Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin Mülki kollegiyasında 25.05.2020-29.05.2020-ci il tarixində baxılacaq işlər.

Bazar ertəsi (25.05.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Çərşənbə axşamı (26.05.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Çərşənbə (27.05.2020 tarixində) baxılan işlər

2 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2[102]-3003/2020 17.03.2020 İddiaçı: KÖÇƏRLİ MEHMAN FƏXRƏDDİN OĞLU
Vəkil: ORUCOV AZƏR ƏLİ OĞLU
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: "DƏRƏÇİÇƏK" MƏNZİL-TİKİNTİ KOOPERATİVİ
Cavabdeh: AĞAYEV SABİR ƏLİ MİRZƏ OĞLU
Cavabdeh: ƏLİYEVA ƏDİLƏ ƏHƏD QIZI
Cavabdeh: AĞAYEVA XATİRƏ CƏBRAYIL QIZI
Maraqlı şəxs: ƏLİYEV FƏRHAD FƏRMAN
Gündüz Quliyev Mənzil mübahisələri - Mənzildən çıxarılma Zal 5 11:30
2 2[102]-3031/2020 17.03.2020 Cavabdeh: NİZAMİ RAYON İCRA ŞÖBƏSİ
İddiaçı: "İLKİN" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Nümayəndə: İSMAYILOV FƏRHAD İSMAYIL OĞLU
Qanuni nümayəndə: HƏSƏNOV HƏSƏN BAYRAM OĞLU
Cavabdeh: "DAŞINAR VƏ DAŞINMAZ ƏMLAKLARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ XİDMƏTİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: "AGBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Nümayəndə: NAĞIYEV NİCAT KAMİL OĞLU
Nümayəndə: HƏSƏNOV RUSLAN NƏRİMAN OĞLU
İddiaçı: HƏSƏNOV AQİL ABBAS OĞLU
Cavabdeh: ŞÜKÜROVA ELNARƏ ƏZİZAĞA QIZI
Nümayəndə: QARAYEV QƏHRƏMAN MAŞALLA OĞLU
Gündüz Quliyev Sair mülki iş - Digər Zal 5 11:35
3 2[102]-3033/2020 17.03.2020 Cavabdeh: ŞAHBAZOVA ZÜLFİYYƏ VAHİD QIZI
İddiaçı: SƏMƏNDZADƏ ELNUR YAQUB OĞLU
Gündüz Quliyev Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 5 12:00
4 2[102]-3052/2020 17.03.2020 İddiaçı: MƏMMƏDOVA İRADƏ AVASA QIZI
Cavabdeh: "ƏMLAK İXTİSASLAŞDIRILMIŞ HƏRRAC MƏRKƏZİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: MƏMMƏDOV İSƏ SARİF OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOVA ƏFSANƏ SARİF QIZI
İddiaçı: MƏMMƏDOVA AYNURƏ SARİF QIZI
Cavabdeh: "DƏMİRBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: QAZAX RAYON İCRA VƏ PROBASİYA ŞÖBƏSİ
Gündüz Quliyev Sair mülki iş - Digər Zal 5 11:40
5 2[102]-3056/2020 17.03.2020 İddiaçı: ABBASOV VÜQAR İLHAM OĞLU
Nümayəndə: KAZIMOV ƏFQAN XANLAR OĞLU
Cavabdeh: FARROHİ ASADULLA MAHMOD
Vəkil: ABDULLAYEV SAMİR TOFİQ OĞLU
Gündüz Quliyev Vərəsəlik hüququ üzrə mübahisələr - Ləyaqətsiz vərəsə hesab edilməsi Zal 5 11:45
6 2[102]-3073/2020 17.03.2020 İddiaçı: KEKILLIYEVA SELBI
Cavabdeh: SALAMOV HÜSEYN TEYMUR OĞLU
Vəkil: KƏRİMBƏYLİ ABBAS YAQUB OĞLU
Vəkil: NƏSİBOV KAMANDAR RƏFİ OĞLU
Gündüz Quliyev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Nikahın pozulması Zal 5 11:50
7 2[102]-3074/2020 17.03.2020 İddiaçı: SÜLEYMANOVA SƏİDƏ FAZİL QIZI
Vəkil: İLYASOVA GÜLARƏ QƏZƏNFƏR QIZI
Cavabdeh: SÜLEYMANOV RAMİK İLYAS
Şahid: RZAYEV SALEH İNQİLAB OĞLU
Gündüz Quliyev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 5 11:55
8 2[102]-3105/2020 19.03.2020 İddiaçı: MUSTAFAYEVA KAMALƏ BALAXAN QIZI
Cavabdeh: MUSTAFAYEV MİSİRXAN MƏHƏMMƏD OĞLU
Gündüz Quliyev Mənzil mübahisələri - Mənzilə köçürmə Zal 5 12:05
9 2[102]-3122/2020 19.03.2020 Cavabdeh: DSMF-nin İmişli rayon şöbəsi
Ərizəçi: İBRAHİMOV MƏHƏMMƏD GÜLƏHMƏD
Ərizəçi: İBRƏHİMOV MƏHƏMMƏD GÜLƏHMƏD OĞLU
Maraqlı şəxs: DSMF-NİN İMİŞLİ RAYON ŞÖBƏSİ
Şahid: ƏLİYEV ADİL TƏHMƏZ OĞLU
Şahid: ƏLƏSGƏROV ŞİRQAZI FİRİDUN OĞLU
Gündüz Quliyev Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - Digər hüquqi hallar Zal 5 12:10
10 2[102]-3124/2020 19.03.2020 İddiaçı: ƏHMƏDOVA RAYA ŞÜKÜR
Cavabdeh: ƏHMƏDOV AQŞİN VALEH
Gündüz Quliyev Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Nikahın pozulması Zal 5 12:15
11 2[102]-3128/2020 19.03.2020 Cavabdeh: İBAYEV ATAKİŞİ AĞAŞƏRİF
Cavabdeh: İBAYEV RAMİN ATAKİŞİ
İddiaçı: HİDAYƏTOV MİRZAĞA XƏLİL
Cavabdeh: QURBANOV MEYBƏLİ SİRACƏDDİN
Gündüz Quliyev Torpaq mübahisələri - Torpaq münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 5 12:20
12 2[102]-3140/2020 15.04.2020 Cavabdeh: MƏHYƏDDİNOV AZAD HİCRAN
Cavabdeh: AĞAYEVA MƏLAHƏT TAPDIQ
Cavabdeh: MƏMMƏDOV ÜMİD RAFİQ
İddiaçı: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: ƏFƏNDİYEV MİRCƏLAL MİRQASIM
Gündüz Quliyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 12:25
13 2[102]-3156/2020 15.04.2020 Cavabdeh: BƏHRƏMOV BABA SƏLİM
İddiaçı: "ACCESSBANK" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: BƏHRƏMOV ORXAN AZƏR
Cavabdeh: MÜTƏLLİMOV ƏSGƏR HEYBƏT
Cavabdeh: MÜTƏLLİMOVA AYGÜN ƏSGƏR
Cavabdeh: MÜTƏLLİMOV ƏLVAN ƏSGƏR
Cavabdeh: MÜTƏLLİMOVA NURANƏ ƏSGƏR
Cavabdeh: BƏHRƏMOV BABASƏLİM SƏLİM
Cavabdeh: MÜTƏLLİMLİ ELNUR ƏSGƏR
Cavabdeh: ATAKİŞİYEV ELNUR HÜMBƏT
Cavabdeh: MÜTƏLLİMOVA ÇİMNAZ ƏLİBABA
Cavabdeh: BƏHRƏMOVA GÜLNAZ ƏBİL
Gündüz Quliyev Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 5 12:30

Cümə axşamı (28.05.2020 tarixində) baxılan işlər

Təyin edilməyib:

Cümə (29.05.2020 tarixində) baxılan işlər

2 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 2[102]-2032/2020 07.02.2020 İddiaçı: ƏBSDÜL-ƏHƏDOVA LALƏ KAMAL
Vəkil: BABAZADƏ ZAKİR QƏDİM OĞLU
Cavabdeh: NURİYEVA SƏDAQƏT EYNULLA
Cavabdeh: NURİYEV RAMAZAN EYNULLA
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: ARƏMDKY-da DƏDRX-nin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsi
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: MUSAYEVA NƏZAKƏT EYNULLA QIZI
Vəkil: FƏRƏCOVA QƏNDAB İMRAN QIZI
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: NURİYEV ELÇİN EYNULLA OĞLU
İlqar Dəmirov Torpaq mübahisələri - Torpaq sahəsinin boşaldılması Zal 3 16:00
2 2[102]-2619/2020 02.03.2020 Cavabdeh: HÜSEYNOV CƏFƏR MƏHƏMMƏD
Cavabdeh: "SƏFALI TİCARƏT MƏRKƏZİ" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İddiaçı: MƏRDİYEVA DİLARƏ QƏNBƏR
İlqar Dəmirov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 3 15:00
3 2[102]-2620/2020 02.03.2020 Vəkil: RÜSTƏMOV İLQAR SAHİB OĞLU
İddiaçı: "ACCESSBANK" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: ƏLİYEVA OFELİYA ŞAKİR QIZI
Cavabdeh: SEYFULLAYEV RAFİQ HACIƏLİ OĞLU
Cavabdeh: ƏLİYEV NİZAMİ ŞAHMİRZƏ OĞLU
Əhməd Əhmədov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 10:50
4 2[102]-2626/2020 02.03.2020 İddiaçı: MƏMMƏDOV RASİM YUSİF
Cavabdeh: QARAYEV ELXAN TAHİR
İlqar Dəmirov Əmək mübahisələri - Əmək münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 3 15:10
5 2[102]-2639/2020 02.03.2020 İddiaçı: "AYPARA LİZİNQ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: MAMOYEV RÜSTƏM BƏKİR OĞLU
İlqar Dəmirov Lizinq müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 15:30
6 2[102]-2641/2020 02.03.2020 Vəkil: RƏHİMOVA OFELİYA OQTAY QIZI
Cavabdeh: DEMİDOVA POLİNA
İddiaçı: AĞAYEV ELÇİN DƏYANƏT OĞLU
Vəkil: RƏFİYEVA AYGÜL İLHAM
Cavabdeh: 5 SAYLI BAKI "ASAN XİDMƏT" MƏRKƏZİNDƏ NOTARİAT KONTORU
Əhməd Əhmədov Müqavilələrin ləğv edilməsi Zal 3 10:55
7 2[102]-2653/2020 02.03.2020 İddiaçı: BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ MƏNZİL-KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI DEPARTAMENTİ
Maraqlı şəxs: "RADİOQURAŞDIRMA ZAVODU" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Maraqlı şəxs: XƏTAİ RAYON POLİS İDARƏSİ
Maraqlı şəxs: ÜFÜQ İSTEHSALAT BİRLİYİ
Cavabdeh: ƏLİYEVA ELZADA RƏZZAQ QIZI
İlqar Dəmirov Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 3 15:05
8 2[102]-2658/2020 02.03.2020 Vəkil: SÜLEYMANOVA ŞƏHANƏ VAHİD QIZI
Vəkil: İBRAHİMOV TELMAN SADƏT OĞLU
Cavabdeh: "MERİDİAN-M" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: MƏMMƏDZADƏ VAHİD ELDAR
İddiaçı: ABDURAHİMOVA SEVİL BALACAYEVNA
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN BAKI ŞƏHƏR ƏRAZİ İDARƏSİ
Əhməd Əhmədov Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 3 11:00
9 2[102]-2662/2020 02.03.2020 Vəkil: RÜSTƏMOV AMİD FAZİL OĞLU
Cavabdeh: Medholdinq Stomatoloji Estetik Klinika
İddiaçı: AXUNDOVA GÜNEL SÜLEYMAN QIZI
Vəkil: LAYIC AQİL TACİR OĞLU
Cavabdeh: QURBANOV CAVİD .
Vəkil: ƏLİYEV MUĞAN XASAY OĞLU
Əhməd Əhmədov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 3 11:05
10 2[102]-2671/2020 02.03.2020 İddiaçı: "STOMA" FİRMASI
Cavabdeh: İSMAYILOV MƏHƏMMƏD NOVRUZ OĞLU
Əhməd Əhmədov Borc müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:10
11 2[102]-2673/2020 02.03.2020 İddiaçı: HƏSƏNOVA HƏBİBƏ İRZA QIZI
Cavabdeh: "AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: "MUĞANBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İlqar Dəmirov Müqavilələrin ləğv edilməsi Zal 3 15:15
12 2[102]-2675/2020 02.03.2020 Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASİNİN MALİYYƏ NAZİRLİYİ
Cavabdeh: ƏLİYEV FİZULİ ZÜLFÜQAR
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: Yasmal rayon İcra və Probasiya şöbəsi
İddiaçı: ƏLİYEV ELŞƏN ZÜLFİQAR
İlqar Dəmirov Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Digər Zal 3 15:20
13 2[102]-2687/2020 02.03.2020 İddiaçı: ƏMİRXANOVA KAMİLA KAMİLYEVNA
Vəkil: ƏLİYEV SƏMƏD EYYUB OĞLU
Cavabdeh: ƏMİRXANOV RUSLAN YAVƏR OĞLU
Cavabdeh: ƏMİRXANOV YAVƏR FİRUDİN OĞLU
Əhməd Əhmədov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 3 11:15
14 2[102]-2699/2020 03.03.2020 Cavabdeh: MİRZƏYEVA NAİLƏ HƏSƏN
Cavabdeh: BƏDİRXANOVA SOLMAZ BƏYLƏR
Cavabdeh: AĞAYEVA XURAMAN ABDÜLTALIB
Cavabdeh: SULTANOVA ELMİNA SERQEYEVNA
Cavabdeh: QULIYEVA MARINA QƏHRƏMAN
Maraqlı şəxs: "FƏDƏK" MMC
Cavabdeh: TAĞIYEVA TAMİLLA RİZAYEVNA
İddiaçı: NƏSİMİ RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİ
Cavabdeh: HÜSEYNOVA BİKƏ XANIM HACI BABA
Cavabdeh: ƏFƏNDİYEV HƏMİD ASİMOVİÇ
Cavabdeh: HƏSƏNOVA ELMİRA ƏBÜLFƏTOVNA
Əhməd Əhmədov Sair mülki iş - Digər Zal 3 11:20
15 2[102]-2707/2020 03.03.2020 Cavabdeh: ƏSGƏRLİ ARİF NOVRUZ OĞLU
Cavabdeh: ƏSGƏROV AKİF NOVRUZ OĞLU
İddiaçı: "ACCESS BANK" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ HƏMKARLAR İTTİFAQI KOMİTƏSİ
İlqar Dəmirov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 15:25
16 2[102]-2709/2020 03.03.2020 İddiaçı: MƏMMƏDOV RƏFAİL NƏZƏRƏLİ OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOVA SEVDA QADAŞ QIZI
Cavabdeh: ƏLİYEVA FİDAN MƏZAHİR QIZI
İlqar Dəmirov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Uşaqla ünsiyyətdə olmaq Zal 3 15:35
17 2[102]-2720/2020 03.03.2020 Ərizəçi: MAHMUDOVA FƏRİDƏ ZÜLFÜQAR QIZI
Maraqlı şəxs: Yasamal rayon Qeydiyyat Şöbəsi
Əhməd Əhmədov Şəxsin ölmüş elan edilməsi haqqında Zal 3 11:25
18 2[102]-2721/2020 03.03.2020 Maraqlı şəxs: AR DƏDRX-NİN 1 SAYLI BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Ərizəçi: MUZAFEROVA SEVDA ÇİNGİZ QIZI
Əhməd Əhmədov Hüquqi əhəmiyyəti olan faktların müəyyən edilməsi haqqında - Hüquq müəyyənedici sənədlərin həmin şəxsə məxsus olması faktı Zal 3 11:30
19 2[102]-2725/2020 03.03.2020 Cavabdeh: AR KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ "AQROLİZİNG" ASC
İddiaçı: İBRAHİMOV ƏLİMUSA ƏLİSA OĞLU
İlqar Dəmirov Mülki hüquq pozuntularından (deliktlərdən) əmələ gələn öhdəliklər üzrə mübahisələr - Maddi ziyanın ödənilməsi Zal 3 15:40
20 2[102]-2734/2020 03.03.2020 Cavabdeh: TALIBOVA KƏRVANƏ NURPAŞA QIZI
İddiaçı: "ZAMİNBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ (Ləğv prosesindədir)
Cavabdeh: ABBASOVA SURAYA MÜZƏNFƏROVNA
Əhməd Əhmədov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 11:35
21 2[102]-2735/2020 03.03.2020 İddiaçı: SULTANOVA YELENA VİKTOROVNA
Cavabdeh: SULTANOV RİAD RAFİQ OĞLU
İddiaçı: SULTANOV RAUF RAFİK OĞLU
İddiaçı: SULTANOV EMİN RAFİQ OĞLU
Cavabdeh: Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakışəhər Ərazi İdarəsinə
Cavabdeh: SULTANOVA TAMİLLA RAUF
İlqar Dəmirov Mənzil mübahisələri - Mənzilə köçürmə Zal 3 15:45
22 2[102]-2737/2020 03.03.2020 İddiaçı: HÜSEYNLİ LEYLA İSLAM QIZI
Vəkil: HƏSƏNOV ƏKRƏM ŞİRVAN OĞLU
Cavabdeh: ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDU
İlqar Dəmirov Bank əmanəti və bank hesabatı müqavilələri üzrə mübahisələr - Banklarla müştərilər arasında Zal 3 15:50
23 2[102]-2769/2020 05.03.2020 İddiaçı: ƏSGƏROVA ƏSMƏR FAİQ
İddiaçı: ABBASOVA RƏSMİYYƏ FƏXRƏDDİN
İddiaçı: ƏSKGƏROV FAYİQ CƏMİL
Cavabdeh: BAYRAMOV RAFİQ KNYAZ OĞLU
İddiaçı: ƏSKƏROV MƏHƏRRƏM FAYİQ OĞLU
İlqar Dəmirov Torpaq mübahisələri - Torpaq sahəsinin boşaldılması Zal 3 15:55
24 2[102]-2781/2020 06.03.2020 İddiaçı: "ABŞERON LTD-2013" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: NƏSİROVA MİNARƏ ƏBİLFƏZ QIZI
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxs: MƏMMƏDOV XƏQANİ QURBAN OĞLU
Əhməd Əhmədov Müqavilənin etibarsız hesab edilməsi tələbi üzrə Zal 3 11:40
25 2[102]-2807/2020 06.03.2020 İddiaçı: HACIYEVA BALLI MƏHƏMMƏD QIZI
Vəkil: MUSTAFAYEV ELÇİN TAPDIQ OĞLU
Cavabdeh: ƏMANƏTLƏRİN SIĞORTALANMASI FONDU
Nümayəndə: CABBAROV KƏNAN QURBAN
Cavabdeh: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YANINDA DAŞINMAZ ƏMLAKIN DÖVLƏT REYESTRİ XİDMƏTİNİN BAKI ƏRAZİ İDARƏSİ
Əhməd Əhmədov İpoteka müqaviləsi üzrə mübahisələr - İpoteka müqaviləsi ilə bağlı digər mübahisələr Zal 3 11:45
26 2[102]-2986/2020 16.03.2020 Cavabdeh: FƏRƏCULLAYEVA LALƏ NOVRUZ QIZI
Cavabdeh: MƏLİKOV MEHTİ HAMLET OĞLU
İddiaçı: MİXAYILOVNA RİANA -
Vəkil: HƏSƏNOV İMAMQULU VƏLİQULU OĞLU
Cavabdeh: MƏLİKOVA AYGÜN HAMLET QIZI
İddiaçı: ALİMOVA RİMMA QEREYEVNA
Abiddin Hüseynov Mənzil mübahisələri - Mənzil münasibətləri üzrə sair mübahisələr Zal 3 10:00
27 2[102]-2990/2020 16.03.2020 Cavabdeh: MABUDOVA ƏTRABƏ HÜMMƏT
Cavabdeh: MƏMMƏDLİ ELÇİN GÜLMƏMMƏD OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDLİ NURAYƏ ARİF QIZI
Cavabdeh: MƏMMƏDOV GÜLMƏMMƏD HÜMMƏT
İsmayıl Xəlilov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Ər-arvad arasında əmlak mübahisələri Zal 3 10:05
28 2[102]-3014/2020 17.03.2020 Cavabdeh: ABDULLAYEV MARİF VAHİD OĞLU
İddiaçı: MƏMMƏDOVA NƏSİBƏ FƏRZALI QIZI
Vəkil: İSMAYILOV SAMİR BƏYİSTAN OĞLU
Abiddin Hüseynov Ailə münasibətləri üzrə mübahisələr - Alimentin təyin edilməsi tələbi Zal 3 10:15
29 2[102]-3026/2020 17.03.2020 Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: CƏFƏROVA ZÖHRƏ HACAĞA QIZI
İddiaçı: CƏFƏROV MÜZƏFFƏR MURADXAN OĞLU
Cavabdeh: MURADXANOV PƏRVİZ MÜZƏFFƏR OĞLU
Mübahisə predmeti barəsində müstəqil tələb irəli sürməyən üçüncü şəxs: "AGBANK" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
İsmayıl Xəlilov Sair öhdəliklər üzrə mübahisələr Zal 3 10:20
30 2[102]-3030/2020 17.03.2020 Cavabdeh: RƏSULOVA LƏTİFƏ ŞAHBALA QIZI
İddiaçı: "AZƏRİQAZ" İSTEHSALAT BİRLİYİ
İsmayıl Xəlilov Sair mülki iş - Kommunal xərcləri ilə bağlı istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi Zal 3 10:25
31 2[102]-3066/2020 17.03.2020 Cavabdeh: MUSAYEVA FİRUZƏ HƏSƏNAĞA QIZI
Cavabdeh: SADIQOV HƏSƏNAĞA RƏHİM OĞLU
Cavabdeh: XƏLİLOVA AYNURƏ HƏSƏNAĞA QIZI
Cavabdeh: SADIQOVA ŞƏLALƏ ƏLİ QIZI
İddiaçı: "NİKOYL" İNVESTİSİYA KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
Cavabdeh: SADIXOV FİRUZ HƏSƏNAĞA OĞLU
Aqil Abbasov Kredit müqaviləsi üzrə mübahisələr Zal 3 10:30
32 2[102]-3069/2020 17.03.2020 Nümayəndə: CƏLİLOV RAFİQ ƏSGƏR
Cavabdeh: MUSAYEVA FATMA CÜMŞÜD QIZI
İddiaçı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİ
Vüqar Həsənov Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Əmlak tələbi Zal 3 10:35
33 2[102]-3075/2020 17.03.2020 Cavabdeh: ABDULLAYEVA OFELİYA ADİL QIZI
Maraqlı şəxs: XƏTAİ RAYON POLİS İDARƏSİ
Maraqlı şəxs: "RADİOQURAŞDIRMA ZAVODU" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ
Maraqlı şəxs: ÜFÜQ İSTEHSALAT BİRLİYİ
İddiaçı: BAKI ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ MƏNZİL-KOMMUNAL TƏSƏRRÜFATI DEPARTAMENTİ
Vüqar Həsənov Mənzil mübahisələri - Mənzilə istifadə hüququna xitam verilməsi Zal 3 10:40
34 2[102]-3083/2020 18.03.2020 İddiaçı: ƏSƏDOV NURƏLİ PİRƏLİ
Cavabdeh: Lənkəran Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzi
İsmayıl Xəlilov Əmək mübahisələri - İşə bərpa Zal 3 10:45
35 2[102]-3090/2020 18.03.2020 Cavabdeh: ƏLƏSGƏROV ƏLİ RZA
İddiaçı: ƏLƏKBƏROVA HƏBİBƏ MUXTAR
Cavabdeh: Ağstafa rayon DNK
Cavabdeh: DƏDRX 15 Saylı Əİ
Abiddin Hüseynov Mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar mübahisələr - Digər Zal 3 11:50

10 indeksi üzrə:

# İşin №si Daxil olub Tərəflər Sədrlik edən hakim İddianın mahiyyəti Zal Baxılma vaxtı
1 10[102]-68/2020 16.03.2020 Kassator: SULEYEVA LARİSA İVANOVNA
Barəsində məhkəmə tapşırığı verilən şəxs: NƏCƏFOV ELDAR ƏLİ
Abiddin Hüseynov Zal 3 10:10