞI OQLU
Cavabdeh: HƏSƏNOVA SURAYYƏ ƏLƏKBƏR
Vəfaddin İbayev Vərəsəlik hüququ üzrə mübahisələr - Vərəsəlik hüququ üzrə sair mübahisələr Zal 2 10:55
4 2[102]-1385/2020 14.01.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Cavabdeh: BAKI ŞƏHƏRİ 24 SAYLI DÖVLƏT NOTARİAT KONTORU
İddiaçı: BABAYEV HƏSƏN PİRƏLİ OĞLU
Cavabdeh: MƏMMƏDOV AYDIN ABDULLA OĞLU
Akif İsgəndərov Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr - Torpaq üzrə Zal 3 12:00
5 2[102]-1402/2020 14.01.2020 Cavabdeh: BAKI ŞƏHƏRİ 31 SAYLI DÖVLƏT NOTARİAT KONTORU
İddiaçı: ƏZİMOV ƏZİM TAHİR OĞLU
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: ƏSGƏROVA - ƏZİMOVA ZEMFİRA ÇİNGİZ
Əhməd Əhmədov Vərəsəlik hüququ üzrə mübahisələr - Vərəsəlik hüququ üzrə sair mübahisələr Zal 3 11:50
6 2[102]-1459/2020 16.01.2020 Cavabdeh: QASIMOVA NİSƏ HÜSEYN QIZI
Cavabdeh: ELDAROVA ZƏRİFƏ FİZULİ QIZI
Cavabdeh: ELDAROVA ZƏRİFƏ FİZULİ
Cavabdeh: QASIMOVA ÜLVİYYƏ HÜSEYN QIZI
Cavabdeh: ELDAROV ZAKİR BABAY OĞLU
Cavabdeh: HƏSRƏTOV ƏDALƏT MÜHÜBBƏT OĞLU
Cavabdeh: QASIMOV VALEH FİZULİ OĞLU
Cavabdeh: TOKALI ZÜLFİYƏ ZAKİR QIZI
Cavabdeh: HƏSRƏTOVA LƏTİFƏ FİZULİ QIZI
Cavabdeh: QASIMOVA BAHAR VİDADİ QIZI
Cavabdeh: ELDAROV ZÜLFÜQAR ZAKİR OĞLU
İddiaçı: QASIMOV HÜSEYN FİZULİ OĞLU
Cavabdeh: QASIMOV İLQAR VALEH OĞLU
Cavabdeh: QASIMOVA FƏRİDƏ VALEH QIZI
Cavabdeh: QASUMOV VİDADİ FİZULİ OĞLU
İlqar Dəmirov Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququna xitam verilməsi Zal 3 15:05
7 2[102]-1461/2020 16.01.2020 Vəkil: BƏDƏLOV FUAD MURAD OĞLU
Cavabdeh: NƏCƏFOV NURLAN İSMAYIL
İddiaçı: AXUNDOVA NƏZRİN HÜSEYN
İlqar Dəmirov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Valideynin razılığı olmadan ölkə hüdudlarından kənara uşağın çıxarılması Zal 3 15:10
8 2[102]-1590/2020 22.01.2020 Vəkil: ABDULLAYEV İKRAM YUSİF OĞLU
Vəkil: ŞAMXALOV TAHİR CAMAL OĞLU
İddiaçı: EYİBOV ŞAHİD ABDULMƏCİD OĞLU
Cavabdeh: NƏZİROV ELŞƏN NEMƏT OĞLU
İlqar Dəmirov Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 15:00
9 2[102]-1597/2020 22.01.2020 İddiaçı: ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDU
Cavabdeh: MEHTİYEV MEHTİ XASAY OĞLU
Əhməd Əhmədov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 10:55
10 2[102]-1600/2020 22.01.2020 Cavabdeh: "AZƏRİŞIQ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: MƏMMƏDOV CƏMİL MƏMMƏDƏLİ OĞLU
Ələsgər Əliyev Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 2 15:00
11 2[102]-1605/2020 22.01.2020 İddiaçı: "İDEAL-V" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: "İdeal- V" MMC
İddiaçı: "İdeal-V" MMC
İddiaçı: "İdeal-V" MMC
İddiaçı: "İdeal-V" MMC
Cavabdeh: MƏMMƏDZADƏ ELGİZ ƏRŞAD
Cavabdeh: ALMASOVA RƏNA EYYUB
Cavabdeh: MEHDİYEVA SƏLMİNAZ HACI
Cavabdeh: MEHDİYEVA SƏLMİNAZ HACI
Cavabdeh: CABBAROV ORXAN MAHİR
Cavabdeh: QURBANOV ELMAR ŞAMİL
Cavabdeh: MEHDİYEVA SƏLMİNAZ HACI
Cavabdeh: HÜSEYNOVA GÜNEL BAYRAMƏLİ QIZI
Cavabdeh: QULİYEVA MARİNA QƏHRAMAN
Cavabdeh: ƏZİZOV ÜMÜD ƏLİ
Cavabdeh: NƏZƏROV FUAD YUSİF
Cavabdeh: ƏLİYEVA SEVİNC ADİL
Cavabdeh: AĞAYEV ŞAMİL ƏLİ
Cavabdeh: ÇƏLƏBİYEVA NÜŞABƏ MƏMMƏD
Cavabdeh: MEHDİYEVA SƏLMİNAZ HACI
Cavabdeh: MEHDİYEVA SƏLMİNAZ HACI QIZI
Cavabdeh: SULTANOV SULTAN FAİQ
Cavabdeh: KAZIMOVA SEVDA YƏHYA
Cavabdeh: MƏMMƏDOV RASİM ABBAS
İlqar Dəmirov Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 3 15:20
12 2[102]-1607/2020 22.01.2020 Cavabdeh: BAKI ŞƏHƏRİ 14 SAYLI NOTARİAT KONTORU
İddiaçı: ƏHMƏDOV ELMAN ŞİRMƏMMƏD OĞLU
İddiaçı: ƏHMƏDOV ŞİRMƏMMƏD GÜLMƏMMƏD OĞLU
Cavabdeh: BƏDƏLOV HƏNİFƏ AZƏR OĞLU
Əhməd Əhmədov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:00
13 2[102]-1617/2020 22.01.2020 İddiaçı: "TURANBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: ƏZİZOV DADAŞBALA RƏSUL OĞLU
Cavabdeh: ƏZİZLİ XANIM DADAŞBALA QIZI
Cavabdeh: ƏZİZOVA GÜLBAHAR FƏXRƏDDİN QIZI
Cavabdeh: ƏZİZLİ NƏRMİN DADAŞBALA QIZI
İlqar Dəmirov Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququna xitam verilməsi Zal 3 15:25
14 2[102]-1622/2020 22.01.2020 Cavabdeh: NİZAMİ RAYON POLİS İDARƏSİ
İddiaçı: HƏSƏNOV TEYMUR YAYCA
Əhməd Əhmədov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 3 11:05
15 2[102]-1635/2020 22.01.2020 İddiaçı: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: QASIMOVA PƏRVANƏ MƏCNUN QIZI
Cavabdeh: QASIMOV FUAD ŞİRZAD OĞLU
Cavabdeh: QASIMOV ŞİRZAD NƏCƏF OĞLU
Cavabdeh: QASIMOV ŞAHİN ŞİRZAD OĞLU
Cavabdeh: QASIMOV FƏRİD ŞİRZAD OĞLU
Ələsgər Əliyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:05
16 2[102]-1641/2020 24.01.2020 İddiaçı: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: TAĞIYEVA ÇİÇƏKNAZ ATAXAN
Cavabdeh: TAĞIZADƏ EMİN RASİF
Cavabdeh: TAĞIYEV RASİF ƏRZİMAN
Cavabdeh: TAĞIZADƏ FUAD RASİF
Cavabdeh: TAĞIZADƏ ZAUR RASİF
İlqar Dəmirov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 15:15
17 2[102]-1646/2020 24.01.2020 Cavabdeh: "ƏMLAK İXTİSASLAŞDIRILMIŞ HƏRRAC MƏRKƏZİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: SUMQAYIT ŞƏHƏRİ ÜZRƏ İCRA İDARƏSİ
Cavabdeh: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: HÜSEYNOV TURAB SALMAN
Əhməd Əhmədov İpoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr - İpoteka üzrə hərracın nəticələrinin ləğv edilməsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:10
18 2[102]-1648/2020 24.01.2020 İddiaçı: "BANK OF BAKU" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: MƏMMƏDZADƏ PƏRVİZ RAZİM
Əhməd Əhmədov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:15
19 2[102]-1649/2020 24.01.2020 Cavabdeh: MANAFOV ZAKİR MƏMMƏDƏLİ OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOV BORİS ŞİRASLAN OĞLU
Ələsgər Əliyev Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:45
20 2[102]-1650/2020 24.01.2020 Cavabdeh: ÇOBANOVA ŞAHNİSƏ SƏDRƏDDİN
İddiaçı: MƏHƏMMƏDOVA ZƏMİNƏ ALLAHVERDİ
Cavabdeh: HEYDƏRLİ RAMİN ƏNVƏR
İlqar Dəmirov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Mənəvi zərərin ödənilməsi Zal 3 15:30
21 2[102]-1657/2020 24.01.2020 Cavabdeh: Tovuz ray Əyyublu kənd 1 saylı tam orta məktəbin direktoru Sadıqov Cəmşid Paşa
İddiaçı: MÜSEYİBOVA SOLMAZ BƏHRƏM
Əhməd Əhmədov Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 3 11:20
22 2[102]-1670/2020 24.01.2020 İddiaçı: “Unibank” Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Cavabdeh: MƏMMƏDOV RAMİN VİLAYƏT
Cavabdeh: MƏMMƏDOVA XƏYALƏ RAMİZ
Ələsgər Əliyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:50
23 2[102]-1672/2020 24.01.2020 İddiaçı: "PİLOT İNŞAAT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: NƏRİMANOV RAYON İCRA HAKİMİYYƏT
Vəkil: ƏMİRƏLİYEV ƏNVƏR MEHDİ OĞLU
Cavabdeh: BAŞARATOVA SÜRAHİ QURBAN
Ələsgər Əliyev Mənzil mübahisələri - Mənzildən çıxarılma Zal 2 15:55
24 2[102]-1674/2020 24.01.2020 İddiaçı: "SƏMA" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: HƏSƏNOVA ƏZİZBƏYİM NƏSİB
İddiaçı: ALLAHVERDİYEV FƏXRƏDDİN HƏSƏN
İddiaçı: HÜSEYNOVA RAHİLƏ QURULTAY
İddiaçı: ƏLİYEV RƏŞAD RAMİZ OĞLU
Cavabdeh: RÜSTƏMOV BƏHRUZ VAQİF
İddiaçı: ƏLİYEV RAMİZ İSMAYIL
İddiaçı: MİRZƏYEV ELXAN DAVİD OĞLU
Ələsgər Əliyev Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 2 16:00
25 2[102]-1677/2020 24.01.2020 Cavabdeh: SƏMƏDOV RAFAİL RZA OĞLU
İddiaçı: RZAYEV MEHDİ CƏLİL OĞLU
Əhməd Əhmədov Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:30
26 2[102]-1680/2020 24.01.2020 Maraqlı şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDU XƏTAİ RAYON ŞÖBƏSİ
Ərizəçi: QULİYEV VAQİF CÜMŞÜD OĞLU
İlqar Dəmirov Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - İş stajı faktı Zal 3 15:35
27 2[102]-1702/2020 24.01.2020 İddiaçı: ABBASOVA SEVİNC SABİR QIZI
Cavabdeh: ZEYNALOVA LEYLA MUQBİL QIZI
Əhməd Əhmədov Mənzil mübahisələri - Mənzildən çıxarılma Zal 3 11:35
28 2[102]-1709/2020 27.01.2020 İddiaçı: MİRZƏYEV XƏYYAM ƏLİFAĞA OĞLU
Cavabdeh: HƏSƏNOV EMİN ELŞAD OĞLU
İddiaçı: XANKİŞİYEV AYDIN ƏLİNAĞI OĞLU
Ələsgər Əliyev Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 15:15
29 2[102]-1718/2020 27.01.2020 İddiaçı: ÇOBANOV XALİDDİN SÜLEYMAN OĞLU
Cavabdeh: XURTUNOVA İLHAMƏ İBRAHİM
Cavabdeh: XURTUNOVA AYNURƏ İBRAHİM
Cavabdeh: XURTUNOVA NAİLƏ ŞƏRABUDDİN
Vəkil: EMÇİYEVA MƏLAHƏT MAİSOVNA
Ələsgər Əliyev Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr - Torpaq üzrə Zal 2 15:20
30 2[102]-1727/2020 27.01.2020 İddiaçı: Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbi Sərvətlər Nazirliyi 2 saylı Ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi
Cavabdeh: HÜSEYNOV SAHİB YUNİS OĞLU
İlqar Dəmirov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Mənəvi zərərin ödənilməsi Zal 3 15:40
31 2[102]-1734/2020 27.01.2020 İddiaçı: KAMANDAROVA XATİRƏ İSGƏNDƏR
İddiaçı: KAMANDAROV MÖVSÜM FÜZULİ
Cavabdeh: KAMANDAROV FÜZULİ QASIM
İddiaçı: KAMANDARLI AYTƏN FİZULİ
Ələsgər Əliyev Mənzil mübahisələri - Mənzilə köçürmə Zal 2 15:25
32 2[102]-1743/2020 27.01.2020 Cavabdeh: AR KƏND TƏSƏRRÜFAT NAZİRLİYİNİN BİTKİ MÜHAFİZƏ VƏ TEXNİKİ BİTKİLƏR ELMİ TƏDQİQAT İNİSTUTU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Bitki Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutu
İddiaçı: QULİYEV ATAKİŞİ İDRİS OĞLU
İddiaçı: QULİYEV ATAKİŞİ İDRİS
Ələsgər Əliyev Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 2 15:30
33 2[102]-1755/2020 28.01.2020 İddiaçı: LƏĞV PROSESİNDƏ OLAN "ZAMİNBANK"ASC-NIN LƏĞVEDİCİSİ ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDU
Cavabdeh: ABBASOV SOLTAN SÜLEYMAN OĞLU
Ələsgər Əliyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:35
34 2[102]-1763/2020 28.01.2020 Vəkil: BAYRAMOV RƏŞAD MİRƏLƏM OĞLU
İddiaçı: MÖVSÜMOVA AYSEL İLHAM QIZI
Cavabdeh: MÖVSÜMOV TURAL NEYMƏT OĞLU
Ələsgər Əliyev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Nikahın pozulması Zal 2 15:40
35 2[102]-1778/2020 28.01.2020 İddiaçı: "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ
Cavabdeh: NƏZƏROV MƏZAHİR RZA
Akif İsgəndərov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 3 10:00
36 2[102]-1779/2020 28.01.2020 İddiaçı: ƏLİZADƏ FƏRİD SƏNAN OĞLU
Cavabdeh: ƏLİZADƏ ƏZİZ SƏNAN OĞLU
Akif İsgəndərov Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 10:05
37 2[102]-1781/2020 28.01.2020 Cavabdeh: ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDU
Vəkil: AĞAŞİRİNOV AĞALAR ƏZİZAĞA OĞLU
İddiaçı: MUSTAFAYEV FUAD ZAİD OĞLU
Akif İsgəndərov Sair mülki iş - Digər Zal 3 10:10
38 2[102]-1794/2020 28.01.2020 Cavabdeh: HACIYEV ORXAN ADİL OĞLU
İddiaçı: KƏRİMLİ VƏFA OQTAY QIZI
Akif İsgəndərov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Nikahın pozulması Zal 3 10:15
39 2[102]-1798/2020 30.01.2020 İddiaçı: HƏSƏNOVA AYGÜL ANAR
Cavabdeh: HƏSƏNOV ƏNVƏR ELXAN
İlqar Dəmirov Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Əmlak tələbi Zal 3 15:50
40 2[102]-1813/2020 30.01.2020 Maraqlı şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİ
Ərizəçi: İSMAYILOV NADİR MÜRVƏT OĞLU
Akif İsgəndərov Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - Döyüş əməliyyatlarında iştirak faktı Zal 3 10:20
41 2[102]-1823/2020 30.01.2020 İddiaçı: ABŞERON RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsi
Cavabdeh: NİFTƏLİYEV MƏHƏRRƏM NİFTƏLİ OĞLU
Vəkil: SÜLEYMANLI ELXAN BƏHMƏN OĞLU
Akif İsgəndərov Torpaq mübahisələri - Torpaq sahəsinin boşaldılması Zal 3 10:25
42 2[102]-1829/2020 31.01.2020 İddiaçı: Azər-Türk Bank ASC
Cavabdeh: ƏMDK yanında DƏDRX 12 saylı Ərazi idarəsi
İddiaçı: ABDULXALIQOV TAHİR NADİR
Cavabdeh: XANANAYEV RASİM RABAY
Vəfaddin İbayev İpoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr - İpoteka müqaviləsi ilə bağlı digər mübahisələr Zal 2 10:00
43 2[102]-1831/2020 31.01.2020 İddiaçı: BALOĞLANOVA RƏVANƏ ƏFQAN QIZI
Nümayəndə: KƏRİMLİ RUHİYƏ NEYMƏT QIZI
Cavabdeh: QƏDİROV VÜSAL QOŞQAR OĞLU
Akif İsgəndərov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Mənəvi zərərin ödənilməsi Zal 3 10:35
44 2[102]-1836/2020 03.02.2020 İddiaçı: "ZAMİNBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: HÜSEYNOV EMİL ƏDİL
Akif İsgəndərov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 10:40
45 2[102]-1838/2020 03.02.2020 Cavabdeh: AĞAQULİYEV ƏDALƏT VALEH
İddiaçı: PAŞAYEVA ELNARƏ RAFİQ QIZI
Cavabdeh: HƏSƏNOVA ELZA ABDULƏLİ QIZI
Vəfaddin İbayev Mənzil mübahisələri - Mənzildən çıxarılma Zal 2 10:05
46 2[102]-1847/2020 03.02.2020 Cavabdeh: VERDİYEVA AYTƏN ARİF QIZI
İddiaçı: VERDİYEV ŞAHİN BEHBİD OĞLU
Əhməd Əhmədov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 3 11:40
47 2[102]-1849/2020 03.02.2020 Cavabdeh: "MVVL VERUS PRAEDİUM" MƏNZİL TİKİNTİ KOOPERATİVİ
Cavabdeh: SƏBAİL RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Cavabdeh: Səbail RPİ
İddiaçı: MƏLİKOVA ARZU GÜLBALA QIZI
Akif İsgəndərov Sair mülki iş - Digər Zal 3 10:45
48 2[102]-1852/2020 03.02.2020 Cavabdeh: ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDU
İddiaçı: ƏLƏKBƏROV FAZİL ŞƏMİSTAN OĞLU
Vəfaddin İbayev Zaminlik müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:10
49 2[102]-1855/2020 03.02.2020 İddiaçı: "TEXNİKABANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: QƏNBƏROV EMİL QƏNBƏR
Vəfaddin İbayev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:15
50 2[102]-1857/2020 03.02.2020 Cavabdeh: ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDU
İddiaçı: RƏHİMOVA AFAQ ELDAR QIZI
Vəkil: İSGƏNDƏROV HABİL MİRZƏHÜSEYN OĞLU
Akif İsgəndərov Bank əmanəti və bank hesabatı müqavilələri üzrə mübahisələr - Banklarla müştərilər arasında Zal 3 10:00
51 2[102]-1860/2020 03.02.2020 Cavabdeh: ASLANOVA KÖNÜL DİLQƏM QIZI
İddiaçı: QULİYEV NAZİM ADİL OĞLU
Vəfaddin İbayev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Uşaqla ünsiyyətdə olmaq Zal 2 10:20
52 2[102]-1864/2020 03.02.2020 İddiaçı: YAPI KREDİ BANK QSC
Zamin: ƏKBƏROV CAVİD ƏVƏZAĞA OĞLU
Nümayəndə: MİRZƏYEVA KAİNAT BƏHRAM QIZI
Cavabdeh: QURBANOV HƏBİB ÇİNGİZ OĞLU
Vəfaddin İbayev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:25
53 2[102]-1865/2020 03.02.2020 Cavabdeh: AZPLAST 2012 MMC
İddiaçı: HƏSƏNOV ƏLİ FİRUDDİN OĞLU
Akif İsgəndərov Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 5 10:55
54 2[102]-1866/2020 03.02.2020 Cavabdeh: BAKI ŞƏHƏRİ 5 SAYLI DÖVLƏT NOTARİAT KONTORU
Qanuni nümayəndə: DHAHİ MOHAMMAD MUSABBEH
İddiaçı: NİFTALIYEVA LAYALİ DHAHI
Cavabdeh: ƏLİYEV SEYFƏDDİN MƏHƏMMƏD OĞLU
Vəfaddin İbayev Vərəsəlik hüququ üzrə mübahisələr - Vərəsəlik hüququ üzrə sair mübahisələr Zal 2 10:30
55 2[102]-1871/2020 03.02.2020 Cavabdeh: BAKI ŞƏHƏR BPİ DÖVLƏT YOL POLİS İDARƏSİ
İddiaçı: HACATOV SAMİR ƏLVAN OĞLU
İddiaçı: HACATOV SƏLAHƏT NİZAM OĞLU
Əhməd Əhmədov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 3 11:45
56 2[102]-1891/2020 03.02.2020 İddiaçı: ƏSƏDOV SEYMUR AKİF
Cavabdeh: CƏFƏROV İLQAR ŞİRİN
Vəfaddin İbayev Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Əmlak tələbi Zal 2 10:35
57 2[102]-1920/2020 04.02.2020 Cavabdeh: GÜLMALIYEVA FAZİLƏ GÜLMALI
İddiaçı: SARIYEV RİNAT MƏMMƏD OĞLU
İddiaçı: SARIYEV RUSLAN MƏMMƏD OĞLU
Vəfaddin İbayev Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Əmlak tələbi Zal 2 10:40
58 2[102]-1935/2020 04.02.2020 İddiaçı: Access Bank QSC
Cavabdeh: ƏKBƏROV ORXAN QURBAN
Cavabdeh: QƏDİMOVA RƏNA MUSA
Cavabdeh: HÜSEYNOVA SOLMAZ ADİL
Vəfaddin İbayev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:45

10 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 10[102]-30/2020 27.01.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: MUAMMER GÜRCAN -
Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: GÜRCAN (ABBASOVA) XALİDƏ İSLAM
İlqar Dəmirov Zal 3 15:45
2 10[102]-33/2020 27.01.2020 Kassator: Kommunal ödənişlər üzrə hesab-məlumat mərkəzi
Kassator: ƏLİYEV FAMİL NƏSİB
Kassator: ƏLİYEVA ALESYA FAMİLOVNA
Əhməd Əhmədov Zal 3 11:25
3 10[102]-36/2020 28.01.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: MƏMMƏDOV ƏDALƏT QARDAŞXAN
Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: MƏMMƏDOVA RAİSƏ ƏDALƏT
Ələsgər Əliyev Zal 2 15:10
4 10[102]-41/2020 29.01.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: ƏHMƏDOV KAMRAN QURBAN
Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: ƏHMƏDOVA KRİSTİNA SERQEYEVNA
Akif İsgəndərov Zal 3 10:30
5 10[102]-45/2020 03.02.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: MƏMMƏDOVA NƏZAKƏT KAÇAR
Kassator: BURÇİN KAÇAR -
Vəfaddin İbayev Zal 2 10:50

Çərşənbə (01.04.2020 tarixində) baxılan işlər

2 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2[102]-1068/2020 24.12.2019 Üçüncü şəxs: AR Torpaq və Xəritəçəkmə komitəsinin Zərdab rayon şöbəsi
Cavabdeh: MƏMMƏDOVA RİTA BAĞI
İddiaçı: MƏMMƏDOV SƏHRAB MƏMMƏD
İlqar Xələfov Torpaq mübahisələri - Torpaq sahəsinin boşaldılması Zal 5 10:00
2 2[102]-1606/2020 22.01.2020 İddiaçı: Ləğv prosesində olan Bank of Azərbaycan ASC
Vəkil: MƏMMƏDOV AZƏR MƏHƏBBƏT OĞLU
Cavabdeh: GÜLƏLİYEV ROMAN SURXAY
Elşanə Vəliyeva Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:00
3 2[102]-1612/2020 22.01.2020 Maraqlı şəxs: NİZAMİ RAYON QEYDİYYAT ŞÖBƏSİ
Nümayəndə: QULİYEV RAMİZ İDRİS OĞLU
Ərizəçi: HÜSEYNOV SƏİD QAFLAN OĞLU
Vəkil: QULİYEV RAMİZ İDRİS OĞLU
Elşanə Vəliyeva Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - Ölümün qeyd edilmə faktı Zal 2 15:10
4 2[102]-1632/2020 22.01.2020 Vəkil: MƏMMƏDZADƏ RAMİL TARİX OĞLU
Cavabdeh: ŞİRİNOVA TƏRANƏ ƏMİR QIZI
İddiaçı: BAĞIROV RƏŞAD FƏYAZ OĞLU
Elşanə Vəliyeva Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 15:20
5 2[102]-1644/2020 24.01.2020 Maraqlı şəxs: QUBA REGİONAL ASAN XİDMƏTİ MƏRKƏZİ
Maraqlı şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİ 5 SAYLI XAÇMAZ ƏRAZİ İDARƏSİ
Cavabdeh: SƏFƏROV ZAHİR TAHİR OĞLU
İddiaçı: XASPOLADLI ALVİNA İKRAM QIZI
Cavabdeh: SƏFƏROVA YEGANƏ HACAĞA QIZI
Qürbət Əsgərov Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 2 11:40
6 2[102]-1652/2020 24.01.2020 Cavabdeh: Qobustan rayon İcra və Probasiya şöbəsi
İddiaçı: ƏHMƏDOV ƏLİSA BƏHLUL OĞLU
Cavabdeh: ZEYNALOV MİRZƏ CƏLAL
Vəkil: QASIMLI GÜLNUR ELMAN
Elşanə Vəliyeva Sair mülki iş - Digər Zal 2 16:50
7 2[102]-1653/2020 24.01.2020 İddiaçı: MEHTİYEVA SAHİLƏ MƏZƏTDİN QIZI
Vəkil: MAHMUDOV MÜŞFİQ ZİYADDİN OĞLU
Cavabdeh: MƏHƏRRƏMOV FEYRUZ GÜLMALI
Elşanə Vəliyeva Torpaq mübahisələri - Torpaq münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 2 15:30
8 2[102]-1673/2020 24.01.2020 İddiaçı: "DEKABANK KOMMERSİYA BANKI" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: NURİYEVA SƏDAQƏT MEHMAN QIZI
Vəkil: MƏMMƏDOV AZƏR MƏHƏBBƏT OĞLU
Cavabdeh: NURİYEV ŞAİQ GÜLMALI OĞLU
Elşanə Vəliyeva İpoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr - İpoteka borcunun ödənilməsinin əmlaka yönəldilməsinə dair mübahisələr Zal 2 15:40
9 2[102]-1687/2020 24.01.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SIĞORTA KOMMERSİYA ŞİRKƏTİ
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ
Vəkil: MƏMMƏDLİ GÜNDÜZ ZAKİR OĞLU
İddiaçı: ALCANOV FƏRİD AKİF OĞLU
Elşanə Vəliyeva Sığorta müqaviləsi üzrə mübahisələr - Sığorta ödənişinin ödənilməsi Zal 2 15:50
10 2[102]-1690/2020 24.01.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT ƏMƏK MÜFƏTTİŞLİYİ XİDMƏTİ
Cavabdeh: BAKI ŞƏHƏRİ BİNƏQƏDİ RAYONU BİNƏQƏDİ QƏSƏBƏ BƏLƏDİYYƏSİ
İddiaçı: QURBANOVA ALMAS ƏMİŞİRİN
Vəkil: QƏHRƏMANOV ELVİN QARYAĞDI OĞLU
Elşanə Vəliyeva Sığorta müqaviləsi üzrə mübahisələr - Sığorta ödənişinin ödənilməsi Zal 2 16:00
11 2[102]-1698/2020 24.01.2020 İddiaçı: NİKOYL İKB ASC
Cavabdeh: SƏFTƏROV ELMAN MİSİR
Cavabdeh: ORUCOV NATİQ NƏSİMAN
Cavabdeh: SƏFTƏROVA HÜRÜ MUSTAFA
Cavabdeh: SƏFTƏROV VÜSAL ELMAN
Cavabdeh: ORUCOVA GÜNAY ELMAN
Qürbət Əsgərov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:00
12 2[102]-1706/2020 27.01.2020 Vəkil: MUSAYEV RAMİZ ƏZİZULLA OĞLU
Cavabdeh: MƏMMƏDOVA RUQİYYƏ ƏLİ
Cavabdeh: MƏMMƏDOV QƏLƏNDƏR ZAHİD
Cavabdeh: MƏMMƏDOV ELŞƏN QƏLƏNDƏR
İddiaçı: MƏMMƏDOV LEYLA RAZİM
Elşanə Vəliyeva Mənzil mübahisələri - Mənzilə köçürmə Zal 2 16:10
13 2[102]-1717/2020 27.01.2020 İddiaçı: Dəmir Bank ASC
Vəkil: ƏZİZLİ NƏVAZİ VİDADİ OĞLU
Cavabdeh: SADIQOV XALİQ ŞİRZAD
Elşanə Vəliyeva Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 16:20
14 2[102]-1722/2020 27.01.2020 İddiaçı: QULİYEVA FƏRİDƏ NATİQ
Cavabdeh: QULİYEV ƏLİ MÜBARİZ OĞLU
Qürbət Əsgərov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Nikahın pozulması Zal 2 10:10
15 2[102]-1724/2020 27.01.2020 Cavabdeh: VALEHOV QISMƏT VALEH
İddiaçı: SƏLİMOV MAARİF BƏHRƏM
İddiaçı: ƏHMƏDOV ƏHMƏD BABA OĞLU
Qürbət Əsgərov Sair mülki iş - Digər Zal 2 10:20
16 2[102]-1730/2020 27.01.2020 Cavabdeh: Tərtər Rayonu Ş.Eyvazov adına Rəcəbli kənd ümumi orta məktəbi
İddiaçı: ƏLİYYEVA NİŞANƏ MƏHƏMMƏD
Vəkil: ƏLİYEV SƏMƏD EYYUB OĞLU
Elşanə Vəliyeva Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 2 16:30
17 2[102]-1737/2020 27.01.2020 Cavabdeh: Polimer kiçik müəssisə
İddiaçı: RƏHİBOVA PAMBIQ MƏMMƏD
Qürbət Əsgərov Sair mülki iş - Digər Zal 2 10:25
18 2[102]-1741/2020 27.01.2020 İddiaçı: MƏMMƏDOVA SÜSANƏ MƏQSƏD
Vəkil: ƏLİYEV EMİN CƏFƏR OĞLU
Cavabdeh: XƏLİLOV FARİZ ORUC
Elşanə Vəliyeva Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Digər Zal 2 16:40
19 2[102]-1742/2020 27.01.2020 Cavabdeh: MUSAYEVA AFƏT MƏHƏRRƏM
İddiaçı: ƏSGƏROV VÜSAL AYDIN
Qürbət Əsgərov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:30
20 2[102]-1750/2020 28.01.2020 Cavabdeh: MƏLİKOV RAMİL NAZİM OĞLU
Cavabdeh: PAŞAYEVA TAMİLLA OSMAN
İddiaçı: MƏLİKOVA AYŞƏN ELDƏNİZ QIZI
Cavabdeh: HÜSEYNOV RAFİQ TƏVƏKKÜL OĞLU
Qürbət Əsgərov Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr - Digər Zal 2 10:50
21 2[102]-1785/2020 28.01.2020 İddiaçı: SÜLEYMANZADƏ FƏRİDƏ SEYİDƏLİ QIZI
Vəkil: QURBANOV FƏRİD FAİQ OĞLU
Cavabdeh: ƏLİYEV ORXAN MÜŞVİQ
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: SÜLEYMANZADƏ SƏİDƏ RAFİQ
Cavabdeh: SÜLEYMANZADƏ FƏRİD RAFİQ OĞLU
Qürbət Əsgərov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 2 10:45
22 2[102]-1789/2020 28.01.2020 İddiaçı: MƏMMƏDOV RƏCƏBƏLİ ƏLİ OĞLU
Cavabdeh: ƏLİYEV RAUF RƏHİM OĞLU
Qürbət Əsgərov Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:40
23 2[102]-1797/2020 30.01.2020 Cavabdeh: ABBASOV BƏHLUL SƏFALI
Cavabdeh: ADIGÖZƏLOV CEYHUN İSA
Cavabdeh: ABBASOVA NİGARI EYNULLAH
İddiaçı: MUSAYEV RAMİL NURU
Gündüz Quliyev Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 11:35
24 2[102]-1817/2020 30.01.2020 İddiaçı: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: ƏLİYEVA GÜNEL FƏRRUX
Cavabdeh: SARAMANOVA LƏMAN ABDULLA
Cavabdeh: DANİYAROVA ZƏRİFƏ CABİR
Qürbət Əsgərov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:55
25 2[102]-1826/2020 30.01.2020 Maraqlı şəxs: DSMF-ninSİYƏZƏN RAYON ŞÖBƏSİ
Maraqlı şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN SİYƏZƏN RAYON ŞÖBƏSİ
Ərizəçi: EYVAZOV SƏMƏD QƏHRƏMAN OĞLU
Ərizəçi: EYVAZOV SƏMƏD QƏHRƏMAN OĞLU
Qürbət Əsgərov Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - İş stajı faktı Zal 2 11:00
26 2[102]-1828/2020 30.01.2020 İddiaçı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ yanında DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN ZƏRDAB rayon şöbəsi
Nümayəndə: XƏLİLOV ELDAR BAĞI OĞLU
Cavabdeh: MƏMİŞOV ELÇİN MİRƏDDİN OĞLU
Cavabdeh: VALİKOVA OFELYA ƏLİF QIZI
Qürbət Əsgərov Sair mülki iş - Digər Zal 2 11:05
27 2[102]-1844/2020 03.02.2020 İddiaçı: MƏMMƏDOVA ELNURƏ EYVAZ QIZI
Cavabdeh: MƏMMƏDOV İLQAR MÜBARİZ OĞLU
Gündüz Quliyev Mənzil mübahisələri - Mənzilə köçürmə Zal 5 11:40
28 2[102]-1846/2020 03.02.2020 İddiaçı: RoyalBank ASC-nin ləğv edicisi Azərbaycan İnternational Conculting Company MMC
Nümayəndə: ƏLİYEV MƏTANƏT ƏBÜLFƏT OĞLU
Cavabdeh: AĞAYEV QASIM RACI
Qürbət Əsgərov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 11:20
29 2[102]-1854/2020 03.02.2020 İddiaçı: "KREDOBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: YUSİFOVA MİNAYƏ VEYSƏL QIZI
Gündüz Quliyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 11:45
30 2[102]-1858/2020 03.02.2020 Cavabdeh: 6 SAYLI REGİONAL EKALOGİYA VƏ TƏBİ SƏRVƏTLƏR İDARƏSİ
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASIEKALOGİYA VƏ TƏBİ SƏRVƏTLƏR NAZİRLİYİ
İddiaçı: ŞÜKÜROV NATİQ TOFİQ OĞLU
Qürbət Əsgərov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 2 11:30
31 2[102]-1859/2020 03.02.2020 Cavabdeh: "ƏMLAK İXTİSASLAŞDIRILMIŞ HƏRRAC MƏRKƏZİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: "RABİTƏBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: MUSAYEV ZAHİD LƏTİF
Gündüz Quliyev Sair mülki iş - Digər Zal 5 11:50
32 2[102]-1868/2020 03.02.2020 Cavabdeh: ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDU
İddiaçı: GULIEVA YAGUT
İddiaçı: QULİYEVA YAQUT İMRAN
Gündüz Quliyev Bank əmanəti və bank hesabatı müqavilələri üzrə mübahisələr - Banklarla müştərilər arasında Zal 5 11:55
33 2[102]-1876/2020 03.02.2020 İddiaçı: "KAPİTAL BANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: HACIYEVA ESMİRA ARİF QIZI
Cavabdeh: AĞAYEV CAVİD HEYDƏR OĞLU
Cavabdeh: MƏMMƏDOVA GÜLNARƏ İMDATOVNA
Cavabdeh: ƏLİYEV ELMAR VASİF OĞLU
Gündüz Quliyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 12:00
34 2[102]-1877/2020 03.02.2020 Cavabdeh: CƏBRAYILOV ELNUR ABDULLA OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOV XƏYAL ALİQ OĞLU
Gündüz Quliyev Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 5 12:05
35 2[102]-1893/2020 03.02.2020 Cavabdeh: Astara rayon Notariat ofisi
Cavabdeh: HƏSƏNOVA RƏNA SƏBİ
Cavabdeh: LƏTİFZADƏ BƏNÖVŞƏ SƏBİ
Cavabdeh: HƏSƏNOV ŞAMİL SƏBİ
İddiaçı: HƏSƏNOVA ASİYA SƏBİ
Cavabdeh: RƏHİMOVA RƏİSƏ SƏBİ
Cavabdeh: MİRZƏYEVA VALİDƏ SƏBİ
Cavabdeh: HƏSƏNOVA ƏMİNƏ SƏBİ
Gündüz Quliyev Vərəsəlik hüququ üzrə mübahisələr - Vərəsəlik hüququ üzrə sair mübahisələr Zal 5 12:10
36 2[102]-1900/2020 03.02.2020 İddiaçı: Ləğv prosesindı olan Zamin Bank ASC
Cavabdeh: RƏCƏBLİ FİRUZƏ İQBAL
Gündüz Quliyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 12:15
37 2[102]-1903/2020 03.02.2020 Cavabdeh: RÜSTƏMOV SƏYYAH MİKAYIL
İddiaçı: HÜSEYNOV SƏYYAR HÜSEYNƏLİ
İddiaçı: HÜSEYNOVA SARITEL TALIB
İlqar Xələfov Torpaq mübahisələri - Torpaq sahəsinin boşaldılması Zal 5 10:05
38 2[102]-1904/2020 03.02.2020 İddiaçı: XƏLİLOVA GÜNAY QAFAR
Cavabdeh: XƏLİLOV ANAR DAMAD
Gündüz Quliyev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Alimentin təyin edilməsi tələbi Zal 5 12:20
39 2[102]-1913/2020 04.02.2020 İddiaçı: ZEYNALOV MƏRHƏMƏT ZEYNAL
Cavabdeh: ZEYNALOV VÜQAR TOFİQ
Cavabdeh: ZEYNALOVA LALƏ AĞAƏLİ
Gündüz Quliyev Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 5 12:25
40 2[102]-1946/2020 04.02.2020 Cavabdeh: "VİKTORİYA-313" MƏNZİL-TİKİNTİ KOOPERATİVİ
İddiaçı: FİRUDİNBƏYLİ FUAD RAMİZ OĞLU
Nümayəndə: NƏRİMANOV ALİM ƏLİSƏMİD OĞLU
İlqar Xələfov Əmək mübahisələri - Əmək haqqı tələbi Zal 5 10:10
41 2[102]-1951/2020 04.02.2020 Cavabdeh: "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ
İddiaçı: ƏLİYEV NƏCMƏDDİN İBRAHİM OĞLU
İlqar Xələfov Sair mülki iş - Kommunal xərcləri ilə bağlı istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi Zal 5 10:15
42 2[102]-2050/2020 07.02.2020 İddiaçı: HƏMİDOVA SEVDA TAHİR
Cavabdeh: ASLANOVA ARZU AĞASƏF QIZI
İlqar Xələfov Mənzil mübahisələri - Mənzil münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 5 10:20
43 2[102]-2063/2020 07.02.2020 Cavabdeh: ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDU
İddiaçı: PENCİYEVA HƏQİQƏT CÜMŞÜD QIZI
İlqar Xələfov Müqavilələrin ləğv edilməsi Zal 5 10:25
44 2[102]-2071/2020 10.02.2020 Cavabdeh: RZAYEV MÜBARİZ ŞİRMƏMMƏD
İddiaçı: XIDIYEV NİZAMİ CƏBRAYIL
İlqar Xələfov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Mənəvi zərərin ödənilməsi Zal 5 10:30
45 2[102]-2089/2020 10.02.2020 Cavabdeh: MƏMMƏDOV ELVİN ARİF
Cavabdeh: MƏMMƏDOVA HƏMAYƏ ƏLİ
Cavabdeh: MƏMMƏDOV ELVİN ARİF
İddiaçı: MƏMMƏDOVA NURLANA ELMAN
İddiaçı: MƏMMƏDOVA NURLANA ELMAN
Cavabdeh: MƏMMƏDOVA HAMAYA ƏLİ QIZI
İlqar Xələfov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 5 10:35
46 2[102]-2118/2020 11.02.2020 Cavabdeh: HÜSEYNOV POLAD PAŞA OĞLU
Nümayəndə: MƏMMƏDOV PƏNAH MURAD
İddiaçı: HƏSƏNOVA ADİLƏ MUSA QIZI
Cavabdeh: QURBANOVA MƏLAHƏT TOFİQ
İlqar Xələfov Sair mülki iş - Digər Zal 5 10:40
47 2[102]-2120/2020 11.02.2020 Cavabdeh: "BAY ULU" Mağazasının rəhbəri "ARSİN" MMC-nin direktoru Bayram Ulu
İddiaçı: BAĞIROV ŞAHİN MƏCİD OĞLU
İlqar Xələfov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 5 10:45
48 2[102]-2131/2020 11.02.2020 İddiaçı: "PAŞA BANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "YUSİF XÜSUSİ" FİRMASI
Nümayəndə: RZABƏYLİ FƏRİD FƏRHAD OĞLU
İlqar Xələfov İpoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr - İpoteka müqaviləsi ilə bağlı digər mübahisələr Zal 5 10:50
49 2[102]-2137/2020 11.02.2020 Maraqlı şəxs: "BAKI METROPOLİTENİ" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: BAKI ŞƏHƏR BİNƏQƏDİ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Cavabdeh: ALLAHVERDİYEVA ZAHİD ARİF
İlqar Xələfov Sair mülki iş - Digər Zal 5 11:00
50 2[102]-2139/2020 11.02.2020 Cavabdeh: "TEXNİKABANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir) ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDU
Cavabdeh: DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN BAKI ŞƏHƏRİ ƏRAZİ İDARƏSİ
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: BAKI ŞƏHƏR BİNƏQƏDİ RAYON İCRA VƏ PROBASİYA ŞÖBƏSİ
İddiaçı: ƏLİRZAYEV MÜŞVİQ BƏYLƏR OĞLU
İlqar Xələfov İpoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr - İpoteka üzrə hərracın nəticələrinin ləğv edilməsi üzrə mübahisələr Zal 5 10:55
51 2[102]-2146/2020 11.02.2020 Cavabdeh: ZÜLFÜQAROV SAHİB BALARZA
İddiaçı: XANƏLİYEVA AYGÜN CABBAR QIZI
Vəkil: ABBASOV ELXAN SALEH OĞLU
İlqar Xələfov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 5 11:05
52 2[102]-2161/2020 11.02.2020 Cavabdeh: "MƏTİN QAZ İNŞAAT" MMC
İddiaçı: YAQUBOV İNQİLAB TALIB OĞLU
Cavabdeh: ƏLİYEV ELNUR ADİL OĞLU
İlqar Xələfov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 5 11:10
53 2[102]-2175/2020 11.02.2020 Cavabdeh: XƏLİLOV RƏFAİL YUSİF OĞLU
İddiaçı: XƏLİLOVA ELMİRA RAFAİLOVNA
İddiaçı: XƏLİLOVA OKSANA RAFAYILOVNA
İlqar Xələfov Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququna kompensasiya ödənilməklə xitam verilməsi Zal 5 11:15

10 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 10[102]-31/2020 27.01.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: PUZANOV NADEJDA NİKOLAYEVNA
Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: RUFULLAYEV ASİF HAMLET
Elşanə Vəliyeva Zal 2 14:55
2 10[102]-35/2020 28.01.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: ABDULLAYEV TURAL ƏLVİZ
Gündüz Quliyev Zal 5 12:30
3 10[102]-37/2020 29.01.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: ABBASOVA ÜLVİYYƏ RƏHİM
Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: ABBASOV RAUF SARVAN
Qürbət Əsgərov Zal 2 11:10
4 10[102]-50/2020 13.02.2020 Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: HÜSEYNOV RƏŞAD XANKİŞİ
Kassator: HÜSEYNOVA NAİLƏ QABİL
Qürbət Əsgərov Zal 2 11:25

Cümə axşamı (02.04.2020 tarixində) baxılan işlər

2 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2[102]-1692/2020 24.01.2020 Cavabdeh: AĞAYEV QURBAN AĞAYAR OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOV RƏFAİL SƏLİM OĞLU
Ələsgər Əliyev Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:00
2 2[102]-1775/2020 28.01.2020 Maraqlı şəxs: AR ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT ƏMƏK MÜFƏTTİŞLİYİ
Maraqlı şəxs: "AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Ərizəçi: ƏLİOSMANOV QURBAN ADİL OĞLU
Vəkil: BABAZADƏ RUHSARƏ VƏLİ QIZI
Ələsgər Əliyev Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - Bədbəxt hadisə faktı Zal 2 15:05
3 2[102]-1777/2020 28.01.2020 Cavabdeh: "AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: MƏMMƏDOV MÜZƏFFƏR ƏNVƏR OĞLU
Ələsgər Əliyev Mənzil mübahisələri - Mənzil münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 2 15:10
4 2[102]-1786/2020 28.01.2020 Cavabdeh: "KREDOBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
İddiaçı: BUDAQOV FUAD SABİR OĞLU
Ələsgər Əliyev Sair mülki iş - Digər Zal 2 15:15
5 2[102]-1806/2020 30.01.2020 Cavabdeh: QULİYEV ƏLZAMAN DİLAVƏR OĞLU
İddiaçı: CAHANGİRLİ ƏSGƏR QİSMƏT OĞLU
Ələsgər Əliyev Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:20
6 2[102]-1824/2020 30.01.2020 Cavabdeh: CƏLİLOVA FƏRİDƏ ƏHLİMAN QIZI
Vəkil: QASIMLI ANAR ELMAN OĞLU
Cavabdeh: CƏLİLOV CƏLİL YUSİF OĞLU
İddiaçı: CƏLİLOVA GÜLXANIM TAPDIX QIZI
Cavabdeh: CƏLİLOV ELVİN CƏLİL OĞLU
Ələsgər Əliyev Mənzil mübahisələri - Mənzilə köçürmə Zal 2 15:25
7 2[102]-1832/2020 31.01.2020 Cavabdeh: DƏDRX-in 12 saylı Əİ-si
Vəkil: İSMAYILOV AZƏR HƏŞİM OĞLU
Cavabdeh: CƏLİLOV ZAUR SƏDRƏDDİN
Cavabdeh: CUMAYEV MƏMMƏDEMİN KAMAL OĞLU
İddiaçı: HƏMİDOV RAMİN RAHİB OĞLU
Cavabdeh: CUMAYEV EMİN KAMAL
Ələsgər Əliyev Sair mülki iş - Maneənin aradan qaldırılması Zal 2 15:55
8 2[102]-1848/2020 03.02.2020 İddiaçı: MƏMMƏDOV HİKMƏT MALİK OĞLU
Cavabdeh: ATABƏYLİ NİGAR RAMAZAN QIZI
Ələsgər Əliyev Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:50
9 2[102]-1863/2020 03.02.2020 Cavabdeh: "AZƏRİŞIQ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: ƏLİYEV BƏYLƏR İSMAYIL OĞLU
Ələsgər Əliyev Sair mülki iş - Kommunal xərcləri ilə bağlı istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi Zal 2 16:00
10 2[102]-1869/2020 03.02.2020 Cavabdeh: MƏMMƏDOV SAMİR ƏLİZAMİN OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOVA SEVDA AYDIN QIZI
Ələsgər Əliyev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Nikahın pozulması Zal 2 16:05
11 2[102]-1880/2020 03.02.2020 Cavabdeh: AĞAYEV İSMAYIL AĞALI
İddiaçı: RAMAZANOV ELMAN BABASƏN
Ələsgər Əliyev Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 15:30
12 2[102]-1901/2020 03.02.2020 İddiaçı: ƏLİYEV ƏDALƏT QULU
Vəkil: AĞAMALIYEV RƏHİM MUSA OĞLU
Cavabdeh: ƏLİYEVA ZİNYƏT QULU
Ələsgər Əliyev Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 15:35
13 2[102]-1907/2020 03.02.2020 İddiaçı: "DƏMİRBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: MƏMMƏDOV İLHAM EYYUB
Cavabdeh: VƏLİYEV ŞAHİN TEYMUR
Ələsgər Əliyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 15:40
14 2[102]-1916/2020 04.02.2020 İddiaçı: SULTANOVA GÜLNAR CƏMİL
Cavabdeh: RƏHİMOV SAMİR ATAŞ
Ələsgər Əliyev Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Əmlak tələbi Zal 2 15:45
15 2[102]-1932/2020 04.02.2020 Maraqlı şəxs: AR ƏƏSMN yanında DSMF-nin Tərtər rayon şöbəsi
Ərizəçi: HÜSEYNOVA TAMARA MİXAYLOVNA
Aslan Kalbalıyev Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - İş stajı faktı Zal 2 10:50
16 2[102]-2072/2020 10.02.2020 İddiaçı: Nikoyl İKB
Cavabdeh: QƏDİROVA ƏSLİ MAARİF
Cavabdeh: QƏDİROV NAMİQ ƏHMƏD
Aslan Kalbalıyev Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 2 10:55
17 2[102]-2080/2020 10.02.2020 İddiaçı: Azevrolizinq MMC
Cavabdeh: QASIMLI FUAD SƏMƏDDİN
Aslan Kalbalıyev Lizinq müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 11:00
18 2[102]-2083/2020 10.02.2020 Cavabdeh: YEVLAX ŞƏHƏR ƏLİLLƏRİN BƏRPA MƏRKƏZİ
İddiaçı: VALEHOVA AFƏT VALEH QIZI
Aslan Kalbalıyev Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 2 11:05
19 2[102]-2099/2020 10.02.2020 Maraqlı şəxs: Az.Res.ƏƏSMN yanında DSMF -nin Samux ray Şöbəsi
Ərizəçi: MƏMMƏDOV TAHİR İDRİS
Aslan Kalbalıyev Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - İş stajı faktı Zal 2 11:10

Cümə (03.04.2020 tarixində) baxılan işlər

2 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2[102]-1695/2020 24.01.2020 Vəkil: ƏLİYEV HİKMƏT VİLAYƏT OĞLU
Cavabdeh: ƏSGƏROV RUHİN İBRAHİM OĞLU
Vəkil: NAMAZLI FARİZ MÜBARİZ
Cavabdeh: RZAYEV ƏLİBALA VASİF OĞLU
İddiaçı: ALLAHVERDİYEVA MƏLAHƏT GÖYÜŞ QIZI
Cavabdeh: ZÖHRABOV ORXAN RAMİZ OĞLU
Vəfaddin İbayev Mənzil mübahisələri - Mənzildən çıxarılma Zal 2 10:50
2 2[102]-1948/2020 04.02.2020 İddiaçı: MƏMMƏDOV BABƏK VAHİD OĞLU
Cavabdeh: HÜSEYNOV TURAL ŞAKİR OĞLU
Cavabdeh: HÜSEYNOV ŞAKİR HÜSEYN
Vəfaddin İbayev Müqavilələrin ləğv edilməsi Zal 2 10:00
3 2[102]-1960/2020 04.02.2020 Maraqlı şəxs: Nərimanov RPİ Qeydiyyat və Şəxsiyyət Vəsiqəsi Bölməsi
İddiaçı: BƏŞİROVA MAHİRƏ HÜMMƏT QIZI
Cavabdeh: BƏŞİROVA LƏTİFƏ QASIM QIZI
Vəfaddin İbayev Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Digər Zal 2 10:05
4 2[102]-1968/2020 04.02.2020 İddiaçı: MƏMMƏDOVA AFAQ RƏFAİL QIZI
Cavabdeh: SADIXOV SƏBUHİ SALEH
Vəfaddin İbayev Mənzil mübahisələri - Mənzilə köçürmə Zal 2 10:10
5 2[102]-1997/2020 05.02.2020 İddiaçı: "ZAMİNBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: MƏMMƏDOV NASİR AŞIR OĞLU
Cavabdeh: MƏCİDOVA ÜLVİYYƏ HİKMƏT QIZI
Vəfaddin İbayev Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 2 10:15
6 2[102]-1999/2020 05.02.2020 Vəkil: CƏNNƏTOV QAYIB KAMRAN OĞLU
Cavabdeh: ALİQULİYEVA ELMİRA CƏMİL QIZI
İddiaçı: HƏSƏNOV İSLAM SAYIŞ OĞLU
İddiaçı: HƏSƏNOV SƏBUHİ İSLAM
Vəfaddin İbayev Alqı-satqı müqaviləsi üzrə mübahisələr - Digər Zal 2 10:20
7 2[102]-2039/2020 07.02.2020 Cavabdeh: 13 SAYLI NOTARİAT KONTORU
Cavabdeh: MƏMMƏDLİ AYDIN MƏMMƏD
İddiaçı: ABASOVA SARA AĞAMİRZƏ QIZI
Vəfaddin İbayev Sair mülki iş - Digər Zal 2 10:25
8 2[102]-2052/2020 07.02.2020 Cavabdeh: "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI ASC-NİN BİNƏQƏDİ RAYON FİLİALİ
İddiaçı: ƏLİYEV ELXAN ELMAN OĞLU
Vəfaddin İbayev İpoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr - İpoteka müqaviləsi ilə bağlı digər mübahisələr Zal 2 10:30
9 2[102]-2065/2020 07.02.2020 Cavabdeh: "AZERCONNECT" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: SADIXOVA NİGAR İSLAM QIZI
Vəfaddin İbayev Əmək mübahisələri - Əmək haqqı tələbi Zal 2 10:35
10 2[102]-2092/2020 10.02.2020 İddiaçı: ABDUNOV VÜQAR CERKEZ
Cavabdeh: ABDUNOVA AYNUR LAÇIN
Vəfaddin İbayev Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Mənəvi zərərin ödənilməsi Zal 2 10:40
11 2[102]-2101/2020 10.02.2020 Cavabdeh: HƏSƏNOV ELFAD ELMAN
İddiaçı: QURBANOVA GÜLNARƏ MƏHƏRRƏM
Cavabdeh: MUSTAFAYEVA YEGANƏ ASLAN
İddiaçı: HƏMZƏYEVA KİFAYƏT RASİM
Vəfaddin İbayev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 2 10:45